(...) ik ben gekomen om het zwaard te brengen". Jezus is toch gekomen om vrede t...

Ds. A.T. Vergunst / geen reacties

27-03-2006, 00:00

Vraag

Ik begrijp de volgende tekst niet. Mattheüs: "Denk niet dat ik gekomen ben om de vrede te brengen, ik ben gekomen om het zwaard te brengen". Jezus is toch gekomen om vrede te brengen?

Antwoord

Beste vriend,

Op het eerste gezicht zijn de woorden van de Heere Jezus die je aanhaalt inderdaad schokkend. Het staat haaks op teksten zoals Lukas 1:79; 2:14; 7:50; 8:48; Joh. 14:27, etc. Maar misschien was het ook juist het doel van de Heere Jezus om ons aan het denken te zetten. Vooral in het Joodse "lesgeven" werden wel vaker zulke methodes gebruikt.

Elke keer als we een tekst willen begrijpen moeten we er goed om heen lezen. Dat zal je wel gedaan hebben. En dan zie je dat er na deze
tekst eigenlijk een verklaring volgt. Het volgende vers begint met
"want..." en dus geeft de Heere Jezus Zelf al enige toelichting.

Wat bedoelde Hij met de woorden van vs. 34? Denk zelf even mee. Als de Heere Zijn Woord predikt en iemand van een werelds huisgezin tot bekering brengt, wat zijn de resultaten? Of anders, als de Heere een meisje of jongen bekeert en die vriend begint een ander leven te leiden, anderen keuzes te maken, hoe zullen zijn vroegere kameraden daarop reageren? Er komt een verwijdering, soms een vijandschap tussen hen die zelfs bloedbanden hebben (zie vs. 36). Vooral in heidense landen, zoals onder de moslims, brengt dat een "zwaard" naar voren die er niet voor terug deinst om zelfs vader of moeder, zoon of dochter te doden. Dat bedoelt de Heere Jezus met: "Ik ben niet gekomen om vrede te brengen." Geen vrede tussen Mijn kinderen en de wereldlingen. Daar zal juist een verscherping van vijandschap gevonden worden. Dat is natuurlijk niet de schuld van de Heere Jezus en Zijn zaligmakend werk in zondaren (want dat brengt inderdaad vrede tussen God en een ziel, etc.) maar de schuld van dat zwaard is in de ongelovigen die niet voor Koning Jezus willen buigen en daarom Zijn volk zal vervolgen of verwerpen. Het zwaard is dus de reactie van de ongelovige wereld rondom ons.

Je kunt ook die tekst nog meer persoonlijk zien. Er komt ook een strijd in de gelovige zelf. Dat is niet bepaald bedoeld in deze tekst maar het een waarheid. Lees maar door. Rom. 7. waar Gods Geest ons vernieuwt, daar begint de oude mens zijn vijandschap te tonen. Ik hoop dat je ook van die strijd kennis hebt.

Ik hoop dat dit wat licht werpt op je vraag.

Hartelijke groeten,
Ds. A. T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waupun (USA)
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn man en ik denken nogal verschillend over het kopen/gebruiken van tweedehands dingen. Mijn man is dat niet gewend, h...
2 reacties
27-03-2015
Als je kerkelijk jeugdwerk hebt, mag je dit gaan veranderen? Of moet je alles bij het oude laten en na een paar jaar sto...
geen reacties
27-03-2005
Mag je als jongen een onbekende dame aanspreken in bijvoorbeeld het OV? Of is dit een verkeerd uitgangspunt, omdat je da...
40 reacties
27-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering