Mogen alle mensen het "onze Vader" bidden?

dr. J. Hoek / geen reacties

19-11-2004, 00:00

Vraag

Mogen alle mensen het "onze Vader" bidden? Mijn neefje die zegt toch ook tegen mijn vader geen vader? Of moet ik dat anders zien? Ik ben wel gewend dit te bidden, maar als ik er over na denk dan twijfel ik.

Antwoord

De vraag wie het Onze Vader mogen bidden, komt met een zekere regelmaat terug. Ik denk dat het antwoord niet onduidelijk behoeft te zijn. Niet alle mensen kunnen God als “onze Vader” aanspreken, omdat God alleen in Christus onze Vader is. De Heere Jezus zegt dan ook met nadruk aan het adres van Zijn discipelen: Wanneer gij bidt, spreekt aldus.

Dat betekent dus concreet dat het Onze Vader niet gebeden kan worden in een gemengde samenkomst waarin gelovigen en niet gelovigen bijeen zijn. Het kan wel in een eredienst waar de gemeente van Christus samenkomt. Dan gaan we immers uit van de gelovige kern van de gemeente die daar aanwezig is.

Persoonlijk moeten we ons de vraag stellen of we van harte geloven in de Heere Jezus als onze Zaligmaker. Als dat zo is, ook temidden van aanvechting, dan mogen we de vrijmoedigheid nemen om de HEERE God als onze Vader aan te roepen. Zie wat zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus hierover nader zegt. Het gaat erom dat we met een kinderlijk vertrouwen naderen tot God, waarbij we ons verlaten op het verzoeningswerk en de voorbede van Christus.

Ds. J. Hoek

dr. J. Hoek

dr. J. Hoek

 • Geboortedatum:
  04-09-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Chr. Hogeschool Ede

Tags in dit artikel:

Onze Vader
geen reacties

Terug in de tijd

Wij hebben nu ruim een jaar een relatie. We zijn allebei rond de 20. We hebben geen geslachtsgemeenschap en hopen dat me...
13 reacties
19-11-2013
Vraag aan iemand van de Ger. Gem. Onlangs heeft de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten uitgesproken “onverkor...
8 reacties
19-11-2013
Ik weet dat als ik bang ben de zonde tegen de Heilige Geest te hebben gedaan, dit niet het geval is geweest. Toch bid ik...
geen reacties
20-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering