Dominee De Lange, welke praktische en uiterlijke zaken vallen zoal onder de chri...

Ds. A. de Lange / geen reacties

08-05-2006, 00:00

Vraag

Dominee De Lange, welke praktische en uiterlijke zaken vallen zoal onder de christelijke vrijheid? Ik voel me vaak helemaal niet zo vrij wat dat betreft in mijn christelijke wereld!

Antwoord

Dat je je vaak helemaal niet zo vrij voelt in je christelijke wereld als het gaat over sommige praktische en uiterlijke zaken, kan ik me voorstellen. Ik ben daar zelfs blij om als je daarin waarschijnlijk ook een stuk zorg van anderen in mag herkennen om 1. zo toegewijd en christelijk mogelijk te leven vanuit lijnen en principes die we vanuit de Bijbel leren. 2. als christelijke gemeente door een bepaalde levensstijl een dam op te werpen tegenover een lege wereldse levensstijl. Het is soms heel vleselijk en koud wanneer we als christenen ieder maar zijn eigen gang laten gaan. Vanuit de liefde mogen we elkaar dan ook best vast proberen te houden. Elkaar waarschuwen en corrigeren hoort daar ook bij.

Ik ben er minder blij mee wanneer we elkaar in de christelijke gemeente op een wettische manier gaan betuttelen op het gebied van gewoonten en vormen die wij tamelijk selectief hanteren, zonder dat we daar vanuit de Bijbel echt toe genoodzaakt zijn. Dan dringen we elkaar meer ons keurslijf en kerkelijke cultuur op, dan dat we een christelijke levensinvulling voorstaan. We lopen ook het gevaar om “wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen te worden”(Gal. 5:1).

Je vraagt me om concrete praktische en uiterlijke zaken te noemen die vallen onder de christelijke vrijheid. Ik kies ervoor om dat niet te doen. Dat is niet omdat ik er niet een paar zou kunnen noemen. Maar omdat ik denk dat het in het leven in christelijke vrijheid niet zozeer gaat over de praktische en uiterlijke zaken zelf, als wel op welke manier wij ten diepste in het leven staan. Wie echt van Christus is verlangt ernaar om zijn hele leven en het leven van anderen aan Christus toe te vertrouwen en gestempeld zien door Zijn Woord en Geest. Hij wordt dan in de vrijheid geplaatst. Deze vrijheid is een geschenk en een roeping. En ze houdt in te leven voor de Heere overeenkomstig Zijn woord en geboden in bevrijding van de zonde (= verslaving en onder de macht van satan, wereld en het kwaad zijn) en bevrijding van het juk van de wet (= je zaligheid moeten verdienen door wat je doet en laat). Ik zou je willen oproepen om zo in vrijheid gebonden aan Christus te leven. En als je het dan in sommige praktische en uiterlijke zaken anders meent te mogen en te kunnen doen dan anderen, hoop ik dat je daar andere dan wereldse redenen voor hebt.

Het gevaar is namelijk altijd dat wij, ook al hebben we de Heere lief, vanuit ons zondaar-zijn een vrijheid nastreven die ten diepste meer ons vlees dient, dan dat we Christus op het oog hebben. Ons uitgangspunt is dan soms dat we zoveel mogelijk aangepast aan de ons omringende wereld willen zijn, en onze hoofdvraag bij veel christelijke levensgewoonten is geworden: “waar is dat voor nodig?” Het verkeerde is dan niet het meest dat we in sommige praktische en uiterlijke zaken afwijken van andere christenen, maar dat wij innerlijk zo gebonden zijn aan de wereld die zich op andere dingen oriënteert dan op God. 

Het is en blijft in deze wereld een spannende zaak om als christen vrij te mogen zijn en dan die vrijheid op een goede manier te mogen beleven. Ik sluit af met het woord van de apostel Paulus uit Gal. 5:13 waar die spanning in verwoordt wordt: “Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.”

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds ongeveer drie jaar ken ik een jongen van mijn leeftijd (begin 20). Graag zou ik hem beter willen leren kennen. Ik ...
3 reacties
08-05-2012
De vraag klinkt eenvoudig: waarom gebruiken we de Naam van God niet? In de Bijbel komt de Naam van God 6639 keer voor en...
geen reacties
08-05-2013
In Romeinen 13 staat de passage dat iedereen zich dient te ‘onderschikken’ aan de overheid of aan het gezag boven hem of...
geen reacties
08-05-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering