H.E.T.-methode

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

11-08-2015, 09:22

Vraag

Ik worstel met het volgende. Een familielid gaat sinds kort naar deze praktijk (zie hieronder). Het wordt gegeven door een ouderling van de christelijke gemeente. Kan dit kwaad? Het zit me niet lekker.

"Het doel van praktijk ANCHOR is mensen met gezondheidsklachten te helpen in de weg naar herstel. Hierbij wordt gewerkt met een volledig holistische visie volgens de vijf natuurgerichte principes: 1. Energie, 2. Prikkeloverdracht, 3. Drainage, 4. Voeding, 5. Psyche. De holistische visie op gezondheid wil zeggen dat de mens bestaat uit het lichaam, de ziel, de geest en het sociaal functioneren en dat deze één geheel vormt. Werkt één van deze niet goed, dan functioneren de anderen ook niet optimaal en zijn ze uit balans. In de praktijk wordt dus meer dan alleen de klacht behandeld. Sterker nog, er wordt juist gekeken wat de oorzaken kunnen zijn van de klacht. Als de oorzaak wordt gevonden en er wordt aan gewerkt, dan zullen ook de symptomen (lees klachten) verdwijnen. Het volgende staat te lezen: “Ik maak gebruik van een manier van behandelen die nog nauwelijks voorkomt in het noorden en oosten van Nederland. Die wordt de H.E.T.-methode genoemd, geleerd tijdens de opleiding in HET Centrum van Arie en Maria Vastenhout te Dorst. Het betreft met name de combinatie van verschillende werkmethodieken, in het bijzonder reflexologie samen met resonantie, waarbij heel veel mensen baat kunnen hebben.”

Wat vindt u hier van?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je hebt een familielid die naar een praktijk die werkt volgens de H.E.T.-methode gaat. Die praktijk gaat, zoals je schrijft, uit van een volledig holistische visie, dat wil zeggen dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest en dat zijn gezondheid daarmee, en het met het sociaal functioneren, één geheel vormt. Vijf natuurgerichte principes vormen daarbij het uitgangspunt: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding, en psyche. Je hebt daar zorgen over en vraagt wat ik daarvan vind.

Nu, laat ik meteen maar zeggen dat we tegen een holistische visie op zichzelf geen bezwaar hoeven te hebben. Een goede huisarts zal in zekere zin ook holistisch te werk gaan; hij zal, als hij goede aandacht voor zijn patiënt heeft, ook kijken of vragen naar haar of zijn (sociale) achtergrond, gezins- of werksituatie, karakter e.d. Haar of zijn gezondheid kan daar namelijk mee te maken hebben, want tussen lichaam en geest is een nauwe samenhang. We noemen dat met een vreemd woord: psychosomatiek (= invloed geest-lichaam). Je weet het ook zelf wel: als we liegen kunnen we een kleur krijgen, als we ons generen kunnen we blozen, als we ineens schrikken kunnen we wit wegtrekken, horen we een naar bericht dan kunnen we daar kippenvel van krijgen, we zeggen het ook, bijv: ik werd koud van dat bericht, enz. De Spreukendichter zegt het ook: “Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren” (17: 22, HSV) en “Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren?” (18:14). Dus op zichzelf zou ik me niet teveel zorgen maken over waar je familielid zich mee bezig houdt.

Er kunnen wel andere invloeden van het H.E.T.-centrum op je familielid uitgaan, bijvoorbeeld: hoe is de mensvisie van het centrum, is er een juiste visie op wie God is, gaat men bijv. uit van evolutie of van de Schepper van hemel en aarde, en komen zulke zaken ter sprake? Daar zou je eventueel met je familielid een gesprek over kunnen hebben. Ik weet het, dat geldt in de regel ook voor de huisarts of wanneer men behandeld wordt door een psycholoog. Het geldt van veel situaties waarin wij in onze geseculariseerde samenleving verkeren. Nodig is altijd goede bijbelse grond onder de voeten te hebben en de Heere dagelijks te bidden dat we in onze geseculariseerde tijd niet meegenomen worden door onbijbelse gedachten. Dat geldt je familielid en jou en mij.

Wat je vraag over de H.E.T.-methode betreft: een aantal goede criteria is, wat de bekende christen-psychiater Samuel Pfeifer ergens zegt: 1: Werkt de geneeswijze alléén maar samen met een bepaalde filosofie? (of is er ook een andere, goede verklaring?) 2: Verzwakt de geneeswijze mijn geloof? 3: Werkt de geneeswijze met kosmische energieën? en 4: Kan de geneeswijze ook zonder onbijbelse principes verklaard worden? Met name de laatste vraag is naar mijn mening belangrijk bij de methode waar je vraag over gaat. Mijn gedachte is dat er, zover ik kan zien, geen sprake is van onbijbelse principes.
 
Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskunde
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een huisarts. Mijn zoontje van zeven jaar heeft erg veel last van hevige bloedneuzen. Volgens de huisarts is hier ni...
3 reacties
10-08-2010
Ik bid heel vaak. Maar ik denk dat het is: ik bid alleen maar omdat ik bang ben voor de eeuwigheid. Niet voor Jezus. Ik ...
3 reacties
10-08-2011
Beste ds. Paul. Momenteel lees ik uw boek "Occulte machten en bevrijding" en is bij mij een vraag ontstaan. Onze zoon (é...
1 reactie
10-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering