(...) Ik geloof nog wel, maar door dat sombere gevoel is dat geloof een periode ...

M. (Michel) van Heijningen / geen reacties

11-03-2006, 00:00

Vraag

Ik wil graag reageren op het antwoord van de heer Van Heijningen. Ik voel me somber. Hoe komt dat? Omdat het geloof zo moeilijk is. Ik probeer elke keer zonder God verder te kunnen. Het is niet mijn diepste verlangen om dicht bij God te zijn. Het verlangen is er duidelijk wel, echt waar, maar vaak is het gevoel weg en dan denk ik: geloof ik nog wel? Ik geloof nog wel, maar door dat sombere gevoel is dat geloof een periode weg. Daar raak ik van in de put.

Antwoord

Beste vriend(in),

Hartelijk dank voor je reactie op de vraag die ik je stelde in mijn vorige antwoord. Het geloof is moeilijk, zeg je. Ook achter deze opmerking gaat heel veel schuil. Ik ken je (kerkelijke) achtergrond vanzelfsprekend niet, die kan namelijk ook meespelen in je geloofsbeleving. Ik wil proberen vanuit de Bijbel je een antwoord te geven. Het liefst zou ik je niet alleen een antwoord geven, maar je letterlijk brengen bij Jezus, die gezegd heeft: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven” Matth. 11: 28.

Geloven is eigenlijk niet moeilijk, maar geloven is onmogelijk. Als jij en ik zelf zouden moeten geloven, zelf tot Jezus zouden moeten gaan dan was dat een onmogelijkheid. Wij kunnen niet en we willen niet dus daarom zal het ook nooit gebeuren. Maar gelukkig hoef ik mijn antwoord hier niet mee te eindigen. God zij dank niet. “De Heilige Geest wil in ons wonen en ons toe-eigenen wat we in Christus hebben namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven”. Misschien ken je deze zin uit het doopformulier wel. Ik weet niet of je gedoopt bent, maar als dat zo is dan heeft de Heilige Geest jou het bovenstaande persoonlijk toegezegd. Ook als je niet gedoopt bent, mag je erop vertrouwen dat de Heilige Geest ook jou hetzelfde wil geven. De doop onderstreept de belofte voor de gedoopte, zonder de doop geldt de belofte ook. Lees in dit verband Lukas 11:5-13. Daar lees je ook hoe je de Heilige Geest kan ontvangen.

Ik ga nog verder: als je in je vraag zegt dat je soms het verlangen in je hebt om bij en met God te leven dan is dat al een verlangen wat de Heilige Geest in jou hart heeft gewerkt. Zeg ik dan dat je er al bent? Nee, wij zijn en blijven in onszelf vleselijk en verkocht onder de zonde (Romeinen 7:14). We moeten (steeds meer) leren om te vertrouwen op de Drie-enige God. Vertrouwen op de Vader die voor ons wil zorgen, op de Zoon die onze zonden steeds weer wil wegwassen en op de Heilige Geest die ons leven lang ons wil leiden en telkens weer ons wil brengen bij het kruis van Jezus om daar opnieuw te horen: “Ik voor jou omdat jij anders de eeuwige door zou moeten sterven”. Ik merk in je vraag een kijken naar jezelf en verwachten van een goed gevoel en goed geloof van en in jezelf. Je anker moet overboord. Vertrouw op de Heere Jezus Christus, Hij is de rots.

Misschien is het goed voor je om samen met een levend christen te praten en te bidden. Je nood te delen met God maar ook met een medemens is een goede weg. In mijn vorige antwoord heb ik het je ook geadviseerd: zoek iemand die je vertrouwt en bij wie je je hart durft uit te storten.

Ik wens je Gods zegen en nabijheid en het geloof daarin van harte toe. Mocht er iets je niet duidelijk zijn, dan mag je rustig hier weer op terug komen.

Met een hartelijke groet,
Michel van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dorkwerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  * kerkelijk werker in Dorkwerd (Gn) en Wijnjewoude (Fr.)

geen reacties

Terug in de tijd

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Wij zijn een gezin met drie meiden en een jongen. We kerken in de Ger. Gem. D...
geen reacties
12-03-2019
Allereerst de vraag: moeten wij onszelf liefhebben? Het geloof leert ons toch de ander lief te hebben zoals jezelf? W...
2 reacties
11-03-2020
Ik lees net in het voorwoord van de Herziene Statenvertaling. Een paar dingen die me echt schokten: 1. Minder dan de hel...
3 reacties
11-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering