(...) Maar als ik belijdenis doe moet ik ook belijden dat er in de kerk waar ik ...

Ds. P. Koeman / geen reacties

01-07-2006, 00:00

Vraag

Ik heb de volgende vraag. Ik zou graag belijdenis doen omdat ik er naar verlang om aan het avondmaal te gaan. Maar als ik belijdenis doe moet ik ook belijden dat er in de kerk waar ik dooplid ben de ware leer verkondigd wordt terwijl dat toch niet de bedoeling kan zijn van het belijden van je geloof. Dan belijdt je toch dat Jezus je Zaligmaker is en dat je mag geloven dat Hij voor jou gestorven is. Ik heb het idee dat het belijdenis doen zo verworden is tot een formaliteit (Je wilt toch trouwen en je kinderen laten dopen, dus moet je belijdenis doen). Ook ben ik het niet eens met de leer van de kerk omdat die ingaat tegen de Bijbel, maar ik heb nog niet de vrijmoedigheid om naar een ander kerkverband te gaan (ik zou ook niet weten welke) al kerk ik wel voorlopig ergens anders. Wat kan ik doen?

Antwoord

Het afleggen van belijdenis is altijd een bijzonder gebeuren. Zeker als het van harte gebeurt en de relatie tussen doop, belijdenis en avondmaal geloofsmatig helder is. Met name wanneer de Heere Jezus Christus en Zijn werk centraal staat en je weten mag dat Hij ook voor jouw de Heiland is. Belijdenis afleggen is een Gods geschenk, een zaak en taak van wederliefde. Nu is belijdenis doen niet allereerst belijdenis van jouw geloof afleggen, maar van het geloof d.i. beamen van dat wat ons is voorgezegd in het Woord van God en door de Kerk der eeuwen is overgenomen en betuigd. Belijdenis doen is inderdaad geen formaliteit, maar heeft diepe, heerlijke inhoud en zin.

Belijdenis doen mag niet betekenen dat je alleen formeel instemt met het Woord van God (een soort "historieel geloof" om eventueel te kunnen dopen en/of stemrecht te hebben, e.d.. Wanneer je belijdenis doet met hart en mond door de Geest, doe je dit ook binnen een plaatselijke gemeente/kerk. De gemeente is namelijk getuige en mag je op je belijdenis aanspreken en vooral je met alle liefde en zorg omringen, je aanmoedigen om in het voetspoor van Christus te blijven gaan.

Namens de gemeente is de kerkenraad de instantie om op verantwoorde wijze toe te zien op leer en leven van belijdende leden. Niet als een soort spionage, maar als geestelijke begeleiding en vanuit hartelijke betrokkenheid. In geval dat leer en leven niet ( langer) sporen met het bijbelse getuigenis, is de kerkenraad het orgaan om -nadat de procedure die door de Heere Jezus is aangereikt gevolgd is, namelijk eerst het onderlinge vermaan en met getuigen- daarover met je in gesprek te gaan en eventuele maatregelen van tucht te nemen. Dat laatste wanneer gebleken is, dat er inderdaad sprake is van leringen en praktijken die tegen Gods bedoelingen ingaan en de gemeente schade berokkenen. Tucht is dan niet kil en hard bepaalde maatregelen treffen, maar is bedoeld met het oog op het welzijn van alle betrokkenen en tot eer van God. Tucht komt als woord van het Oud-Hollandse werkwoord tiegen= trekken. Het is dus liefdevolle zorg in eerlijkheid en duidelijkheid.

Je opmerking dat je het niet eens bent met de leer van de kerk, kan ik niet beoordelen, want ik weet niet wat er mankeert. In geval dat je kritiek terecht is, moet je inderdaad vanuit de Schrift kunnen aantonen dat  de verkondigde leer onjuist is en dat ook bespreekbaar maken. Daartoe is natuurlijk veel gebed, zorgvuldigheid en een open houding, een geestelijke instelling vereist.

Ik zou je adviseren eerst in de eigen gemeente je problematiek aan de orde te stellen en zo lang als mogelijk is op je post te blijven met het verlangen dat alles mag toegaan zoals de Bijbel dat voorschrijft. Het is goed om ook eigen gevoelens en meningen te toetsen aan het Woord en je door de Heilige Geest te laten leiden. Dan is er ondanks alle spanning de bewogenheid met de gemeente en zoek je wat tot haar vrede en opbouw dient. Daarbij mag het voorbeeld dat de Heere Jezus Zelf gegeven heeft in de moeilijke en zelfs verworden situatie van zijn dagen je tot leidraad zijn.

Van harte hoop ik dat de ruimte er is voor een wezenlijke en vruchtbare ontmoeting en inzet ook van jouw kant. Daartoe zegene en helpe God je.

Met hartelijke groet,
Ds. P. Koeman

Ds. P. Koeman

 • Geboortedatum:
  16-04-1941
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

belijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Door genade heb ik mogen zien hoe mijn hart is (een bron waar alle kwaad uit komt), maar ook heb ik mogen zien dat God m...
geen reacties
01-07-2019
Ik kom uit een gezin van drie kinderen, ik ben de middelste. Ik ben autistisch, in een wat lichtere vorm. Ik ben christe...
geen reacties
01-07-2008
Is de hemel een plaats, bijvoorbeeld ergens na het heelal? Dit is wat mij altijd geleerd is, maar laatst hoorde ik ook m...
geen reacties
02-07-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering