Daniël een zeer gewenste man

Ds. H. D. Rietveld / 1 reactie

20-02-2024, 13:22

Vraag

In Daniël 9:23 en Daniël 10: 11 en 19 staat dat Daniël “zeer gewenst” is (volgens de Herziene Statenvertaling). Nu heb ik de “Korte verklaring der Heilige Schrift” er op nageslagen, maar ik begrijp nog niet waarom Daniël een zeer gewenste man is. Wat heeft (had) hij dat anderen niet hebben? Of benader ik het Schriftgedeelte met een verkeerde invalshoek? Doet het er niet toe waarom hij een zeer gewenste man was, maar is hij dat gewoon zonder dat er verdere verklaring voor nodig is.

En moet ik meer gaan letten op al die profetieën over het einde der tijden?


Antwoord

Zowel de oude Statenvertaling als de herziene hebben in alle drie de teksten “zeer gewenst.” Het Hebreeuwse woord kan zowel begeren, wensen als liefhebben uitdrukken. Zie daarvoor bijvoorbeeld de Kanttekeningen of woordenboeken. Daniël wordt in elk geval aangesproken als een door God gewenste/geliefde man, zoals ook andere vertalingen zeggen. De HEERE heeft in hem een zeer Godvrezende man gezien die tijdens zijn gedwongen verblijf in Babel met zijn volksgenoten hevig is begaan en ook zelf in hoofdstuk 9 met Israël ootmoedig schuld belijdt. De Heere acht Daniël geschikt om toekomstvisioenen te zien.
 
Er worden in de Bijbel wel vaker mensen genoemd die bijzonder door God geliefd worden zonder dat daar een nadere verklaring voor wordt gegeven. Neem bijv. David  (man naar Gods hart), of Abraham (vriend van God). Mozes, met wie God omging als met een vriend (Exodus 33:11) noemde in zijn zegening de stam Benjamin “beminde des  HEEREN” (Deuteronomium 33:12). De enige reden waarom God deze mensen bijzonder beminde was Gods eigen welbehagen.

Het is van belang hierbij de bekende tekst Johannes 3:16 aan te halen. Want God heeft alzo lief deze wereld gehad (...) Van die liefde is geen mens uitgesloten. Luther zei: vul je eigen naam maar in! Wat een genade: ik word door God bemind. Dat geeft mijn leven zin en waarde. Dat mag mijn uitgangspunt zijn om Hem om Zijn genade om Jezus’ wil te aan te roepen, te bidden en te ontvangen.
   
Een heel ander punt is het lezen van Daniëls profetieën. Daarbij is het belangrijkste niet dat we alles begrijpen en toepassen in het wereldgebeuren van heden en verleden of toekomst -er zijn verschillen van interpretatie- maar dat we mogen geloven dat de Heere Zijn beminden te midden van alle woelingen nooit los zal laten maar voor eeuwig thuis zal brengen.

Lees ook de artikelen met de tag 'Daniël' m.b.t. deze profetieën

Ds. H. D. Rietveld 

Tags in dit artikel:

Daniël
Dit artikel is beantwoord door

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
106 artikelen
Ds. H. D. Rietveld

Bijzonderheden:

emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
Tonny
20-02-2024 / 16:03
Ja, zeker acht nemen op de profetieën in zowel Daniël als openbaring.
De enige reden waarom Daniël in gebed kon gaan over de terugkeer naar Israël, was omdat hij van de profetieën wist die zeiden dat het volk 70 jaar in ballingschap zou gaan. En hij herinnerde God aan die profetieën.

De profetieën uit o.a. openbaring zijn nog niet vervuld. Hoe bijzonder als onze generatie deze mee gaat maken!

Terug in de tijd

Iedere week vertel ik aan de kleuters van mijn klas een bijbelverhaal. Hoewel het een christelijke school is komen de meeste kleuters niet uit christelijke gezinnen, vaak zijn er maar twee á drie kind...
1 reactie
20-02-2020
Ik ben een jonge meid van 21 jaar en heb al twee jaar last van opvliegers en een verstoorde menstruatie. Ik ben onderzocht door een endocrinoloog, er zijn zelfs verschillende onderzoeken gedaan, maar ...
Geen reacties
20-02-2010
Beste dominee C. Harinck. Ik las net dat u een vraag kreeg over een 'gezicht'. Vervolgens zegt u: "het zijn gedachten, wat je meende te zien..." Maar staat er niet in de Bijbel: Ouden zullen dromen dr...
3 reacties
20-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering