Afleggen van alle afgunst

Ds. K. van den Geest / 12 reacties

24-08-2023, 10:00

Vraag

Wat wordt bedoeld met het afleggen van alle afgunst (1 Petrus 2:1)?

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Petrus begint zijn brief in hoofdstuk 1 met te verwijzen naar de opstanding van Jezus Christus. Zijn opstanding en overwinning zijn het begin van onze opstanding en nieuw leven. Zie 1 vers 3: wie in Christus’ opstanding gelooft, is opnieuw geboren. Daardoor leven we nu als mensen met hoop, maar ook als mensen met een nieuw leven. Daarin valt op, dat Petrus telkens voltooide tijd gebruikt: we zijn opnieuw geboren (zie ook 1 vers 23!).

Maar dat betekent niet, dat de zonde geheel verdwenen is uit ons leven! Daarom spoort Petrus vanaf hoofdstuk 2 zijn lezers aan zich in te spannen nog meer te groeien in gehoorzaamheid en levensheiliging. In dat kader staat dan ook die oproep om “alle laster af te leggen.”

Het woord dat vertaald wordt met afleggen, betekent zoiets als ‘uitdoen’, zoals je vieze kleren uitdoet die gewassen moeten worden. Trek je oude en vieze kleren uit, doe schone en nieuwe aan. Die beeldspraak vind je vaker in de Bijbel, zie bijvoorbeeld dezelfde bewoordingen in: Rom. 13: 12-14; 1 Thess. 4: 2,6,11; Ef. 4: 21-25; Kol. 3: 8-12. In nieuwere vertalingen wordt in plaats van afleggen soms vertaald met: (je) ontdoen (van). Het betekent dat je afstand neemt van die slechte en zondige praktijken. Mensen die tot geloof kwamen op de prediking van de apostelen werden opgeroepen om het oude af te leggen en een nieuwe leven te leiden.

Petrus noemt een aantal van die praktijken die bij dat oude leven horen. Een paar dingen vallen daarbij op. Gehuichel, jaloezie (of afgunst dus) en laster staan hier in een meervoudsvorm. Dat betekent dat deze zonden op veel verschillende manieren gepleegd kunnen worden. Het woord "alle" versterkt dit nog eens: het gaat om alle mogelijke vormen van dit soort zonden. Dat alles moeten we uitbannen. We moeten geheel zuiver worden, ook de meest ‘onschuldige’ vorm van deze zonden dient uit ons leven en hart te verdwijnen.

Het valt op dat Petrus het hier heeft over zonden waarmee we onze naasten beschadigen. Jezus wil boven alles dat wij goed zijn voor elkaar en onze medemensen. De ergste zonde is niet iets op seksueel vlak maar op het vlak van het grootste gebod, dat van de liefde. De naaste niet schaden maar haar/zijn welzijn en vreugde waar ik kan en mag bevorderen, daar gaat het in het christelijke leven allereerst om. Juist dat staat haaks op de heidense samenleving waarin de eerste lezers van deze brief (maar ook wij) leefden (leven!). Het eerste wat er verandert als mensen Jezus leren kennen, is dat ze eerlijk willen zijn, respect willen hebben voor de ander, niet mee willen doen aan roddelen, lasteren, pesten, of wat voor machtsspelletjes ook maar. Als we daar nu eens altijd mee beginnen, wat zou de wereld daar dan van opknappen, op de werkvloer, maar ook in de politiek of op sociale media.

Hiermee heb ik hopelijk de vraagsteller wat verder geholpen in haar/zijn verstaan van Gods Woord, en in het toepassen daarvan in eigen leven. Het gaat erom dat je als mens die bij Christus hoort en door Zijn kracht veranderen mag, alles wat daar niet bij past ook wegdoet (‘aflegt’). Het betekent dat we zondige gedragingen van onszelf afsnijden en dat doet pijn. Want ze horen zo schijnbaar onlosmakelijk bij ons! Die oude mens waarover de Bijbel spreekt is hardnekkig, maar we mogen hopen en geloven: de nieuwe mens is in de maak, en groeit door de genade van Christus en Zijn Heilige Geest, totdat het nieuwe leven het oude steeds meer verdringt.

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Nederlandse Gereformeerde Kerken
 • Woon/standplaats:
  Deventer
 • Status:
  Actief
12 reacties
Samanthi
28-08-2023 / 10:41
Das echt moeilijk...
Jesaja40
28-08-2023 / 12:38
Een goede vraag!
Het is een klein onderdeel van de geboden, de jaloersheid is een begeerte naar iets wat niet van jou is. Niet alleen een opsomming uit de Tien Woorden maar ook heel concreet gemaakt in de geschiedenis van Israël.

Een vorm van jaloersheid zien wij al in het paradijs naar voren komen. De mens wil ook de kennis zoals de Eeuwige bezitten. De begeerte wint het van het gebod en de overtreding vindt plaats. Deze overtreding wordt doorgegeven aan alle generatie die na hen komen. Er zijn zoveel vormen van begeerte en jaloersheid in de geschiedenis opgetekend.

Petrus wijst jaloersheid en begeerte af en buigt het om naar het begeren naar wijsheid en inzicht van de schriften.

Paulus maakt het nog concreter door op te merken dat hij graag mijn volksgenoten tot jaloersheid wil brengen Romeinen 11:14. Jaloersheid waar Paulus op doelt is van een hoger niveau, namelijk het ontdekken van de Messias in de schriften onder mijn volksgenoten. Het afdoen van het deksel waaronder velen nog steeds voortleven. Wie is die Messias voor mij en voor ons moet niet met een vraagteken maar met een uitroepteken gelezen worden.
kip
07-09-2023 / 08:22
ds k v d Geest heeft helemaal gelijk

maar....bestaan zulke mensen wel?ik ben altyd afgunstig op iemands knappe verstand

ik krijg dit niet weg,mn hele leven niet
Jesaja40
11-09-2023 / 11:38
@kip

Gelukkig bestaan er mensen die niet afgunstig zijn en moet je die vaak met "een lantaarn zoeken"

Dan het gevaar van personen met een groot verstand onze koning Salomo. Heel voortvarend was zijn koningshuis. Let op de woorden die Salomo bad bij de inwijding van de tempel. Hij vraagt aan de Eeuwige mag dit huis zijn voor alle volkeren.

De Eeuwige test hem op die woorden. Vele heidense vrouwen worden aan zijn hofhouding toegevoegd. Zij zien zijn luister en heerlijkheid en delen daarin.

Salomo heeft de test niet goed doorstaan en uit een zekere mate van sociale bewogenheid gaf hij hun de gelegenheid en de financiën om hun afgoden een ereplaats te geven in zijn rijksgebied.

Natuurlijk begrijp ik uw opmerking, want ik denk dat velen een zekere mate van jaloersheid in zich hebben. U benoemt het heel eerlijk en worstelt daarmee. Ook koning Salomo worstelde met die kennis. In Spreuken 2 analyseert hij haarscherp hoe de verleiding tot stand komt. Maar ook een conclusie van een vrome en oprechte die de aarde zullen bewonen.

Uw oprechtheid om het te benoemen waar u mee worstelt is kostbaar in de ogen van de Eeuwige. Van Hem alleen komt alle wijsheid af. Hem mogen dienen in eenvoud en oprechtheid heeft dezelfde waarde als hoog geleerdheid of veel kennis van zaken.
Samanthi
11-09-2023 / 13:39
@kip
Het is één van de moeilijkste dingen wat snel kan oppoppen, zonder dat je er erg in hebt, je bewust zijn en tegengedachten kan al heel veel schelen, bijvoorbeeld je kunt niet allemaal professor zijn, als iedereen intellect banen heeft wie moet er dan de WC schoonmaken en als je iets met je handen gedaan hebt, kun je ervan genieten, je krijgt er geen nekhernia van, zoals mensen achter de PC en nog zoveel meer.

Ik hou juist van handwerk, ben zelf ook een mens die graag met mensen werk en met mijn handen, face to face en niet via appjes of mailtjes. Ik heb een hekel aan mensen die in gezelschap hun kennis spuien zonder de mens zelf te zien.

Afgunst is een zonde die in eigen kracht nooit te boven komt, maar met Gods hulp kun je hem wel ombuigen naar iets positiefs, dat je je naasten de dingen gunt.
Het is heel moeilijk hoor.
kip
13-09-2023 / 08:32
samantie

toch blijf ik afgunstig op iemands knappe verstand ,maar.....

ik kom alleen nooit niemand tegen,zoals ik het zelf zou willen........


alle grootheid gaat door de stilte

zelfs een professor kan wc schoonmaken
je hebt te weinig ervaring samantie,aan uw antwoord te zien,geeft niet,u komt met wat uzelf ervan vind


het was geen goede woordkeuze van mezelf samantie.
de person die ik ermee bedoelde is er niet meer,ben ook nooit meer zoiemand tegen gekomen
.dat kon u niet weten

iemand met wel 6 a 7 personen gave in zich,altijd in de stilte
alle grootheid gaat door de stilte...
mijn woordkeuze afgunst is verkeerd geweest.
u bedoelt het goed samantie.
jesaja 40

allemaal waar wat erin t paradijs gebeurde,daar is alle ellende uit ontstaan..mijn erfschuld.

groot verstand bedoel ik mee
zeer veel voor mijn naaste te kunnen doen
en niet in 1 opzicht
maar in vele,zeer veel gaven in 1 persoon.
die is er....geweest.

die mensen kom ik niet meer tegen
en het woord afgunst is misschien niet de juiste woordkeuze.
de persoon met de zeer vele gaven,waar je wel 6a7 verschillende personen in een mens zaten,en dat door de stilte

niet wijs bij zichzelf.

groot gezin 10 kinderen.nooit de vrouw er alleen voor laten staan...

ik had het niet moeten zeggen om te zeggen afgunstig te zijn op iemands knappe verstand.
dom van mij
want mn voorbeeld is er niet meer

ik heb die gave ook niet,maar weet wel,dat je er zo enorm veel mee kan doen,zelfs wc schoonmaken....het was uitzonderlijk, ook met de Heere beginnen en savonds eindigen.
altyd wijzen op de eeuwigheid.

nooit zeggen ik heb dit gedaan of ik ben hier goed in.
iedereen kon terecht.
nooit tevergeefs

nee altijd in de stilte

alle grootheid gaat immers door de...stilte
hier ben ik jaloers op,op de stilte.. en t grote verstand....dat zie ik als Genade van Boven.
en al had iemand maar 1 gave,het naleven zoals deze persoon,hebben allen zeer goede huwelijken,


zoeken moet je als je iemand tegen wilt komen waar de IK niet vooraan staat

en ik belijd mn zonde,als ik zo vaak denk,o als ik toch die gave van...had,wat kon ik dan zo heel veel meer doen,in dit intens verdrietige leven

op refoweb is ook zoveel vreselijke ellende
zo zielig toch.

jesaja 40
ik kan niemand aanwijzen waar ik jaloers op ben. tot nog toe

wel op degene die er ....was.
het blijft zonde voor de Heere
WillemB
13-09-2023 / 10:14
Beste Kip,
Waarom zou je iemand aan willen wijzen waar je jaloers op bent?
Ik hoor jou zo vaak spreken over Gods “oude volk”. En dat er vroeger meer dit was en meer dat was.
Maar je hoeft het toch niet met medemensen te doen?

God vraagt jou echt niet om te streven net zo’n hart te hebben als mensen die jij bewonderd hebt.
Hij vraagt jou heel eenvoudig: Geef Mij je hart.
Belijdt je zonden en ontvang vergeving.

De Heere Jezus mag/moet daarvoor jouw enige voorbeeld zijn.
En blijf toch alsjeblieft niet zo kijken naar dit verdrietige leven, want dan kijk je écht de verkeerde kant op.
Dan doe je eigenlijk hetzelfde als de troosteloze wereld om je heen.
Kijk omhoog!
Als je de Heere Jezus in het oog houdt, roept Paulus je op: Kip, verblijd u altijd, opnieuw zeg ik u, verblijd u altijd.
Verblijden in Hem is de enige echte blijdschap in je leven!
Zegen Kip!
Samanthi
13-09-2023 / 12:30
@Kip
Ik ben van dezelfde lap gescheurd, ik moet vsn genade leven en heb Gods Geest nodig om mijn zwakheden te hulp te komen, jij ook.

Hij heelt gebrokenen van harte,
En Hij verbindt z' in hunne smarte,
Die, in hun zonden en ellenden,
Tot Hem zich ter genezing wenden.
kip
13-09-2023 / 13:47
ja willem b

naar boven kijken en zingen
thoofd omhoog t hart naar boven
hier beneden is het niet
ware leven lieven loven...
is daar waar men Jezus ziet.

kostelijke momenten
Samanthi
14-09-2023 / 09:50
@kip

Dit begrijp ik dan niet, je wil/kan je afgunst niet afleggen en heb het hier dan weer over kostelijke momenten...

Afgunst afleggen hoort, volgens 1 Petrus 2 vers 1 bij het nieuwe leven, kostelijke momenten ook, als je zegt ik kan het niet en je krijgt handvatten dan ben je een beetje geïrriteerd, dan heb ik te weinig ervaring... waarmee? Met het geestelijke leven, met bevinding? Met zicht op het volk van God?

Ik volg liever de Bijbel zelf... daar zie een een Paulus klagen over zijn zonden, maar daar legt hij zich niet bij neer, hij gaat de goede strijd aan, hij zegt niet ik heb de strijd goed gestreden maar de goede strijd, hij zegt ook niet ik kom daar mijn hele leven niet van af, want hij schrijft ook:
Hebreeën 4

15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.

Daar mag je niet 'roemen" in een zonde die je er maar nier onderkrijgt, het is niet goed als je dat weet en deelt met anderen breng het bij de barmhartige Hogepriester, je zal gered worden.
kip
19-09-2023 / 10:49
samantie het is ALLEEN maar om NOG MEER voor mn verdrietige naaste,mensen met zorgen,problemen etc.

te kunnen DOEN.

zoveel gave in 1 persoon
zonder ik dit ik ik ik


het woord afgunst is fout van mij


bespaar mij al die teksten en invullen samantie
Samanthi
19-09-2023 / 12:59
@kip
Ik zal je het besparen, maar vraag naar de Heere en Zijne sterkte, met Hem spring je over muren.

Terug in de tijd

God heeft zo veel voor mij gedaan. Ik ben Hem daar ook erg dankbaar voor en heb sterk het gevoel Hem heel mijn leven te willen aanbidden. Toch heb ik soms gedachten en twijfels als: bestaat God echt? ...
Geen reacties
23-08-2018
Al 22 jaar heb ik geen contact meer met mijn schoonfamilie. Te licht bevonden, ik hervormd, zij Ger. Gem. Nu is mijn zwager overleden en heb ik mijn man aangespoord om naar hem toe te gaan tijdens zij...
10 reacties
23-08-2018
Ik heb ruim een half jaar verkering. We zijn beiden al 25 plus. We zoenen elkaar en vinden het ook fijn elkaar te knuffelen (met de kleding aan weliswaar) als we naast elkaar zitten of soms zit ik bij...
Geen reacties
23-08-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering