Velen of allen tot rechtvaardigen gesteld?

drs. I. A. Kole / geen reacties

09-08-2006, 00:00

Vraag

In Rom 5:19b staat de volgende tekst: “Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Een velen tot rechtvaardigen gesteld worden.” Nu staat er in de NBG-vertaling i.p.v. velen, allen. Dit allen staat er ook in het Grieks. Waarom staat er in de Statenvertaling dan velen? Dat is toch een cruciaal verschil?


Antwoord

Bedankt voor je vraag. Mijn inziens bedoel je niet de Nieuwe Vertaling van de Bijbel uit 1951, want daar wordt gesproken in Romeinen 5:19b over velen. Je citeert uit de NBV (=de Nieuwe Bijbelvertaling). In die vertaling wordt consequent gesproken over “allen”. Dan zou er sprake zijn van algemene verzoening: in Adam zijn alle mensen zondaren geworden en door de verzoening, aangebracht door Christus, zijn alle zondaren behouden. Alle mensen zouden dan gerechtvaardigd zijn, d.w.z. hun zonden zouden vergeven zijn op grond van het offer van Christus. Of we het nu weten of niet, het komt met alle mensen goed! Dat zou de inhoud van de boodschap zijn.

Dat leert de Bijbel ons niet en ook niet het bijbelgedeelte Romeinen 5: 12-21.De Griekse vorm in 18b/19b zegt niet dat “alle mensen” gerechtvaardigd zijn, hoofd voor hoofd, niemand uitgezonderd; allen betekent “allerlei (soorten van ) mensen”. Paulus legt er juist de nadruk op dat we alleen door het geloof gerechtvaardigd worden (Rom.1:17;3:28). Dan worden onze zonden vergeven, dan is het weer recht tussen God en ons, dan willen we graag doen wat de Heere van ons vraagt: leven tot eer van God! Dan begint het eeuwige leven: “Dat ze U kennen de enige waarachtige God en Jezus Christus Die Gij gezonden hebt”  (Joh.17:3).

Daarom wordt er sterk op aangedrongen dat we ons moeten bekeren: Zoek de Heere en leef! Heel persoonlijk zegt de Heere, ook tegen jou: Geef Mij je hart! Dan gaat er een wereld voor je open!

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

NBV
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben christelijk opgevoed en sinds een paar jaar denk ik ook serieus na over mijn persoonlijke geloof en relatie met d...
2 reacties
09-08-2012
De vrouw met wie ik een kleine 20 jaar een relatie heb gehad en getrouwd ben geweest heeft mij samen met onze kinderen...
geen reacties
10-08-2021
Heeft je manier van leven als wedergeborene effect op de eeuwigheid? Dat God je bijvoorbeeld meer beloont in de hemel al...
geen reacties
10-08-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering