Naar zwaardere kerk dan ouders

Ds. A.K. Wallet / 16 reacties

11-08-2022, 12:28

Vraag

Ik ben 16 jaar en ik voel me al een tijdje niet helemaal op mijn gemak thuis als het gaat om mijn geloof belijden. Ik heb paar maanden geleden besloten over te stappen naar een meer behoudende gemeente omdat ik me daar meer op me gemak voel. In deze gemeente worden alleen psalmen (en de gezangen die daarna komen) gezongen. Ook sluit de preek vaak aan bij wat ik nodig heb en wat ik ook van een preek verlang. Een stem die roept tot bekering.

Nu wordt dit thuis niet altijd zo serieus genomen, ze vinden me maar ‘zwaar’ en ze willen dat ik één keer per zondag naar hun kerk ga. Ik vind hier alleen geen aansluiting meer en ik ga vaak met een leeg gevoel de kerk uit, ook het muzikale gedeelte sluit niet aan bij wat ik bij een eredienst vind passen.

Nu mijn vraag: Ik zit hier echt mee, ik wil graag naar die andere kerk en ik zou het fijn vinden als mijn geloofsbeleving geaccepteerd zou worden. Wat raden jullie mij aan?

ADVERTORIAL

Ontmoet de vervolgde kerk

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022.

Boek nu je tickets!

Ontmoet de vervolgde kerk

Antwoord

Beste vrager,

In het leven zijn er soms mooie tegelijk met  moeilijke dingen aan de orde. Ik vind het mooi om te lezen dat je ernst maakt met het leven in de dienst van  de Heere. Je gaat niet enkel uit plicht naar de kerk en ook niet uit gewoonte, zoals velen van  jouw leeftijd. Dank God voor het verlangen dat Hij jou gegeven heeft om onder het Woord te komen.

Ook zoek je een prediking die is, naar ik aanneem, naar Gods Woord. Anderzijds:  ben je nog niet te  jong om je eigen gemeente te gaan verlaten? Vervolgens is er zeker ook de relatie met je ouders, als ook met de gemeente waar je gedoopt en tot dusver opgegroeid bent. Het is al mooi dat  je de middagdienst in de kerk van jouw keuze kunt bijwonen. Wat  ik mij afvroeg, heb je een gesprek gehad met je predikant en/of ouderling van je gemeente? Met elkaar spreken lost vaak veel op. Er mag toch ook een zekere groei zijn als het gaat om jouw keuze? Allereerst denk aan het gebed. Veel psalmen zijn ook gebeden. Dan denk ik aan Psalm 25:2: “Heer’ ai, maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend.”

Wanneer je ook in deze verlangt  om de weg van de Heere te gaan, zal Hij je in de weg van Woord en gebed uitkomst geven. Een bepaalde leeftijd te noemen lijkt me niet zo verstandig. Geef het alles in Gods hand en dan zal in de weg van geleidelijkheid het tot een beslissing  komen. Een paar jaar verder zou er de roeping kunnen zijn in je leven om geloofsbelijdenis af te leggen, wat dan ook te maken heeft met de kerkkeuze.
                  
Praat er ook eens over met leidinggevenden uit de gemeente van jouw keuze. Laten de gesprekken thuis niet  op felle wijze gevoerd worden. Denk er  aan dat het je ouders zijn die zich verantwoordelijk voor je weten. Als er zowel door jezelf als je ouders om licht en wijsheid gevraagd wordt , zal de Heere zeker de weg wijzen die je te gaan hebt.

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

16 reacties
Samanthi
11-08-2022 / 13:24
Wat een fijn antwoord, ik hoop dat je niet alleen naar de opriep tot bekering luistert, maar daadwerkelijk door genade, je bekeerd.
Salomo
11-08-2022 / 13:26
Ik heb hetzelfde doorgemaakt en recentelijk de stap genomen naar een zwaardere gemeente. Mocht je vragen hebben kan je me contacteren. Reageer maar als je het wil en dan stuur ik m'n mail door.
Zv70
11-08-2022 / 13:40
Ik ken jouw situatie niet, maar denk aub niet dat het zware ook altijd het ware is. Vanuit de 'zware' kerken wordt vaak gewaarschuwd tegen weggaan vanwege het feit dat je je elders beter thuisvoelt. Dat geldt andersom dan ook...
Wanneer in een gemeente vaak/vooral opgeroepen wordt tot bekering en de gemeente minder of nauwelijks als gelovigen wordt gezien (en mag worden gezien) kan dat zeker ook iets zeggen over de prediking.
Rembrand
11-08-2022 / 16:12
De term zware kerk wordt regelmatig gebruikt. Maar wat betekent het eigenlijk?
Het houdt waarschijnlijk meer in dan donkere kleding , ernstige
gelaatsuitdrukkingen , zingen op hele noten en lange preken.
Janjan
12-08-2022 / 00:01
Dank voor uw antwoord!

@Salomo: Graag! Lijkt me fijn.
schoenveter
12-08-2022 / 07:59
Vanuit eigen ervaring kwam ik uit een gemeente die van behoudend naar licht ging. Veel poespas kwam erbij in de diensten en een steeds zwakkere boodschap in de preken (die ook nog korter werden).

Er waren nog wel soms dominees van de 'oudere stempel' die onveranderd bleven. Toen ik met een van die dominees in gesprek ging vertelde hij dat een kerkraad uit de gemeente waar hij voorging vond dat hij mee moest veranderen omdat zijn manier 'de jongeren niet aansprak'. Vervolgens na de eredienst kwam een jongere op hem af en zei: "Bedankt, eindelijk weer eens een goede, duidelijke preek!"

Hier moest ik aan denken omdat het er veel op lijkt. Je mist de diepgang in de gemeente waar je was. De gedachte is daar wellicht dat je jongeren aantrekt door meer vermaak en afwisseling toe te voegen. De meeste mensen begrijpen niet dat veel jongeren juist behoefte hebben aan goede onderbouwing en antwoorden op hun vragen i.p.v. gemak.

Dit kan je anderen moeilijk uitleggen, zij vinden het allemaal best zoals je omschrijft. Het enige wat erop zit is om je geloof vast te houden voor jezelf. Uiteindelijk doe je dit ook voor je eigen zaligheid en niet voor anderen!

Toch ook een waarschuwing: Wees zeer zeker van je zaak als je naar een andere gemeente, vooral voordat je lid wil worden. Onderzoek je mogelijkheden goed welke kerken er zijn. In elke gemeente kunnen ook andere dingen opspelen die je later misschien teleurstellen.
Salomo
12-08-2022 / 10:18
Schoenveter ik herken het helemaal. Sommige ouderen zijn er echt blind voor.
P31
13-08-2022 / 03:22
Beste jongere, Jan maak Ik er uit op.
Je hebt al iemand die je direct komt alt hebt aangeboden, erg fijn voor je. In je jingle jaren met geestelijke zaken bezet zijn, vraagt om een goede leidsman, en Ik wens je van Harte toe dat je die met “Salomo” ook krijgt!
Een ding zou Ik je willen meegeven; zet je onder een prediking waar God op het hoogst verheven en de zondaar op het diepst vernederd wordt, dan word je niet bedrogen!
Van Harte Gods Zegen, hulp,leiding, en onderwijs van Boven toegewenst, ook voor je ouders!
P31
13-08-2022 / 03:24
Sorry, ik zie een paar spelling fouten, dat komt omdat ik een Engelse telefoon gebruik.
Samanthi
13-08-2022 / 10:16
@P31
God op het hoogst verheven en de zondaar op het diepst vernederd?
Dan word je niet bedrogen?
Wanneer word je dan wel bedrogen?
Als de Heere Jezus gepredikt wordt?
Als de dominee tegen de gemeente zegt: Je moet geloven in de Heere Jezus?
Word je dan bedrogen?

Nadenkertje: er is geen put zo diep of Jezus is er al geweest, (Corrie ten Boom)
WP78
13-08-2022 / 17:00
Ik hoop dat met zwaarder bedoeld word dat er gesproken wordt over de noodzaak van Jezus' offer. Vorm en liturgie kunnen ons aanspreken of niet maar het moet altijd, altijd om de boodschap gaan.
Als ze in onze kerk het orgel er uit slopen en psalmen voor nu en andere liederen gaan zingen.... Zou ik dat jammer vinden maar niet meer dan dat. Zolang de oproep tot bekering, de noodzaak van Jezus' offer en de eeuwig durende dankbaarheid waaruit wij dienen te leven maar verkondigd wordt.
WillemB
13-08-2022 / 18:37
P11,
Wat stel jij je bij de volgende “vader” voor?
Een vader komt thuis en aan tafel wordt hij blij begroet door zijn kinderen.
Vervolgens vernedert deze vader telkens zijn kinderen en duwt ze onder tafel… Hoe dúrven deze kinderen aan zijn tafel te komen…

P11, met ernst, ken jij zo’n God als Vader?
Ik hoop dat je stopt met het uitdragen van dit onbijbels Godsbeeld!
WillemB
13-08-2022 / 18:37
P11, ik bedoel, P13
jewannes
13-08-2022 / 20:55
@Samanthi
“God op het hoogst verheven en de zondaar op het diepst vernederd”, als dat voor jou als bedrog klinkt, komt dat omdat je je eigen uitleg van de bijbel verheven hebt boven die van de dienstknechten die de Heere gebruikt heeft om Zijn Kerk hier op aarde te bouwen en waarvan er sommigen zelfs “pilaren in Gods Kerk” genoemd zijn.
Je vraagt of je niet bedrogen wordt als “God op het hoogst verheven en de zondaar op het diepst vernederd wordt”? en je noemt je Gereformeerd?
Dan vraag je verder of je bedrogen wordt: “Als de dominee tegen de gemeente zegt: Je moet geloven in de Heere Jezus?”
Bedoel je dan dat je door jouw “geloven” zalig bent geworden? Wees ervan overtuigt dat jouw en ons geloven iets heel anders is als gewassen te worden in het bloed van Christus. Door dat verstandelijk geloven aan te zien voor een waar zaligmakend geloof, bedrieg je jezelf inderdaad!
Dit is de reden dat er nog enkelen zijn die naar een “zwaardere” kerk willen omdat precies zoals ook @Schoenveter het zegt, de diepgang gemist wordt en er een steeds zwakkere boodschap in de preken komt.
Er kan een vlakke voorwerpelijke prediking komen te staan tegenover een diepere onderwerpelijke prediking, waar je ook schriftuurlijk bevindelijk onderwezen wordt dat een mens dood ligt in zonden en misdaden. (Op het diepst vernederd).
Dat staat in Efeze 2 en als je dat helemaal leest, kom je er ook achter dat datgene wat nog van onszelf is, (zoals datgene wat ik geloof), er helemaal niet toe doet.
Wat opvalt: Van een luchte naar een zware kerk dat levert bij de godsdienst altijd weerstand en meestal ook vijandschap op. Als iemand schrijft dat hij van “zwaar naar “lucht” gaat, wordt hij meestal geroemd en geprezen. Dit is trouwens helemaal volgens Gods Woord hoor, lees maar Joh. 15 vers 18 t/m 20
Hier is @WllemB het sprekende voorbeeld van. Een compleet mank gaand voorbeeld alsof de “zwaardere” kerk God de Vader als een boeman voorstelt. Je vijandschap is dus in de zin van Joh. 15 vers 18 t/ 20, helemaal bijbels! Maar helaas, je hebt jezelf hiermee wel veroordeeld!
WillemB
13-08-2022 / 21:31
@jewannes,
Graag niet mijn woorden verdraaien, alsof ik suggereer dat in “zwaardere” kerken God als boeman voorgesteld wordt.
Ik heb het over de uitdrukking die P31 als samenvatting geeft van (in zijn ogen) de enige juiste prediking.
Vraagje Jewannes, heeft God jou vandaag weer opnieuw vernederd? Of mocht je Zijn liefdeshand weer ervaren die ons, als zondaar, telkens vasthoudt?
refoweb
13-08-2022 / 21:33
Slotje :-)

Terug in de tijd

Ek wil graag die volgende weet. Is dit verkeerd op enige manier om vir my vrou te vra of sy bereid is om haar belofte vo...
4 reacties
11-08-2014
Voor dr. M. J. Paul. Ik ben in discussie gegaan met mijn moeder over het Yin/Yang-teken. Zij denkt dat het een occulte b...
2 reacties
11-08-2012
Ik ben een vrouw van 22 en ben erg ongerust. Ik slik vanaf mijn 18e de pil i.v.m. hevig bloedverlies. Sinds een tijd heb...
geen reacties
12-08-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering