Verbod te bidden voor hen die ten dode zondigen

Ds. W. Pieters / geen reacties

15-08-2006, 00:00

Vraag

In de Dordtse Leerregels H5 verw. dw. 4 staat dat de apostel ons verbiedt te bidden voor hen die "ten dode zondigen". Maar in 1 Joh. 5:16 staat "...daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen." Dat is toch geen verbieden? Als ik dat zo lees, dan staat er: je HOEFT er niet voor te bidden. Of begrijp ik dit nu verkeerd?

Antwoord

Met zoveel woorden verbiedt Johannes het niet om te bidden voor iemand die ten dode zondigt. Wel maakt hij duidelijk dat het zinloos is om voor zo iemand te bidden.
 
Verder blijkt uit de voorgaande twee verzen (“dit is de vrijmoedigheid die wij tot Hem hebben, als wij iets bidden naar Zijn wil, dat Hij ons verhoort. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van Hem gebeden hebben.”) dat we altijd moeten bidden volgens Gods wil. Als het nu niet Gods wil is om zo iemand te redden, volgt daaruit dat we uit deze neutrale omschrijving van Johannes tot een verbod kunnen concluderen.
 
Maar de vraagsteller heeft gelijk: direct verboden wordt het niet. Wat de Dordtse vaderen in de Dordtse Leerregels doen, is dan ook een voor de hand liggende gevolgtrekking maken uit de woorden van de apostel.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

Dordtse leerregels
geen reacties

Terug in de tijd

Een vraag voor de GBS. Gisteravond werd bij ons de Geloofsbelijdenis van Athanasius gelezen (NGB art 8 zou behandeld wor...
geen reacties
16-08-2017
Ik denk wel eens aan al die heidenen in vroeger tijden die nooit met het woord van God in aanraking zijn gekomen. Zoals ...
geen reacties
15-08-2004
Ik loop al langer met een vraag over het Avondmaal. Hoe het nu kan dat mensen die eerst zeker mochten weten dat God hen ...
geen reacties
15-08-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering