Geestelijke liederen in de kerk

Redactie Refoweb / 17 reacties

06-12-2022, 10:12

Vraag

Ik heb een vraag over gezangen en geestelijke liederen. In reformatorische kerken zijn deze liederen schijnbaar niet goed. Ze mogen niet in de dienst gezongen worden. Maar in een preek mag zo’n lied wel aangehaald worden. Als een organist bij het uitleidend orgelspel dat lied wil spelen is dat niet goed. Ik ken zelfs iemand die zijn ontslag daarvoor heeft gekregen.  Dus concreet. Waarom mag een voorganger wel een geestelijk lied of gezang citeren en een organist niet?

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Dat is een lastige vraag omdat wij vanuit reformatorische kerken ook genoeg voorbeelden genoeg kennen waarbij een organist wel de vrijheid krijgt om gezangen en andere geestelijke liederen te spelen.

Onder de tag 'Gezangen' en 'Zingen' vind je meer artikelen over dit thema.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

17 reacties
Zv70
06-12-2022 / 12:12
We blijven voor de zekerheid aan de veilige kant. Beginnen daarom ook niet aan ritmisch zingen, waar niks op tegen is maar wat wel een opmaat is naar gezangen. Die zijn zeker ook niet per definitie fout, maar je komt dan wel snel bij de discussie welk gezang/lied wel en welk niet. En dat leidt allemaal af van waar het om moet gaan in de kerk. Dat ligt niet aan de gezangen maar aan de mensen. We zijn dus bang voor onszelf en dat is nog niet eens zo heel erg misplaatst.

Maar het is denk ik -onbewust, hoop ik- ook wel kwestie van laten zien hoe zuiver we zijn...

Aan de andere kant krijg ik ook kromme tenen van bijeenkomsten waar men de psalmen overgroeid lijkt te zijn.
drernie
06-12-2022 / 12:27
@zv70: wat een merkwaardige redenering om niet ritmisch te zingen.
Zv70
06-12-2022 / 13:28
@drernie Eens! :)
WillemB
06-12-2022 / 20:10
“de psalmen overgroeid lijkt te zijn”?
Je bedoelt: We komen er nog niet eens aan toe om ze toe te passen.

Juicht, o volken, juicht;
Handklapt, en betuigt
Onzen God uw vreugd;
Weest tezaam verheugd.
Zingt des Hoogsten eer;
Buigt u voor Hem neer.

Moet je eens proberen…
Juichen, klappen en in eerbied buigen voor Hem in een dienst.
In menige kerk is het dan gelijk je laatste dienst.
Waarom? We kunnen en durven deze rijke inhoud niet toe te laten.

Wij selecteren zelf onze gewoontes en tradities.

Veilig? Zuiver? Nee, helemaal niet. Gevaarlijk, arm, en inderdaad: angst…
Samanthi
06-12-2022 / 21:20
@Willemb
Ik hef mijn handen naar den hogen;
Mijn ziel is voor Uw alziend' ogen,
Gelijk een dor, een dorstig land,
Dat sedert lang ligt uit te drogen,
Verkwijnend' in dien doodsen stand.

Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

Deze functioneren ook niet...
Lisagr
06-12-2022 / 22:06
Het lijkt me, zolang de inhoud van liederen of gezangen niet in strijd zijn met Gods woord, dat er niks op tegen is dus waarom dit niet zou mogen snap ik niet!

Ik las juist net in Kolossenzen 3:16

‘Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid;
onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank un uw hart.’

De laatste zin lijkt me heel belangrijk, met dank in ons hart, dat we het doen tot eer van God!
Of dat nou ritmisch is of niet lijkt me onbelangrijk.
Zv70
06-12-2022 / 23:16
@WillemB Met 'de psalmen overgroeid' bedoel ik de samenkomsten waar geen enkele psalm (meer) gezongen wordt. Waar psalmen out en fout zijn, kennelijk.
Jouw opmerking staat in een andere context denk ik.
Arrow
07-12-2022 / 09:30
Ik hef mijn handen naar den hogen;
Mijn ziel is voor Uw alziend' ogen,
Gelijk een dor, een dorstig land,
Dat sedert lang ligt uit te drogen,
Verkwijnend' in dien doodsen stand.

Waarom functioneerd deze niet bijvoorbeeld? Ik weet zeker dat menig een van Gods Ware Volk in tijden leeft of heeft gekend dat ze deze psalm met het hart mee konden zingen..
Samanthi
07-12-2022 / 11:51
@arrow
Omdat ze hun handen in hun zakken houden, ze zingen het een en doen het ander.
Zv70
07-12-2022 / 12:18
@Samanthi
Ondertussen komt de collectezak weer langs en doe je zowel het zingen als het offeren zonder er bij na te denken.
Maar daar ging de vraag niet over. #sorry
Arrow
07-12-2022 / 13:05
God ziet het hart aan, niet je handen.
Al ga je op z'n kop aan de lampen hangen met zingen en zing je volle, halve noot en ook ritmisch voor de zekerheid, en gooi je het eigendomsbewijs voor je huis in de collectezak, het zal niet baten voor je zaligheid.


De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten.
Samanthi
07-12-2022 / 16:00
@Zv70
Het was een reactie op Willem B

@Arrow
Zo wordt je monddood gemaakt en kun je nuets meer opmerken het gaat hier om iets wat je zing en vervolgens niet doet en niet waar je je redding nee kan verdienen oid die is nl al verdiend.
Maar de Heere vraagt niet om op je kop te gaan staan, ook niet om het eigendoms bewijs van je huis in de collectezak te gooien, de Heere vraagt wel om Zijn Woord te horen en het te doen namelijk om te geloven in Hem die Hij gezonden heeft, de Heere Jezus Christus.
Zv70
07-12-2022 / 16:20
@Arrow
Je hebt zeker gelijk, maar dat geldt evengoed wanneer we 'voor de zekerheid' alleen psalmen zingen. Als je zonder hart 'God heb ik lief' zingt is het ook getier.
WillemB
07-12-2022 / 16:48
@Lisagr, helemaal gelijk.
Welk een Vriend is onze Jezus…
Kan voluit Bijbels, vanuit het diepste van je hart, meegezongen worden.

@Zv70, ik bedoelde, waarom naar de Evangelische wereld wijzen (zonder Psalmen), als we de BEDOELING van de Psalmen zelf nog niet eens toepassen. We zingen wel over juichen, maar juichen niet. Over handklappen, maar houden onze handen in onze zakken (met dank aan @Samanthi)
In die zin kunnen we zelfs een voorbeeld nemen aan de Rooms Katholieken, die knielen gezamenlijk neer in gebed.

@Arrow, vreemde vergelijkingen maak je…
Waarom denk je dat God zoveel levendigheid gelegd heeft in het UITEN van wat er in je hart leeft?
En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over het Bijbelse!! reidansen…
schoenveter
07-12-2022 / 19:29
De vraag is eigenlijk bedoeld voor de plek waar dit ter zake komt. In algemene zin laat het zien wat voor ellende gelovigen onderling bij elkaar veroorzaken, de reacties laten die pijn weer goed zien.

Nee, ik ben niet tegen andere liederen (wij zingen met Psalm 98 ook 'zing een nieuw lied'). Ook niet tegen meerdere instrumenten (Psalm 150).

Met zoveel negativiteit ben ik meer kritisch, dan lovend met zingen inmiddels. Muziek is in mijn ogen iets principieels. Wanneer kerken tegen ritmisch zingen zijn, of niet openstaan voor nieuwe berijmingen/liederen/instrumenten dan is dat een zwakte en zonde, geen eerbied! Een aanval op Gods schepping (geluid is daar ook een onderdeel van). Dan heb ik het niet over voorzichtigheid wat ik wel een goede zaak vind maar over de felheid tegen dit alles. Wie moeite ermee heeft en eerlijk is zegt: Ik durf/weet het niet goed i.p.v. af te kraken.

Uitbundig zingen (met alle toeters en bellen) hoort bij de schepping en is ook een opdracht. Geen kwestie van smaak of voorkeur!
Davinci83
07-12-2022 / 22:03
Ik vind het ook tragisch dat alleen psalmen gezongen worden. Dan blijft er maar weinig muziek over in de kerk en bevestigd het de jeugd dat de wereld het op dat gebiedt een stuk prettiger voor elkaar heeft. Maar goed mensen verschillen en hebben het recht om per kerk/groepering zelf hun grenzen te bepalen.

Het echte 'probleem' is mijn inziens dat je waarschijnlijk denkt dat je voor altijd tot deze regel veroordeeld bent, omdat je altijd in deze kerk/groepering zou moeten blijven kerk: dat staat niet in de bijbel en daarom is het wellicht toch niet zo'n groot issue (tenzij je heel veel vrijwillige banden hebt met de plaats waar je nu zit). En wellicht ben je er na een tijdje op een andere plek weer anders over gaan denken. Moraal van het verhaal: er verschillende kerken met verschillende stijlen..omdat er nu eenmaal verschillende mensen zijn.
pietermans
11-12-2022 / 22:03
Met alle respect,
Maar waar is de lofzang? De jubel en dans en blijdschap? Waar is de harp, citer, luit en andere muziekinstrumenten om Hem te loven? Juicht o volken, juicht
Waar is de zondag = feestdag?
Ik lees: voor de zekerheid. Dat geeft zo'n gevoel van: Als we niet teveel fouten maken, zelf de hemel verdienen en niet de genade aannemen.
Als we niet loven, niet de genade willen aannemen, niet helemaal buiten onszelf zijn van vreugde, wat zijn we dan aan het doen op zondag?

Terug in de tijd

Ik ben niet verkouden, maar proef al twee weken helemaal niets meer, wat ik ook eet of drink. Het lijkt wel of alles naa...
geen reacties
06-12-2011
Al enige tijd zit ik met het gevoel dat ik iets in het christelijk geloof wil doen. Ik denk dan aan ouderling, diaken of...
3 reacties
06-12-2011
Graag zou ik een uitleg willen over Joh. 19:11: "Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u n...
4 reacties
06-12-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering