Belijdenis gedaan in de NHK

Ds. C.J.P. van der Bas / geen reacties

02-10-2003, 00:00

Vraag

Ik heb de volgende vraag: Ik heb belijdenis gedaan in de NHK. Is het in de PKN mogelijk dat ik aan belijdenisgeschriften wordt gebonden die nog 'meededen' toen ik belijdenis deed?

Antwoord

De vraag die je stelt, is van groot belang. Het is ten diepste een vraag waarmee je duidelijk krijgen wilt of je naar eer en geweten voor Gods aangezicht de stap naar de PKN kunt maken.

De belijdenissen van onze kerk zijn daarom zo belangrijk voor ons, omdat ze zo treffend en teer tegelijk verwoorden wat Gods Woord zegt over God en over ons. Over Zijn recht en over Zijn onbegrijpelijke genade in Christus Jezus. De belijdenissen verwoorden ook op een zuivere en hartelijke manier, hoe God in ons werken wil door Zijn Geest en met Zijn Woord. Daarom zijn onze belijdenissen ons lief. Daarom kunnen we niet verdragen dat ze worden gelijkgeschakeld met belijdenissen die hun bijbelse inhoud afzwakken of zelfs tegenspreken (Catechismus van Luther en vooral: de onveranderde Augsburgse Confessie). Verder wordt nogal eens onderschat welke betekenis de twee moderne belijdende geschriften hebben gehouden in de kerkorde van de PKN: de Theologische Verklaring van Barmen en de Leuenberger Konkordie. Van beide geldt, dat de inhoud ervan wel degelijk meetelt in het grondleggende hoofdstuk van de kerkorde en doorwerkt in de inhoud van het geheel.

Onlangs is er door de hervormde synode een Handreiking (getiteld: Verbonden met het gereformeerd belijden) gedaan aan bezwaarde kerkenraden en lidmaten der kerk, met daarbij een Verklaring. Middels die verklaring kan een kerkenraad (namens de gemeente) kenbaar maken zich ook in de PKN voluit te willen binden aan de hervormde belijdenissen.

In genoemde Handreiking die deze verklaring vergezelt, staat echter: "Dat uitdrukkingen die inhouden dat men zich exclusief (alleen) gebonden acht aan het gereformeerd belijden en slechts dááraan gehouden wil worden, ZICH NIET VERDRAGEN MET DE GRONDLEGGENDE BEPALINGEN ZOALS DIE IN ARTIKEL I VAN DE KERKORDE ZIJN VERWOORD."

Met andere woorden: Je zelf uitsluitend binden aan de Schrift en aan de huidige hervormde belijdenissen verdraagt zich niet met de kerkorde van de PKN. Dat gaat in tegen het basisprincipe van de nieuw te vormen kerk: de aanvaarding van de pluraliteit. In de PKN wordt het uitgangspunt dat uit de Bijbel verschillende geloofsleren en geloofspraktijken kunnen worden afgeleid. Ook als die verschillende geloofsinhouden en levenspraktijken elkaar tegenspreken. Wat voor de één ketters is, moet voor de ander bijbelse waarheid kunnen zijn. Dat is een kerk onwaardig. Dat kan een lidmaat, die dat tot zijn of haar smart in de NHK gedóógd ziet worden, niet aanvaarden als wéttige praktijk straks. En van die aanvaarding gaat de kerkorde van de PKN uit. Daar kan niemand die toetreedt tot de nieuw te vormen kerk zich aan onttrekken.

Kort samengevat: je kunt de PKN binnengaan met de belijdenissen van de NHK. Je kunt je bij voorkeur binden aan de hervormde belijdenissen. Maar het alleenrecht van de Schrift én van de hervormde belijdenissen kan je niet mee de PKN in dragen. Je binnengaan houdt een accepteren in van het feit in de PKN dat daar meerdere waarheden en meerdere ethieken gezien zullen worden als even bijbels en even waar.

Mijn vraag aan jou is: Kan je dat naar eer en geweten voor Gods aangezicht doen?

Woudenberg, C. J. P. van der Bas

Ds. C.J.P. van der Bas

Ds. C.J.P. van der Bas

 • Geboortedatum:
  23-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

belijdenisPKN
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. C. Westerink. Ik hoorde zondagavond uw preek over de Drie-eenheid van God. Ik had veel aan de preek. Toch nog ee...
geen reacties
02-10-2006
In steeds meer gemeenten worden ook de avondmaalsdiensten op open internet uitgezonden. En dan gebeurt het wel dat de pr...
geen reacties
03-10-2017
Mag een leraar je een samenvatting laten maken van vier grote paragrafen op één kantje, vervolgens het handboek innemen ...
1 reactie
02-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering