Calvinistische en lutherse stromingen samen

Ds. D. van der Wal / Geen reacties

27-03-2023, 12:08

Vraag

Waarom kunnen de calvinistische en lutherse richting niet samen?


Antwoord

Beste vragensteller,

Dat is een bondige vraag waarop je een héél lang antwoord zou kunnen geven. Voor mij de uitdaging om het zo beknopt én helder mogelijk te doen. Vanuit jouw vraag maak ik op dat het gaat om de calvinistische en lutherse richting anno 2023? Mocht de vraag anders zijn laat het gerust horen. Daarbij merk ik ook nog op dat als het gaat om de situatie in Nederland dat op 1 mei 2004 de Evangelisch-Lutherse Kerk op is gegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Je zou dus aan de ene kant kunnen zeggen dat die twee stromingen inmiddels in de PKN zijn samengekomen.

Daarnaast wordt ook op internationaal niveau gezocht naar samenwerking. Zo hebben in 2017 de  Lutheran World Federation (LWF) en de World Communion of Reformed Churches (WCRC) een overeenkomst gesloten om “samen nieuwe vormen van leven te ontdekken die meer uitdrukking zullen geven aan de gemeenschap die we al hebben in Christus.” Waarbij je wel weer de kanttekening kan maken dat de Nederlandse bijdrage aan de WCRC alleen de PKN is en verder geen ander kerkgenootschap. 

Terugkomend op jouw vraag, waarom kunnen die twee stromingen ten diepste niet volledig één worden? Heel kort samengevat heeft dat vooral te maken met:

• De avondmaalsleer: hoe en op welke manier is Christus aanwezig bij het Heilig Avondmaal;
• De christologie: met name op het punt van communicatio idiomatum. Daarbij gaat het vooral over de vraag hoe/op welke manier de Heere Jezus mens én God is;
• De leer der uitverkiezing; 
• Naast de drie bovengenoemde theologische verschillen zijn er ook liturgische verschillen: De lutherse stroming lijkt in liturgisch opzicht relatief veel op die van de Rooms Katholieke Kerk. 

Daarbij wil ik wel de kanttekening maken dat dit natuurlijk een hele ruwe samenvatting is van een eeuwenlange theologische ontwikkeling (en soms strijd) waar hele bibliotheken over zijn volgeschreven. Hopelijk heeft dit antwoord wat duidelijkheid gegeven. 

Met vriendelijke groet,
Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

 • Geboortedatum:
  06-05-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vraag gaat over de nederdaling ter helle, zoals verwoord in de Twaalf Artikelen. De veelgehoorde uitleg (die van Calvijn schijnt te komen en die ook in de Heidelbergse Catechismus en in antwoorde...
1 reactie
27-03-2020
Aan iemand van de Ger. Gem. Een aantal jaar geleden heb ik contact gehad via mail met een ongelovige jongen. Allemaal heel leuk en lief, maar ik kon natuurlijk mijn geloofsvragen en gespreksstof niet ...
Geen reacties
27-03-2012
Aan een dominee uit de Gereformeerde Gemeente. Binnen onze gemeenten horen we nog wel eens dat je een waar geloof niet zomaar moet 'ophangen' aan een tekst uit de Bijbel of een Psalm. Vaak wordt er ve...
3 reacties
27-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering