Niets in de collectezak doen

Ds. M.F. van Binnendijk / geen reacties

10-04-2006, 00:00

Vraag

Ik heb een aantal vragen over het geven van tienden. Momenteel doe ik niets in de collectiezak, omdat ik mijn geld eigenlijk niet kan missen. Maar eigenlijk moet ik zeggen: niet wil missen, omdat ik het wel heb. Ben je 'verplicht' 10 procent van je inkomen in de collectezak te doen? Zo ja, waar staat dit in de bijbel en waarom geven we wel gehoor aan die wet, maar niet aan andere wetten die de Joden vroeger allemaal geleerd kregen? Ik weet dat het grootste deel van het geld bij de kerk (waar ik naar de kerk ga) zelf blijft. Liever zou ik zien dat het naar een goed doel gaat. Ben je 'verplicht' om het in de collectiezak te doen of 'mag' je het ook rechtstreeks naar een goed doel overmaken?

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Als je een concordantie hebt, vindt je Schriftplaatsen te over.  Wat betreft de tienden, spreekt Deuteronomium 14 heldere taal. Tienden geven is in Bijbelse zin niet direct een numeriek, maar veeleer een diaconaal gegeven. Geef niet alleen met je hand, maar ook met je hart. Aanvankelijk moesten de elf stammen van Israël ~bij de inname van Kanaän~ een tiende deel van de opbrengst van hun grondgebied afstaan aan de stam van Levi, die niet zou erven, omdat Levi zélf het erfdeel van God zou zijn. Later (Deut. 14) krijgen de tienden ook een diaconale functie, om niet alleen de Leviet, maar ook de zwever-te-gast, de weduwe en de wees te onderhouden. (Zelfs Abraham wist al van afdracht, wanneer hij koning Melchizedek ontmoet en hem de tienden van alles geeft; zie Genesis 14 : 20).
 
Je geeft zelf al een gewetensantwoord op je vraag, door toe te geven het niet te “willen” missen. Het is beter niet te geven als je niet wilt, dan dat je bedrieglijk of met tegenzin geeft. De geschiedenis van Handelingen 5 laat zien, dat Ananias en Saffira níet gestraft worden met de dood omdat zij een deel van hun goederen niet geven, maar omdat zij in hun hart gemeend hebben de Heilige Geest te kunnen bedriegen en zodoende gaven zij bedrieglijk.
 
Wat betreft je vraag over de Joodse wetten: er zijn zeker cultische wetten (o.a. bepaalde reinheidswetten) die deels niet meer gelden. Er zijn ook ethische wetten, die voor alle tijden zijn. Daarbij hebben wij ook altijd voor ogen te houden dat God Zijn goede geboden en leefregels gaf om leven te sparen. Elke wet is ten diepste een afspiegeling waaruit blijkt dat God Zijn liefde wegschenkt, en dat wij mensen zijn die latent van God afleven. Wie God liefheeft, doet Zijn geboden met heel zijn hart en wil en verstand en kracht. En dat doet hij... met liefde. Con amore. Ik ben er van overtuigd dat velen daarom zo tegen de wet aanhikken, omdat zij ten diepste God in Zijn overkomende, leven gevende (en leven beschermende!) liefde niet willen kennen, en in hun hart zelfbedoelers (ofwel: rasegoïsten) zijn.
 
Tot slot nog een ander woord uit de Bijbel: het is kiezen tussen de Heere of de mammon (geldzucht). Niemand kan twee heren dienen. Het is de één of de Ander. "Kiest dan heden wie gij dienen zult." Ook dat is een beslissing die duidelijk maakt, waar of naar Wie je hart naar uitgaat.
 
Ds. M. F. van Binnendijk,
Capelle aan den IJssel

Ds. M.F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'

Tags in dit artikel:

collectetienden
geen reacties

Terug in de tijd

Men spreekt vaak over de “openbaring van Christus aan het hart”. De wijze waarop dit bepreekt wordt, geeft aan dat men d...
geen reacties
10-04-2010
Dear Pastor Vergunst, I am writing to you because I don’t know what to do anymore. I hope you can help me. I grew up in ...
geen reacties
10-04-2015
In hoeverre kun je 'nee' zeggen tegen een posttraumatische stressstoornis (PTSS)? Iets concreter: kun je 'nee' zeggen te...
geen reacties
10-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering