Hulpeloos na terugval in zonde

Ds. M. (Michel) van Heijningen / 10 reacties

06-03-2023, 12:32

Vraag

Ik ben een jonge man met een probleem. Een tijdje geleden ben ik tot geloof gekomen en het was toen zo mooi en vol liefde. Maar nu ben ik een tijdje verder en ben ik teruggevallen. Vooral seksuele immoraliteit is iets waar ik erg gevoelig voor ben. Vol schaamte elke keer, maar ik zit er voor mijn gevoel zo diep in dat ik het licht aan het einde van de tunnel niet meer zie.

Ik bid nog wel of God mij ervan af wil helpen, maar dan val ik weer en heb ik het idee dat Hij niet meer naar mij luistert. Of Hij luistert wel maar wil mij niet meer verhoren. Ik zie Zijn doel niet en voel me hulpeloos...

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vriend,

Dank voor je eerlijke vraag. Je bent zoals je zegt ‘teruggevallen’. Je denkt waarschijnlijk dat je de enige bent. Als je het zelf niet denkt, maakt de boze je dat wel wijs. Hij is druk met jou bezig. Als een piraat komt hij af op een vol schip. Hij schotelt je zonden voor en zegt dat ze niet erg zijn. Wanneer je die zonden gedaan hebt, zegt hij dat ze te groot zijn om vergeven te worden. Luister er niet naar.
 
Weet je, er is zelfs een heel bijbelboek gewijd aan mensen zoals jij. De Hebreeënbrief is gericht aan christenen die dreigen af te haken. Het advies dat deze mensen krijgen is (o.a.): houd je oog gericht op Jezus, de Leidsman en voleinder van het geloof (Hebreeën 12:2). Leg de last van de zonde, ook de zonde die je gedaan hebt, af (vers 1).
 
Het beeld in dit gedeelte is dit; een gelovige is een hardloper. Die loper trekt niet een kort sprintje, maar rent een marathon. Het komt aan op volhouden.

Zorg daarom dat je niet afgeleid wordt. Houd je oog gericht op Jezus. Hij ging voor en Hij gaat door. Hij is de Voleinder van het geloof. Waar jij en ik (ja, ik ook) zo vaak afvallen en afhaken, trekt Hij ons verder. Focus je niet op je eigen leven, je geloof, je bekering (of het afwezig zijn daarvan), maar let op Jezus. Het gaat er niet om dat je licht ziet aan het einde van de tunnel, maar dat je Jezus in het oog hebt. Er is niemand die je meer lief heeft dan Hij. Hij strijdt voor jouw behoud. Waar jij en ik (voor en na ontvangen genade) ook falen, Hij niet. We worden zalig op Zijn kosten, zonder eigen bijdrage. Je kan je hulpeloos voelen, maar je gevoel bedriegt je. De trouwe Heiland brengt ons thuis.
 
Bij je doop klonk het wellicht, “als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten we niet twijfelen aan Gods genade en ook niet in de zonde blijven liggen.” God is een God van genade. Daar mag je van leven.

Los van deze zinnen, zou ik je aanraden om iemand in je omgeving in vertrouwen te nemen en je gevoel met hem haar te delen. Durf je dat bij je dominee of bij een ouderling? Hopelijk krijg je dan weer het signaal: je bent niet de enige, we leven samen van genade.

Met een hartelijke groet,
Michel van Heijningen

Ds. M. (Michel) van Heijningen

Ds. M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

   

10 reacties
ZLD26
06-03-2023 / 14:24
Beste broeder, volg aub het advies op om dit te delen met een andere gelovige man. Je bent niet alleen, maar dráág dit ook niet alleen! Je mag de redactie om mijn mailadres vragen. Gods zegen!
Davinci83
06-03-2023 / 16:24
https://strijdlust.net/ebook/
VrouwkeZondernaam
06-03-2023 / 18:44
Misschien is het een idee om je aan te melden voor de mannengroep identiteit en seksualiteit van stichting De Vluchtheuvel…
Joop123
06-03-2023 / 21:35
Weet je wat het wonder is? Christus heeft de wet volmaakt gehouden. Dat wil God eenieder die in Hem (Jezus) gelooft, toerekenen. Omdat wij God hadden verlaten, moest Christus van Hem verlaten worden. Daarom kunnen wij met God verzoend worden. Door deze Middelaar.
Zelfs de allerheiligste heeft maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid (HC V&A 114). Kijk ook eens naar de verwijsteksten. 1 Joh 1:8 laat het zien, juist als je zegt geen zonde te doen, spreek je de waarheid niet. Maar dit wordt voorafgegaan door de verkondiging dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde.
Zie op Christus, de grote Hogepriester, Die aan de rechterhand van de Vader bidt voor de Zijnen. Leg je zonden maar op Hem, het grote Paaslam. Om onze overtredingen is Hij verwond. Ja, dat maakt nederig. Maar ga dan toch met vrijmoedigheid tot de troon der genade, Christus (Hebr 4:16 met kt.).
Zie tot slot Gal 5:18: Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Niet om zorgeloos te worden, wel om te leven in de vrijheid van een christen. De vrijheid, die zo duur gekocht is.
Samanthi
06-03-2023 / 21:45
Amen
ZLD26
07-03-2023 / 12:23
Mooi @Joop123, amen! Maar dat neemt niet weg dat iemand zó graag voorgoed met z'n boezemzonde wil breken. Zeker déze zonde, die zoveel pijn doet en kapot maakt, maar die ook zó afschuwelijk sterk is. Dan weet en geloof je dat God alles kan, dan schreeuw je naar God of Hij het wegneemt, desnoods -hoewel dat naïef is- een andere doorn in het vlees geeft. Maar het blijft vaak een terugkerende strijd, die gelukkig wel meer en meer naar Jezus uitdrijft. Hij weet het en Hij bidt voor ons. Zonder Hem is het pas echt hopeloos.
Harmzel
07-03-2023 / 15:39
Also het porno is waarmee je in de knoei zit raad ik je aan je internet weg te doen. Ook je smartphone etc. Ikzelf heb geen internet thuis en enkel een smartphone op het werk die ik daar laat zodra de dag erop zit. Die heb ik helaas nodig voor het checken van mijn roosters anders was die er ook niet. En uiteraard zit er een goed filter op die je op slot kan zetten zonder de mogelijkheid om die te deactiveren binnen 72 uur.
Dit filter heet Trupple, in de playstore te vinden. Ook moet je iemand op de hoogte brengen, vrouw of vriendin of een serieuze christen. Ik ben met Gods hulp sinds 3 jaar vrij van alcohol en porno. Het is dus mogelijk.
Gtn
07-03-2023 / 18:59
God kan én wil je echt bevrijden van je boezemzonde. Belangrijk is om dicht bij Hem te leven en om de geestelijke wapenrusting van Efeze 6 te gebruiken.

Wees nuchter en wees je bewust dat satan jouw zwakke plek kent. Maar de opdracht (!) is ook om satan geen plaats te geven in je leven. Concreet betekent dat bij een aanval van satan je METEEN naar God vlucht. Erken dat je zwak bent en dat je Zijn kracht élke dag nodig hebt, én vraag daar ook elke dag om. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat God dat echt verhoord! Belangrijk: dank Hem daar ook elke dag voor!

Mocht het porno zijn: misschien goed om te weten dat de beelden langzaam uit je hoofd verdwijnen. Dat heeft bij mij 1,5 jaar geduurd maar echt, ook dat wil God geven dat je daar los van komt!

Zoek een buddy, waar je mee kan sparren. Openheid is belangrijk. Wat in het duister is kan voortwoekeren, breng het daarom in het Licht.
sagitariusAstar
14-03-2023 / 23:06
Ha Broer,

Ik begrijp je struggles! Ik heb er zelf ook mee geworsteld en soms nog steeds. Wat ik bij mezelf ontdekt heb is dat het hebben van een pornoverslaving of een verslaving aan zelfbevrediging een oorzaak heeft. Het kijken naar porno of jezelf bevredigen is altijd een gevolg op iets. Voor mij was dat het verlangen naar intimiteit, mijn brein kende dat alleen maar in de vorm van pornografie en zelfbevrediging. Ik heb ontdekt dat ik mag gaan vertrouwen op God en het huwelijk dat God voor mij klaar heeft liggen. Ook ben ik meer en meer tijd met God gaan doorbrengen. Ik weet ik mijzelf steeds beter te wapenen tegen de aanvallen van de duivel omdat ik de volledige wapenrusting van God aantrek. En broer als je dit leest geloof ik dat God een wonder wil doen in je leven. Ik verbreek elke kwade macht van lust en van schaamte die over je leven heerst in de naam van Jezus! Onthoud dat het bloed van Jezus alle zonde bedekt. Telkens als je gevallen ben, ga naar God toe en leeg je hart bij Hem. Belijd je zonden, keer je er vanaf en weet daarin dat ze vergeven zijn!
Daarnaast, tref elke mogelijkheid voor jezelf om je er van te weerhouden dat je terug valt. Jezus zegt in z’n bergrede, als je oog je tot zonde verleid ruk hem uit en als je hand je tot zonde verleid hak hem er af, want het is beter om zonder deze lichaamsdelen te leven dan om in de Gehenna geworpen te worden. Laat God zien dat je er echt vanaf wil en hij zal je erbij helpen. Als je zegt tegen God ik wil er van af, maar diep in je hart vind je dat je wel op de goede plek zit wordt het een hele lastige zaak. Voor mij was dit bijvoorbeeld alle social media van mijn telefoon af en een wekker in m’n slaapkamer en telefoon savonds beneden.
Verder, deel je struggles met een broeder of een goede vriend van je. Wanneer je dit soort dingen aan het licht brengt heeft de duisternis er geen macht meer over! Ikzelf heb het tegen elk gevoel in gedeeld in een smallgroup in mijn kerk en ik merk zo enorm veel genezing en heling daardoor! Ik bid ook dat degene aan wie je het deelt je met open armen zal ontvangen en samen met je zal optrekken in dit process wat je met God aangaat! Satan wil dat we er ons over blijven schamen en dat we het in het donker houden want dan heeft hij je op de goede plek en blijf je vallen. Broeder schaam je niet! God heeft ons geen geest van angst gegeven maar een van kracht liefde en zelfbeheersing! (2 Tim 1:7) Broeder ik bid en wens je Gods zegen toe in je leven en je wandel met hem! Ik dank God dat je Hem gevonden hebt en ik hoop dat je je aan hem vastklampt! Ga steeds meer wandelen in je relatie met hem, ga van hem houden en leef je leven samen met de Heilige Geest. Mocht je iemand nodig hebben om mee te praten mag je de redactie om mijn mailadres vragen!
tiswat
16-03-2023 / 12:31
Beste jongeman.

Heel herkenbaar wat je schrijft.
Welke man heeft daar niet mee geworsteld. (En doen dit nu nog verborgen)

Zo rapporteerde het Nederlands Dagblad laatst dat uit hun onderzoek i.s.m. twee universiteiten blijkt dat 70 procent van de christelijke mannen regelmatig porno kijkt en 20 procent van de vrouwen

Een oplossing kan zijn dat je een lotgenotengroep zoekt.
Mannen die er vanaf willen en dit met elkaar delen.
Mannen die elkaar veel te vertellen hebben en die dingen herkennen van anderen, en dat ook delen. Je bent niet de enige.
Soms is het makkelijker een totaal onbekend iemand dingen te vertellen dan iemand die dichtbij staat.

Eigenlijk kun je stellen, in je eentje red je het niet, je hebt andere mensen nodig. En natuurlijk weet ik dat de bij de Heere alles mogelijk is. Zoek een buddy met wie je deelt en bid.

Maar vertel het iemand, breng het aan het licht. Schaam je niet.
God weet het al en Hij wil je helpen.

En een filter….. kan helpen, alleen helpt het als je een filter op je hart hebt.

Wil je verder praten, vraag Refoweb of ze je mail doorsturen naar mij. Maar ga er mee aan de slag voor het te laat is.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Als je de bijbelse maten van de Ark van Noach omrekent naar de huidige maten en zoals in de bijbel staat dat er van elke...
geen reacties
06-03-2006
Waarom doet Jezus mee aan geloof in de reinigende werking van Siloam? In de tijd van Jezus geloofden de Joden dat Siloam...
3 reacties
06-03-2014
In de Ger. Gem. hebben ze toch landelijk een uitspraak die TV bezit verbiedt? Hoe kan het dan dat uit een enquete van he...
geen reacties
06-03-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering