Wel of niet reanimeren

dr. J. Hoek / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Graag zou ik u willen vragen of u weet vanuit de bijbel of en wanneer iemand wel of niet gereanimeerd moet worden. Mensen in een verzorgingshuis zijn vaak ouder dan 80 of 90 jaar en is het dan nog verstandig om te reanimeren vanwege hun lichamelijke conditie? Of onthoudt je hun dan de kans om toch in leven te blijven terwijl God dit misschien anders wil?

Antwoord

Reanimatie is een vergaande ingreep. Toch zal deze ingreep toegepast worden wanneer er uitzicht is op mogelijke levensverlenging. In dit verband komt de overweging op of er geen benedengrens is aan de 'kwaliteit van leven'. Wanneer er sprake is van dementie en lichamelijk lijden, zou in overleg met de familie besloten kunnen worden in voorkomende gevallen niet tot reanimatie over te gaan. Het beste is wanneer de persoon in kwestie zelf zich hierover geuit heeft. Wanneer hij of zij de wens te kennen heeft gegeven gereanimeerd te willen worden, dan moet die wens ten allen tijde gerespecteerd worden.

Overigens is hierbij leeftijd geen maatstaf. Het maakt niet uit of iemand 90 jaar of 40 jaar is. Het gaat er veeleer om wat de medische conditie is en of reanimatie kan leiden tot een enigszins leefbaar voortbestaan.

Met vriendelijke groet,

Ds. J. Hoek

dr. J. Hoek

dr. J. Hoek

 • Geboortedatum:
  04-09-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Chr. Hogeschool Ede

Tags in dit artikel:

euthanasiegezondheidszorg
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kun je zonder hulpverlening van een obsessieve compulsieve stoornis afkomen?
2 reacties
30-11-2012
Aan dr. C. A. Van der Sluijs. Enige tijd hoorde of las ik van u de uitspraak: "Een voorspelbare prediking is een ramp vo...
4 reacties
30-11-2011
Hoe wordt je een nuttig mens voor God? Ik heb geen baan (zit in WIA), geen man en geen kinderen. Bij het laatste vrijwil...
5 reacties
30-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering