(...) Is het dan inkleuring van ons als wij stellen dat Sodom juist vanwege de z...

Ds. D. Breure / geen reacties

27-03-2006, 00:00

Vraag

In mijn persoonlijke Bijbelstudie ben ik bezig met het boek Genesis. Zo kwam ik in Hoofdstuk 19 bij de verwoesting van Sodom. Ons is altijd geleerd dat de grote zonde van Sodom de onzedelijkheid (homoseksualtieit) was. Uit de gebeurtenis met de engelen blijkt dat die zonde inderdaad in Sodom voorkwam. Maar was dit nou dé zonde waarom Sodom verwoest werd? Als ik verderop in de Bijbel lees, vind ik o.a. de volgende teksten: Ezechiël 16:49: “Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster Sodom; hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar dochteren; maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet.” Mattheüs 10:14 e.v.: “En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af. Voorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan dezelve stad.” Ik begrijp daaruit dat het juist de liefdeloosheid t.o.v. de naaste dé grote zonde van Sodom was. Men schond het gastrecht (door de engelen lastig te vallen, Mat. 10) en men leefde decadent (Ez. 16) Is het dan inkleuring van ons als wij stellen dat Sodom juist vanwege de zonde van homoseksualtieit verwoest werd? Of is dat ook op de Schrift gebaseerd? Begrijp mijn vraag niet verkeerd, ik wil de zonde van homoseksualiteit niet goedpraten, het gaat mij slechts om het juiste verstaan van Gods Woord.

Antwoord

Het in de vraag gestelde lijkt mij inderdaad juist te zijn. Als het gaat over de zonden van Sodom kan ook nog verwezen worden naar Jeremia 23:14 waar het gaat over ”overspel, omgaan met valsheid en het sterken van de handen der boosdoeners”.
 
Uit Genesis 19:5 moet afgeleid worden dat homoseksualiteit in extreme vorm toen het plan was van de betreffende inwoners. Dat zou er op kunnen wijzen dat die zonde er vaker voorkwam, maar verder kunnen wij inderdaad niet gaan, mijns inziens.

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

 • Geboortedatum:
  30-08-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Waarder
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Is het schadelijk om je vagina inwendig te douchen met de douchestraal? Kan dit leiden tot onvruchtbaarheid of andere li...
2 reacties
27-03-2013
Wij zijn een gelukkig stel en 3,5 jaar getrouwd. Waar ik me zorgen over maak is dat mijn man veel minder zin in gemeensc...
geen reacties
27-03-2009
Ik ben een meisje van 18 jaar, woon nog bij mijn ouders thuis en ben in het bezit van een rijbewijs en eigen auto. Ik ga...
6 reacties
27-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering