Gehazi

Ds. A.J. Schalkoort / 1 reactie

04-03-2024, 09:35

Vraag

Een vraag over Gehazi, de knecht van Elisa. We lezen aan tafel het tweede boek Koningen. Nu staat er aan het eind van hoofdstuk 5 dat Gehazi met melaatsheid gestraft werd. Dan komen we zijn naam weer tegen in hoofdstuk 8 en verder, waar hij weer zijn werkzaamheden voor de profeet doet. Aangezien er in het laatste vers van hoofdstuk 5 staat dat de melaatsheid hem en zijn zaad zal aankleven tot in eeuwigheid, dacht ik dat deze ziekte niet te genezen was en de melaatsen buitengesloten werden. Daarom begrijp ik dit niet. Wellicht iemand die dit kan uitleggen?


Antwoord

De melaatsheid van Naaman  ging onmiddellijk over op Gehazi volgens 2 Koningen 5:27. En dan lezen we verderop in hoofdstuk 8 dat hij in gesprek is met koning Joram. De koning wil meer weten over de grote daden van de profeet Elisa. Wie kon hem beter inlichten dan zijn knecht Gehazi?! Maar Gehazi was toch buitengesloten als melaatse? Hoe zit dat dan?

De Bijbel met Uitleg zegt: “Het lijkt erop dat Gehazi hier nog in dienst is van Elisa, voor hij melaats wordt. Sommigen denken dat de wet wel verbood (Leviticus 13:46) om in één huis te wonen met een melaatse, maar dat gesprek wel was toegestaan.” En Matthew Henry merkt op in zijn commentaar: “De wet verbood niet het omgaan met melaatsen, alleen het samenwonen met hen.”
  
Tweerlei uitleg dus: De eerste zegt dat Gehazi nog niet melaats was toen hij de koning sprak en de tweede uitleg zegt dat hij wel in gesprek mocht zijn met anderen, maar niet meer mocht wonen in het huis van mensen die niet besmet waren.
 
In ieder geval leert  deze geschiedenis ons dat leugen en bedrog vroeg of laat openbaar komen en dat  geldgierigheid de wortel van alle kwaad is. Wat baat het ons al zouden we de hele wereld gewinnen en schade lijden aan onze ziel? Deze geschiedenis lijkt veel op die van Judas Iskáriot. Judas die Jezus verraad voor een beetje geld. Ons gebed mag wel zijn: Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Ds. A. J. Schalkoort

Dit artikel is beantwoord door

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
213 artikelen
Ds. A.J. Schalkoort

Bijzonderheden:

Emeritus-predikant


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
Samanthi
04-03-2024 / 10:36
Een aanvulling:Leviticus 13

13 En de priester merken zal, dat, ziet, de melaatsheid zijn gehele vlees bedekt heeft, zo zal hij hem, die de plaag heeft, rein verklaren; zij is geheel in wit veranderd; hij is rein.

2 Koningen 5

27 Daarom zal u de melaatsheid van Náäman aankleven, en uw zaad in eeuwigheid! Toen ging hij uit van voor zijn aangezicht, melaats, wit als de sneeuw.

Er waren verschillende soorten melaatsheid.

Terug in de tijd

Aan ds. Pronk, een vervolg vraag. Wat is een duizendjarig rijk en waarom wordt satan dan door God nog een tijdje los gelaten; waarom doet God zoiets? Ik word dan erg aangevochten in mijn geloof in God...
Geen reacties
04-03-2009
Graag beantwoording door dr. Paul, dit omdat het antwoord anders zo algemeen wordt en ik wil zo graag raad van iemand die bijbels onderscheidend kan kijken. Hoe ga je als christen om met de kinderther...
1 reactie
04-03-2011
Wat is er mis met een onchristelijke vriendin?
Geen reacties
04-03-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering