(...) Hoe kan ik ooit vergeven zoals Jezus vergeeft? Dwars door alles heen wat m...

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

25-03-2006, 00:00

Vraag

Pas las ik in Mattheus 6 het volgende: vers 14, v.v.: “Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.” Ik ben daar van geschrokken. Want dit betekent volgens mij dat als jij een ander niet vergeeft, jij zelf ook geen vergeving krijgt. En ik heb vroeger iets meegemaakt wat ik diegene zo moeilijk kan vergeven. Ik kan wel bidden om vergeving voor hem, maar dan ben ik bang dat het niet gemeend is omdat ik een soort boosheid voel tegen hem. Maar als ik nu om vergeving voor hem bid, heb ik het idee dat ik het doe omdat ik anders zelf geen vergeving kan krijgen. Nu ben ik bang dat God mij niet wil vergeven. Hoe kan ik ooit vergeven zoals Jezus vergeeft? Dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft? Kunnen jullie mij deze teksten uitleggen en vertellen hoe ik deze teksten moet zien en hoe ik die persoon gemeend kan vergeven?

Antwoord

Beste vrager,

De tekst uit Mattheus 6;14 v.v. is weer een nadere uitleg van vers 12: Wergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik ben dankbaar dat je het moeilijk hebt met deze tekst. Echt christen zijn is maar niet een zoetsappige zaak, maar vraagt offers van ons en vraagt om een gezindheid die niet van deze wereld is. Als je dan je Bijbel serieus leest en je wil ernstig en welgemeend bidden dan krijg je moeilijkheden. De Heere wil ons vast laten lopen om ons de goede weg te laten gaan. Ik weet verder van de situatie waarover je schrijft niets af. Wat er is voorgevallen en hoe is dat verder afgehandeld, dat weet jezelf het beste.

Maar waar het om gaat is dit: wil je vergeven dan moet er vergeving gevraagd worden. Er zijn dus altijd twee partijen: de een heeft de ander gegriefd en nu dient er verzoening te komen in de weg van vergeving. Als jezelf schuldig bent aan de zaak van verwijdering, dan is het de meest eenvoudige weg om de ander de hand te reiken. Dat is heel moeilijk, maar het kan alleen in de voetstappen van Christus. Het gaat tenslotte om de eer van de Heere en om het welzijn van de ander. Als je het mag doen, zul je ook zelf ervaren dat je een last kwijt bent. Is het zo dat de ander de schuldige is (in hoofdzaak) dan dient er van die kant om vergeving gevraagd te worden. Blijft dat uit , dan kun je schrijven of vertellen dat je hem/haar van harte wil vergeven wanneer hij/zij daarom vraagt. Gaat hij/zij er niet op in dan is het van je af. Je hebt getoond vergevingsgezind te zijn en dan mag je het verder aan de Heere overgeven. God is Rechter die het beslist.

Wanneer de ander je echt beschadigd heeft en je hebt er geen schuld aan, dan is het wel noodzakelijk dat er schuld beleden wordt. Je hoeft niet te doen alsof er niets gebeurd is, want daar los je de zaak niet mee op. Belijdt elkaar de misdaden en vervult alzo de wet van Christus. Wanneer wij de Heere bidden om vergeving dan dienen we jegens de ander vergevingsgezind te zijn. Breng de zaak in het gebed voor de Heere en vraag of Hij de boosheid in je hart wil wegnemen,dan zal de Heere dat ook doen en belijdt voor Hem dan ook alles wat er is in je leven en verwonder je over God, Die om Christus wil een God is van menigvuldige verlossing.

Hartelijke groeten,
ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Mag je ook bewust kinderloos blijven? Of is het beter om dan niet in het huwelijk te treden en alleen te blijven?
6 reacties
25-03-2010
Onze peuter is dol op het liedje “Jezus is de goede Herder”, dus dat zing ik vaak met hem. Maar nu rees bij mij de vraag...
geen reacties
25-03-2014
Mijn vriend wil mij als het zover is op één knie ten huwelijk vragen. Nu vroeg ik me af of dat wel mag. Weliswaar buig j...
1 reactie
26-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering