Christenen op TikTok

M.H. Eckhardt / 7 reacties

02-05-2023, 14:43

Vraag

Zouden er niet veel meer christenen/kerken/organisaties op TikTok moeten gaan? Om de blijde boodschap van zonde, genade en vergeving met anderen te delen? TikTok staat vol met ellende, met mensen die zich ellendig voelen, gebroken en soms ten einde raad zijn. Alle gebrokenheid komt voorbij. Alle godsdiensten en stromingen, zoekende mensen die hun heil bij religies/spiritualiteit denken te vinden en waarzeggerij. Echt alles. Maar heel weinig getuigenissen of onderwijs van christenen.


Antwoord

De vraag is dus of TikTok een geschikt medium is om te evangeliseren. Ongetwijfeld heeft de vragensteller gedacht aan de apostel Paulus die wereldse ‘platforms’ ook niet uit de weg ging. Een duidelijk voorbeeld is wat we lezen in Handelingen 17. Paulus wordt diep verontwaardigd als hij zoveel afgoderij in Athene tegenkomt. Na gesprekken op de markt met verschillende filosofen, laat hij zich door hen meenemen naar de Areopagus waar hij antwoord geeft op hun nieuwsgierige vragen. Er vinden dus gesprekken plaats. Daarvoor is tijd nodig. Er wordt geluisterd. Er wordt gereageerd. Er wordt ‘heen en weer gesproken.’ Wat leert het ons ten aanzien van de manier waarop we de Bijbelse boodschap kunnen overbrengen op TikTok?

Naar aanleiding van deze vraag heb ik voor het eerst kennisgemaakt met dit snelst groeiende populair en invloedrijk mediaplatform, dat in enkele jaren in zo’n 75 landen al één miljard gebruikers telt. Ik wist niet wat ik zag en hoorde. Het is één spervuur aan veelal onzinnige videootjes. Het is vooral entertainment waarin onzedelijkheid heel normaal is naast de grote aandacht voor het uiterlijk. Erg vermoeiend om naar te kijken vanwege het vluchtige karakter. De meeste filmpjes hebben een speelduur van tussen de tien en twintig seconden. Men noemt dat “short-form-content”, in tegenstelling tot bijvoorbeeld YouTube waarin de video’s “long-form” van inhoud zijn.  

YouTube is daarom meer geschikt om een duidelijk Bijbels geluid te laten horen, omdat op dit platform meer ruimte is voor informatie, diepgang en interactie. Gezien de enorme snelheid aan inhoudsloze beelden op TikTok met een hoge “fun-factor”, die gericht zijn op afleiding en allemaal het hardst kakelen om aandacht, lijkt me het nagenoeg onmogelijk om via dit medium mensen echt te bereiken met de ernst en de exclusiviteit van de Bijbelse boodschap. Daarvoor ontbreekt m.i. de rust en de tijdsruimte op dit platform. Het format, de setting, van TikTok staat interactie niet toe. En die lijkt me onmisbaar voor het overbrengen van de Bijbelse boodschap.

Maar mogelijk ziet iemand van de lezers het toch als een uitdaging om mensen op TikTok te bereiken met de christelijke boodschap. Kijk dan bijvoorbeeld eens naar de manier waarop de jongerenbeweging van de EO actief is op TikTok. Allerlei video’s worden gemaakt en gepost. Is dat afdoende? De verstandige kijker en luisteraar moet zelf maar oordelen over de inhoud en het effect van het merendeel van deze vluchtige filmpjes. Wie een waardevolle boodschap heeft, moet niet vrijblijvend gaan wauwelen of tegengestelde geluiden laten horen. Wie wil evangeliseren moet de Bijbel in ere houden en er in ieder geval voor zorgen dat zijn/haar getuigenis geen contra-productief effect heeft. 

Ik acht het niet onmogelijk dat God ook via TikTok mensen kan bereiken. Een goede kennis van me, die kerk en God vaarwel had gezegd, las ooit in het blad Panorama een zinspeling op een bepaalde Bijbeltekst. Dat trok zijn aandacht. Hij wilde die tekst weleens voluit lezen en ging op zoek naar de Bijbel. Die vond hij uiteindelijk op zolder. De woorden van God die hij las, lieten hem niet meer los en deden hem helder zien wie hij was voor God. Geloof en bekering waren het gevolg en zo kwam hij tot kennis van het heil in Jezus Christus. God heeft niet veel woorden nodig om zondaren tot kennis van de waarheid te brengen. Hij bedient Zich wel van Zijn eigen tekst en niet van ‘stomme beelden’. 

M. H. Eckhardt

M.H. Eckhardt

M.H. Eckhardt

 • Geboortedatum:
  04-01-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Oostkapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-docent godsdienst & ouderling

Tags in dit artikel:

internet
7 reacties
Samanthi
02-05-2023 / 15:21
Zaait aan alle wateren.
NorahLinde
02-05-2023 / 15:33
Evangeliseren begint bij jezelf in je eigen omgeving. Dus heel concreet: ga in gesprek met je buren, vrienden, kennissen, familie, mensen uit je kerk (ja, echt, ook daar moet meer over het evangelie gesproken worden ipv over koetjes en kalfjes). Laat in heel je leven zien dat je met en voor de Heere leeft, dat alleen Zijn genade je genoeg is. Dan heb je je handen vol aan je eigen leven en de mensen die je daar kent.
Laten we niet te snel zoeken naar manieren van evangeliseren die we makkelijk vinden, die een veilige oplossing lijken. Wijzelf moeten de wereld in, actief, niet via tiktok of wat dan ook. Hoewel dat zeker zomaar door de Heere gebruikt kan worden, maar niet als 1e.
Wat let jou, lezer, vraagsteller, om zelf in gesprek te gaan met al die mensen die nog niet van genade gehoord hebben?
Samanthi
02-05-2023 / 19:34
@NorahLinde
Ik zit zelf niet op TikTok, maar ik post wel bijvoorbeeld op Facebook, foto's met teksten, liederen en vanalles over God, dat komt niet ipv face to face over de Heere praten, maar is een aanvulling.

Zaait aan alle wateren.
NorahLinde
02-05-2023 / 22:59
@samanthi: hartstikke mooi!
Een persoonlijke vraag: je kent vast ongelovige mensen in je straat. Heb je die al eens het evangelie verteld? Dát is wat ik bedoel. Dan is facebook/social media heel veilig, maar op die mogelijk wat onbekendere buur afstappen veel enger!
Vrouw1980
03-05-2023 / 16:10
@norahlinde mee eens in gesprek met mensen uit je omgeving erg belangrijk. Maar evangeliseren op TikTok is zeker niet een makkelijke manier of veilig, maar volgens mij erg noodzakelijk, en een kans! Er zijn genoeg mensen die nooit in aanraking komen met het evangelie, volgens mij is TikTok juist een hele mooie manier om veel mensen te bereiken. En we moeten de wereld in zeker maar TikTok is juist waar je mensen in de wereld kunt vinden. TikTok is bedoel voor ‘entertainment ‘ maar je ziet toch ook veel zoekende mensen. Maar ook ontzettend veel misleiding, ook op gebied van spiritualiteit. Het zou mooi zijn als er accounts bij komen met de blijde boodschap. Ieder mens heeft hoop nodig, en redding van de enige echte redder Jezus Christus.
Samanthi
03-05-2023 / 18:35
@NorahLinda

Als je goed leest zou je dit niet vragen is schreef van niet ipv maar als aanvulling.
Ali636
13-05-2023 / 12:59
Ik blijf weg van tiktok. Teveel verleiding. Ik heb wel zo'n 12 YouTube kanalen. Verschillende talen. Verschillende kerken.
Maar wat me nog meer boeit is reageren (vanuit een passend christelijk kanaal waar ze meer van het evangelie kunnen horen) op vragen die mensen in reakties stellen. En daar zo kort en duidelijk mogelijk wijzen op Christus, gestorven voor onze zonden. Die eeuwig leven geeft en ons wil heiligen. Je komt overal mensen tegen die zoeken. Soms worden ze boos. Maar velen lezen je getuigenis.

Terug in de tijd

Kunt u mij kort en krachtig enkele aanwijzingen/verwijzingen/bijbelteksten geven die het gezag van de "drie formulieren" bevestigen?
4 reacties
02-05-2012
Hoewel ik vanaf kinds af aan tot nu toe altijd in God heb geloofd en mijzelf altijd als christen heb beschouwd, worstel ik al tijden met iets dat ik in mijn puberteit heb gedaan. Het was een lastige t...
2 reacties
02-05-2017
Waarom staat er in Markus 15:34: "Eloi, Eloi, lamma sabachtani” en in Mattheüs 27:46: "Eli, Eli, lama sabachtani”?
Geen reacties
02-05-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering