Eer voor God de Vader en de Heilige Geest

Ds. J.J. Tigchelaar / geen reacties

18-04-2006, 00:00

Vraag

Soms vraag ik me af hoe het nu gaat in de Hemel. Dat is helemaal niet belangrijk misschien, maar als een predikant zegt: “Alles gaat om Christus”, denk ik, hoe zit het dan met God de Vader en de Heilige Geest? Krijgen zij ook eer?

Antwoord

Ik kan me eenvoudig van deze vraag afmaken met te antwoorden dat natuurlijk gelijkelijk eer aan de drie personen van de drie-enige God toekomt. Maar zo gemakkelijk wil ik deze vraag verder niet laten liggen. De vraagsteller heeft een aantal vooronderstellingen verwoord. Ik wil daar achtereenvolgens op in gaan.

1. Hoe gaat het in de Hemel? Het is opmerkelijk dat zo gemakkelijk voorondersteld wordt dat gelovigen voor hun eindbestemming naar de hemel gaan. In allerlei populaire boekjes en verhalen wordt dat zo maar gezegd. Wanneer gelovigen in de Heere sterven, worden ze wel uit de huidige wereld weggenomen, maar waar ze dan zullen zijn tot de wederkomst en het herstel van alle dingen, is niet zo duidelijk. Ze zullen bij de Heere zijn. Vertrouw daar maar op. Uiteindelijk, in het herstelde nieuwe vrederijk zullen Gods kinderen op de aarde zijn. Lees maar in de Openbaring, hoofdstuk 21. God zal een nieuw uitspansel en een nieuwe aarde doen neerdalen, nadat de huidige wereld met vuur geheel gezuiverd zal zijn. Het nieuwe Jeruzalem is niet in de hemel, maar daalt uit de hemel op de nieuwe aarde neer. De schepping wordt hersteld, de aarde en het paradijs zijn niet slechts van voorbijgaande aard. Bomen, planten, dieren en gelovigen zullen weer samen op die nieuwe aarde verkeren. Onvoorstelbaar, maar beloofd.

2. Een predikant heeft gezegd: “Alles gaat om Christus”. De betekenis en de strekking van dat zinnetje hangt af van de context, waarin het zo gezegd wordt. In de toe-eigening van het heil bijvoorbeeld gaat het om Christus, dat we Hem kennen als onze Heiland. God de Vader wil Zijn tegenwoordigheid in Christus Jezus betonen. En de Heilige Geest doet ons Christus kennen als onze Zaligmaker. In zoverre gaat het allemaal om Christus. Daarin gaat echter de kennis en de eer en de dankbaarheid jegens God niet op. Wanneer een diaken een behoeftig gemeentelid hulp biedt, is er dankbaarheid voor de bezoekende diaken, en voor de hulp, voor de diaconie, voor de helpende gemeente, maar bovenal ten opzichte van God, die harten mededeelzaam maakt.

3. Het zou een misverstand zijn dat we onze zaligheid alleen en uitsluitend aan Christus Jezus te danken hebben. Het is God die ons lief heeft en die daarom en daaruit besluit dat Christus Jezus het plaatsvervangende werk van de verzoening zal volbrengen. Lees het bekende vers, Johannes 3:16, nog maar eens zorgvuldig. De Vader had zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf. Wie in de Zoon gelooft, zal niet verloren gaan, maar heeft eeuwig leven. Waarschijnlijk zal de predikant bedoeld hebben: het gaat niet om wat jij bent of doet of nalaat, maar alles gaat om Christus. Onze zondekennis maakt niet zalig, evenmin onze bevinding of ervaring, of onze goedbedoelde werken. Zelfs ons geloof maakt niet zalig. Het geloof is een lege hand, die door Christus met alle goddelijke weldaden vervuld wordt. Het is een instrument, maar zonder Christus zonder waarde.

4. Ik eindig met het begin: Wie Christus heeft leren kennen als haar of zijn Zaligmaker, zal nu en in de eeuwige toekomst de drie-enige God kennen en prijzen.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

geen reacties

Terug in de tijd

Wij als getrouwd stel raken steeds meer van elkaar verwijderd op geloofsgebied. Ik lijd hier erg onder en weet me er gee...
geen reacties
21-04-2020
Mijn oude buurman, ongeneeslijk ziek, zal morgenochtend euthanasie krijgen. Het grijpt me nogal aan. Ik ben er onbewust ...
32 reacties
18-04-2013
Ik wil graag theologie gaan studeren. Ik heb alleen geen Grieks en Latijn, is dat een probleem, of kan ik beter wat ande...
geen reacties
18-04-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering