Strijden tegen begeerte

Ds. W.G. Hulsman / 2 reacties

23-02-2024, 10:07

Vraag

In Hebreeën 4:15 staat dat de Heere in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, maar zonder zonde. Daarom weet Hij ook wat we meemaken als wij verzocht worden en kan Hij medelijden met ons hebben. Maar soms word ik als getrouwde man verzocht om te kijken naar andere vrouwen om die te begeren. Is de Heere daar dan ook in verzocht? Hoe deed Hij dat dan zonder te zondigen?

Hoe kan ik hier tegen strijden? Het lukt mij niet en zo zijn er meer zonden die mij omringen. Hoe kan het als ik er om bid om ervan verlost te worden, dit toch in mij blijft? Hoe moet ik daarmee omgaan?


Antwoord

Je zit met een bepaalde zonde en die wil je niet. Je strijdt ertegen, maar  steeds weer opnieuw word je verzocht om te kijken en te begeren. Goed om daar een vraag over te stellen.

Belangrijk dat je aan de Heere Jezus denkt en je afvraagt hoe Hij dat ervaren zal hebben. De Heere Jezus was vanaf het begin zonder zonde. De engel sprak tegen Maria over “het Heilige, Dat uit u geboren zou worden” (Lukas 1:35). Speciaal had de duivel het op Hem gemunt om Hem ten val te brengen. De duivel verzocht Jezus in de woestijn. In heel zijn leven op aarde is Jezus verzocht geweest in “alle dingen”, zo staat het in Hebreeën 4:15. Zo moeten we het ook geloven. Hij moest in alles ons gelijk zijn, om een getrouw en barmhartig Hogepriester te zijn (Hebreeën 2:17).

Je vraagt: hoe deed Hij dat zonder te zondigen? Ik merk in die vraag iets van verwondering. Hoe is het mogelijk geweest dat hij als jonge man met alle verleidingen die tot Hem kwamen, staande bleef. Dat geeft aan dat Jezus zo anders is dan wij. Zijn leven was vol van God, Hij zocht in het gebed ook steeds weer de gemeenschap met God. De zonde leefde niet in zijn hart zoals dat bij ons wel het geval is en waardoor het zo gauw verkeerd gaat als we om ons heen kijken. Tot het einde toe is Jezus zonder zonde geweest. Ook toen het zo moeilijk was in Gethsemané en aan het kruis. Hij heeft als de tweede Adam heel ons leven over gedaan én Hij heeft voor ons de straf gedragen. Zo is Hij onze plaatsvervanger.
 
Je vraagt ook hoe je zelf tegen de zonde kunt strijden. Hebreeën 4:16 kan je daarbij helpen. Deze tekst geeft aan dat wij met vrijmoedigheid tot de troon der genade mogen gaan, opdat wij barmhartigheid verkrijgen. Bij de Heere God is vergeving. Ga in het vertrouwen op de Heere Jezus als de grote Hogepriester tot God. Er is genade voor iemand die met al zijn zonden tot Hem komt. Wat geeft dat een verlichting, juist als je zo met je zonden zit. Geloof dat de Heere om het volbrachte werk echt je zonde vergeeft, wanneer je tot Hem komt.

Er is echter bij de Heere ook hulp te krijgen. Er staat ook: “om geholpen te worden op de juiste tijd.” De Heere wil helpen als je zo bang bent dat het de verkeerde kant op gaat. Ook als je je niet sterk genoeg voelt om tegen een bepaalde zonde te strijden. Bij de Heere is hulp. Hij wil ons andere gedachten en verlangens geven, zodat je minder vatbaar bent om in zonde te vallen. Hij wil door Zijn Heilige Geest kracht geven om tegen de zonde te strijden. En denk ook aan het doopformulier: “als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen.”
 
Je  hebt nog een concrete vraag: “Hoe kan het als ik er om bid om ervan verlost te worden, dit toch in mij blijft?” Zolang we hier in dit  leven zijn zullen we steeds weer verzocht worden. Elke dag zijn er verleidingen om te zondigen. Gelukkig kunnen we wel bewaard worden om in de zonde te vallen. Dat wil de Heere geven. Belangrijk om er steeds  weer om te bidden. We blijven op deze wijze afhankelijk van de Heere God. Als het toch weer mis gaat, ga dan weer opnieuw tot de Heere Jezus om dat Hem te belijden en vraag vergeving.  De Heere is “gaarne vergevende” (Psalm 86:3 berijmd).
 
In de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5 lezen we dat God de gelovigen wel verlost van de heerschappij en slavernij der zonde, “doch Hij verlost hen in dit leven niet geheel van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid, en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot den gekruisigden Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door den Geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden, en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren.”
 
De strijd zal niet altijd doorgaan. De verlossing waar je om bidt komt. Nu blijft er de strijd. Straks is er de volkomenheid. Strijdt de  goede strijd van het geloof.  Zie uit naar de toekomst, waarin we van  alle strijd verlost zijn en bij de Heere te mogen zijn. 

Ds. W. G. Hulsman

Tags in dit artikel:

geloofslevengeloofsstrijd
Dit artikel is beantwoord door

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
165 artikelen
Ds. W.G. Hulsman

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
2 reacties
ZLD26
23-02-2024 / 13:42
Deel je strijd ook met een gelovige broeder, zodat hij je regelmatig kan bevragen hoe het gaat.
En probeer het niet vanuit jezelf (in eigen kracht). Wat je aandacht geeft groeit...
Leef dicht bij de Heere Jezus. Als je vol van Hem is er moeilijk plaats voor satans verleidingen.
Huisje_op_de_hei
26-02-2024 / 11:18
Christus is door de Heilige Geest verwekt bij Maria. Hij is God en mens tegelijk, wat voor ons niet (altijd?) te begrijpen is. Mede door zijn Goddelijke natuur kunnen wij Hem niet zien als iemand die op dezelfde manier tegen zonden heeft gestreden als wij. Wij zijn belast met erfzonde!
In de Bijbel wordt niet gesproken over de Heere Jezus en seksualiteit.

Terug in de tijd

Vandaag las ik in een kinderdagboek dat de Heere God boos op ons is. Terwijl ik in Johannes 3:16 en 1 Joh. 4:10 lees dat God van ons houdt. Kunt u dit verklaren en waar staat dit in het Nieuwe Testame...
Geen reacties
22-02-2006
Hoewel ik met mijn man verschillende keren uitvoerig heb gesproken over dit onderwerp, blijft de situatie zo dat hij wel de kennis, maar totaal geen geduld heeft om mij ook te laten genieten op de (sl...
2 reacties
22-02-2017
Je overgeven aan God. Vertrouwen op Hem, geloven in Hem dat het goed komt. Dit klinkt heel eenvoudig en zo is het ook, maar is het de mens die zo moeilijk denkt? Die eigenwijs is? Ik wil het zo graag,...
Geen reacties
22-02-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering