Onreinigheid

Ds. W. Arkeraats / geen reacties

21-08-2006, 00:00

Vraag

Wat is nu precies in de bijbel onreinigheid? “De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid”, staat er in Galaten en in Efeze 4:19: “Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.” En in vers 20 staat daar zelfs over: “Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;” Wordt met onreinigheid nu orale seks mee bedoeld? Ik heb er wel eens discussie over met vrienden die wel orale seks voor het huwelijk hebben. Dat is duidelijk fout, maar hoe zit het in het huwelijk dan? Paulus zegt toch tegen zijn broeders en zusters: niet in slaapkameren en ontuchtigheden (Romeinen 13:13). En in Efeze 5:3: “Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt.” Ik heb me nogal in het onderwerp verdiept en je hoort zoveel tegenstrijdige reacties. Hoe moet je dus onreinigheid uitleggen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Het is een teer onderwerp dat je aan de orde stelt. Graag probeer ik dit wat nader uit te werken. Je vraagt naar de betekenis van het woord “onreinigheid”, dat we op een aantal plaatsen in de brieven van Paulus aan de Efeziers en de Galaten tegenkomen en dan in het bijzonder in relatie tot de orale seks.

Het lijkt me goed, om nauwkeurig te letten op de verbanden van de genoemde woorden van Paulus. Hij schrijft zijn brieven aan de christenen, die ook toen in een maatschappij leefden, waarin veel vormen van seksuele verwording voorkwamen: prostitutie, huwelijksontrouw en allerlei andere excessen, zoals incest en zelfs seks met dieren. In zo’n cultuur leefden de christenen! Uit de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe maken we op, dat dit tot in de christelijke gemeente doordrong. Daarom dringt de apostel aan op een heilig leven. Een heilig leven is géén leven zonder seksualiteit, maar een leven, waarin deze gave van de Heere een geheiligde plaats inneemt. En als we dat laatste concreet maken, betekent dat: binnen het huwelijk en ook in de aanloop hiertoe: in de verkeringstijd. Je kunt het dan ook zo zeggen: binnen de kaders van de wederzijdse liefde.

Duidelijk is, dat voor deze heilige beleving geen plaats is binnen de cultuur, die zich niet door het Woord van God laat leiden. Dan is er ook geen oog voor de ánder. Deze is slechts ‘gebruiksvoorwerp’. En als Paulus in Efeze 4:19 over “gierigheid” (of: “begerigheid”) spreekt, zal hij wel zien op de beklagenswaardige vrouwen en meisjes, die veel geld opbrengen voor de gewetenloze mensen, die hen “exploiteren”.

Daarom is de boodschap van Paulus: houd je ver van deze vuilheid: genot zonder liefde, verwoesting van je eigen leven (en dat van anderen!). Want daarin is nooit enige echte vreugde te vinden. Een boodschap, die nu niet minder actueel is! Zo spreekt hij over onreinheid: dat mooie, dat de Heere in de schepping gaf en ons ondanks de zondeval liet houden, wordt door de modder gehaald. En omgekeerd: wat is reinheid? Géén leven zonder seksualiteit, maar een leven met elkaar waarin Gods gave in liefde wordt beleefd.

Het zal je duidelijk zijn, dat het woord “onreinheid” geen direct verband heeft met “orale sex”. Of deze vorm van omgaan met elkaar -al dan niet vóór het huwelijk- aanvaardbaar is of niet, is een tweede vraag. Die kan, denk ik, beter beantwoord worden door iemand, die meer deskundig is.

Ik hoop, dat ik je vraag naar tevredenheid heb beantwoord!

Een hartelijke groet,
Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

oraal
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn ex-schoondochter eiste van mij dat ik mijn zoon het huis uit moest zetten na een verbroken relatie met haar. Dat de...
geen reacties
21-08-2017
Mijn vriend en ik (21 en 20 jr.) hebben ruim een jaar verkering. We zijn steeds lichamelijk en geestelijk steeds meer na...
geen reacties
21-08-2003
Ik verlang erg naar een vriend. Mag ik daar zelf achteraan zitten of moet ik afwachten en het allemaal in Zijn Handen le...
geen reacties
21-08-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering