Bang dat God mij niet meer wil horen

J.W.N. van Dooijeweert / 4 reacties

13-09-2022, 16:45

Vraag

Ik heb verschrikkelijk gezondigd in mijn leven. Nu bid ik elke dag of de Heilige Geest heel krachtig in mij wil gaan werken. Zal God dat gebed nog verhoren? Ik wil zo graag schoonheid in de Heere Jezus gaan ontdekken. Maar ik voel ook dat ik dit helemaal niet wil. Hoe erg je ook gezondigd hebt, zal de Heere God het gebed om de Heilige Geest hoe dan ook verhoren?

Ik heb het idee dat ik gezondigd heb tegen de Heilige Geest. Ik heb de Heere Jezus bijvoorbeeld hardop uitgescholden toen schuldgevoelens opkwamen. Ik gaf Hem namelijk de schuld van mijn zonde die ik gedaan had. Dit omdat voordat ik die erge zonde gedaan heb in mijn leven ik tegen de Heere had gezegd: Ik kan mijn leven niet goed leiden, wilt U mijn leven leiden seconde voor seconde. Desondanks heb ik heel erg tegen God gezondigd daarna. Toen schuldgevoelens over die zonde in mij opkwamen ben ik de Heere Jezus gaan uitschelden omdat ik boos was dat Hij mijn zonde niet voorkomen had.

Heb ik daarmee de Heilige Geest van God voorgoed uitgeblust? Of zal God toch weer komen met Zijn Heilige Geest als ik Hem er elke dag om vraag? Dit is een heel belangrijke vraag voor mij. Kunnen jullie hem alsjeblieft beantwoorden?

ADVERTORIAL

Ontmoet de vervolgde kerk

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022.

Boek nu je tickets!

Ontmoet de vervolgde kerk

Antwoord

Laten we bij het begin beginnen: Je hebt vreselijk gezondigd in je leven. Gelukkig dat je dat nu ontdekt! Maar je moet dat niet in de krant zetten maar bij de Heiland brengen. Om gered, geholpen, gerechtvaardigd te worden moet je met totaal lege handen naar Jezus toe. Alleen... je zonden moeten mee. Anders hoef je niet bij Hem te komen.

Ik houd me in het beantwoorden van deze vraag ver van alle dogmatische standpunten en gedachten en schrijf alleen wat de Bijbel zegt. Lees maar eens heel rustig Jesaja 1:10-20. Denk er goed over na. Hier spreekt God tegen Israël, Zijn volk dat Hij Zelf uitverkoren had. Een volk dat het op dat moment totaal verknoeid en totaal verzondigt had. Hier kun je het karakter van God leren kennen. Dat is heel anders dan hoe jij er over denkt. Aan het optreden van de Heere Jezus zien we dat Hij ook op deze manier denkt. Als je jezelf wijs gaat maken dat je zonden niet vergeven kunnen worden, dan vermeerder je je zonden nog grotelijks. 

Het tweede wat opvalt in je vraagstelling: “Zal God dat gebed nog verhoren?” Het bidden is bij je veranderd in offertjes brengen. Offertjes brengen om God over te halen. Daar stel je nog bij dat het gebed van goede mensen beter verhoord wordt dan het gebed van slechte mensen. Al je bidden heeft geen enkele waarden zolang je je niet als een doodschuldig zondaar (want zo zie je jezelf) aan de voeten van Jezus legt. Er zijn geen waarden in de mens. Er zijn geen goede mensen. En God wil je gebed alleen verhoren om Jezus wil en uit barmhartigheid. Niet omdat jij zoveel bid en smeekt. Of omdat je ernstig en vasthoudend bidt.
 
De zonde tegen de Heilige Geest vind ik een heel ander verhaal; als je die gedaan hebt weet je het! En dan ga je zeker niet als zondaar naar Jezus om vergeving. Dan keer je je steeds meer tegen Hem.

“Toen schuldgevoelens over die zonde in mij opkwamen ben ik de Heere Jezus gaan uitschelden omdat ik boos was dat Hij mijn zonde niet voorkomen had.” Dit is geen zonde tegen de Heilige Geest maar een vreselijke zonde tegen de Heiland, Die Zijn leven heeft gegeven om zelfs jou te kunnen vergeven. Ook hier geldt het weer heel uitdrukkelijk: naar de Heere Jezus toe!! Alleen Hij kan het je vergeven. En Hij wil het je ook vergeven. Kijk maar naar Paulus leven. Ondanks alles door de Heiland opgeraapt.

Het probleem is niet of God wel wil... Of God je gebed wel wil verhoren... Maar of je wel echt als zondaar bij Jezus wil komen! Begrijp je niet hoe belachelijk het is om God te bidden of Hij je wil bewaren voor de zonde... Jij gaat die zonde in en dan krijgt God, Jezus, de schuld omdat Hij je niet bewaard heeft. Nee! Je hebt zelf niet gewaakt! Je bent vrijwillig de zondelust gevolgd. 

Je schrijf: “Of zal God toch weer komen met Zijn Heilige Geest als ik Hem er elke dag om vraag? Dit is een heel belangrijke vraag voor mij. Kunnen jullie hem alsjeblieft beantwoorden?”

Dat wil ik wel; je wilt van twee walletjes eten, misschien wel van drie. Je wilt in de zonde leven, veel bidden en daar een beloning voor krijgen. En dan ook nog vergeving van zonden en de Heilige Geest in je hart.

Beste vraagsteller: God wil niet op commando komen in je hart. Hij wil je eerst als een klein mensje zien, dat zonden belijdt en er tegen strijd. Iemand die berouw heeft en zijn ellende aan God vertelt, uitschreeuwt misschien...

Stop onmiddellijk met je schuld op God te schuiven. Jij bent de zondaar en God is de Rechtvaardige! Hij komt vandaag naar je toe met Zijn Woord: “Mijn zoon, geef Mij je hart!” Dat is iets anders dan lelijke woorden en ongepaste beschuldigingen. 

Psalm 51:19: De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.

Een hartelijke groet en Gods zegen,
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

4 reacties
jewannes
17-09-2022 / 20:23
Beste vraagsteller, je zegt: Ik wil zo graag schoonheid in de Heere Jezus gaan ontdekken. Maar ik voel ook dat ik dit helemaal niet wil.
"Je wilt zo graag",,, schrijf je, maar je voelt dat je het eigenlijk helemaal niét wil. Dat is toch een stukje zelfontdekking.
Het feit dat je dit in de “krant” zet wilt toch wel zeggen dat het een last voor je geworden is.
Je ben je bewust dat je een groot zondaar bent, een vloeker en een godslasteraar. Dat is heftig! Mag ik je tot troost zeggen, dat de enige weg om door Christus met God verzoend te worden, dat ook alleen maar kán als een schuldige zondaar! Jazeker, de grootste vloekers en onwilligste zondaren kunnen met God verzoend worden door genade.
Juist voor zondaren, voor mensen die zich bewust zijn van hoe goddeloos ze zijn, wordt het evangelie verkondigd! Die tollenaar in Luk 18, achterin de tempel, die zijn ogen niet durfde op te heffen naar de hemel, maar op zijn borst sloeg van schaamte, juist die kon zalig worden. Dat nette kerkmens voorin de tempel niet, die had de gerechtigheid van Christus niet nodig, die meende het zelf te kunnen.
Als je de bekeringsgeschiedenis van John Buyan leest hoe zo’n beestachtige vloeker juist tot God bekeerd werd, zie je dat het kan voor de allerslechtste. Kijk ook naar Manasse.
Je kan proberen je leven te verbeteren, maar het zal je niet lukken. Ach, misschien een beetje, maar niet voldoende om zalig te worden. Je zondenlast zal alleen maar zwaarder worden. Wat je wel kan proberen is om op je knieën te vallen voor God. Ik zeg proberen, maar de Heere zal er zeker in meekomen! Ook als de satan je de andere kant op trekt, probeer maar naar de Heere te gaan! Dan zal God Zelf laten zien dat Hij machtiger is dan de duivel. Psalm 32 : 8, “Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.”. Dat is zonder kleine lettertjes, waar de laatste tijd zoveel over gesproken wordt! Je mag en moet met lege handen gaan! Je hoeft ze dus ook niet te vullen met geloof, want dat heb je niet, toch,,? Dat heb je al geleerd las ik van je. Ik wens je Gods onmisbare zegen toe!
jewannes
17-09-2022 / 20:26
de tekst uit Lukas 18 moet vers 13 zijn.

En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!
Samanthi
17-09-2022 / 21:46
Geloof in de Heere Jezus en je zult gered worden, ga naar Hem toe!
Jesaja40
30-09-2022 / 10:29
Beste vraagsteller, welkom in de grote rij van mensen die heeft leren inzien dat hij/zij verzoend moet worden met de Eeuwige. Juist met het delen van dit proces en de worsteling gaan er deuren open.

En hier is er voor u en deur opengegaan. Het feit dat u worstelt met de Eeuwige om wat u doen moet om verzoend te worden is een grote stap in uw leven. Net als u stel ik de dezelfde vragen: waarom heeft G’d mij niet tegengehouden bij een ondoordachte handeling of een verkeerde keuze? Wij mensen kijken altijd achteraf naar keuzes in ons leven. Ook ik word geconfronteerd met het feit dat ik het heel anders gedaan zou hebben. Het is een levensballast die ieder mens met zich meedraagt.

Hoe ga je daarmee om met die levensballast en vermoeidheid? De zelf Eeuwige zelf gaat in gesprek met mijn volksgenoten (Micha 6). Het is de klacht van de Eeuwige Die heel terecht vraagt zijn Mijn geboden en inzettingen nu werkelijk zo zwaar dat jullie die niet kunnen volbrengen? De woorden van Micha passen die ook in onze tijd? Ja, ten dele zeer zeker waar. Mijn Hebreeuwse volksgenoten kregen de les gelezen van hun overtredingen. Hun afval van de Eeuwige om Hem met een oprecht hart te dienen was tot een dieptepunt gedaald.

De geschiedenis van mijn volk leert mij dat ceremoniële uitingen geen houvast bieden. Ook niet een eeuwig leven. Een offer brengen is beslist niet goedkoop evenmin het armenoffer. Het is een diepe uiting van respect naar de Eeuwige. Maar wat leert dat alles in onze dagen? Zeulen wij onze zondelast met ons mee of laten wij die achter bij het kruis? Al van voor de grondlegging van deze wereld is heeft de Eeuwige daarin al een voorziening getroffen. We hoeven die last niet met ons mee te dragen en ons juk onnodig te verzwaren. Let op de woorden die onze Messias meegaf aan mijn volksgenoten: Mijn last is licht en mijn juk is zacht. Deze vertroostende en bemoedigende woorden zijn nog steeds actueel want anders had de Messias die niet uitgesproken.

Wat is dan wel de opdracht van de Messias aan hen uit de volkeren? Wandel in de wegen van de Eeuwige en houdt u aan de 10 geboden. Van ons Joden vraagt de Eeuwige veel meer zaken. Zo reizen de nakomelingen van Israël én de gelovigen uit de volkeren naar de nieuwe toekomst. Het leert ons vertrouwen op de Eeuwige, die van stap tot stap onze levensweg kent. Ieder mensenleven is uniek en iedereen heeft zijn/haar eigen verhaal.

Tja, wat kan ik u vraagsteller nog meer meegeven als een bemoediging? In de toekomende wereld is er volop de gelegenheid om elkaar te spreken. En om heel dicht bij huis te blijven zou ik persoonlijk in het hiernamaals een gesprek met Jozef willen voeren. Een van mijn vragen: wat hield je op de been als slaaf in Egypte en in de uitzichtloze gevangenis? Wat zou mijn antwoord zijn als Jozef aan mij een vraag zou stellen: hoe verliep jouw leven en wat was jouw houvast?
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Is het geoorloofd om te scheiden wanneer er voor het huwelijk is vreemdgegaan binnen de relatie en je hier pas in het hu...
geen reacties
14-09-2018
Ik ben een jonge moeder van twee kinderen van 4 en 7 jaar. Ik vind het een enorme verantwoordelijkheid om onze kinderen ...
3 reacties
13-09-2010
Zijn de preken die we tegenwoordig in de reformatorische kerken horen niet gewoon allemaal een interpretatie van bekerin...
geen reacties
13-09-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering