Hoe het Heilig Avondmaal zou moeten zijn

Ds. C. Harinck / Geen reacties

09-08-2022, 09:36

Vraag

In de Gereformeerde Gemeente waar ik kerk wordt eens in de drie maanden avondmaal gehouden. Ik merk dat ik de sfeer omtrent deze diensten niet als prettig ervaar. Allereerst blijft 98 procent van de kerkgangers zitten (en ik kerk in een grote gemeente). Bovendien heb ik mij laten vertellen dat er een instructie is voor het orgelspel tijdens deze dienst, waarbij een grote nadruk op soberheid ligt (uitbundige lofprijzing wordt niet op prijs gesteld). Soms hoor ik dat er mensen aan het avondmaal zijn gegaan, die vervolgens na een huisbezoek (waarbij het er verbaal soms stevig aan toe gaat) niet meer gaan.

Is dit een goede praktijk in bijbels opzicht? Ik kan het lastig rijmen met de praktijk van de oudvaders waar altijd naar wordt verwezen. Bovendien heb ik het gevoel dat veel van bovengenoemde zaken geen schriftuurlijke grond hebben. Kan ds. Harinck dit theologisch verklaren?


Antwoord

Beste vraagsteller,

De frequentie van het houden van het Avondmaal is tijdens de Reformatie onderwerp van discussie geweest. Calvijn wilde het, zoals de vroege christenen deden, iedere zondag vieren. Maar dat stuitte op bezwaren. Men had ervaren hoe de sleur werkte in de Rooms Katholieke Kerk. Besloten werd tot vier en zes maal per jaar. Belangrijker is hoe we Avondmaal houden. Paulus besteedt daar veel aandacht aan in 1 Korinthe 11. Men mag niet zonder zich beproefd te hebben, eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Tegelijk herdenken we de hoogste genade en liefde, namelijk dat Jezus Zijn lichaam heeft verbroken en Zijn bloed vergoten voor verloren en schuldige zondaren die anders de eeuwige dood hadden moeten sterven.
  
Het moeten hoogtijzondagen zijn, de zondagen waarop het Avondmaal wordt bediend. Calvijn zegt: “Nergens daalt de hemel zo laag op aarde als in de tekenen van brood en wijn.” U ervaart het niet als bijzondere dagen. U ziet hoe weinigen er aan deelnemen en er hangt een beklemmende sfeer. U hoort ook hoe men omgaat met mensen die voor het eerst zijn aangegaan. 

Wat kan ik daarover zeggen? Ik kan daarover niet oordelen. Ik hoor het ook maar van één kant. Wat ik wel kan en mag doen is u wijzen hoe het zou moeten zijn.
  
Niemand mag zonder zich beproefd te hebben ten Avondmaal gaan. Men moet, volgens Paulus, vooral weten waarover het gaat in het Heilig Avondmaal. Brood en wijn wijzen op Jezus, Die Zijn lichaam heeft verbroken en Zijn bloed vergoten tot een verzoening voor de zonde. Dat is een zo verbazend gebeuren, dat de Heere daarvoor eeuwig eer toekomt. Het is ook een gebeuren dat harten bedroefd over hun zonden en zoekende naar vrede met God mag troosten en bemoedigen. Zij moeten tot die maaltijd genodigd worden om hun wankel geloof en zoeken naar verzoening te sterken. Jezus moet hen voorgesteld worden als de Zaligmaker, Die om onze overtredingen is verwond en om ons ongerechtigheden is verbrijzeld. 

Men kan zo bevreesd zijn dat er mensen aan de Avondmaalstafel zullen komen, die niet over hun zonden bekommerd zijn en niet naar verzoening zoeken en hun wankele geloof niet zoeken te sterken, dat daar alle aandacht naartoe gaat. Dan wordt in het Heilig Avondmaal alle aandacht gegeven aan het zich een oordeel eten en drinken. Wanneer dat alleen aan de orde komt, kan ik begrijpen wat u schrijft. Dan gaat de troost en verwondering van de betekenis van het Avondmaal verloren.
 
Bij de bediening van het Avondmaal hoort de boodschap dat we moeten weten dat het hier niet om gewoon brood en wijn gaat. Christus toont Zich aan ons in het gebroken brood en de vergoten wijn. Je mag deze  tekenen niet zonder kennis aan boetvaardigheid en geloof tot je  nemen. Bij een verbroken Zaligmaker hoort een verbroken zondaar. Maar tegelijk is het juist voor bedroefden naar God en voor mensen die over de zonden bedroefd zijn en hongeren naar Jezus en Zijn gerechtigheid. Terwijl Gods kinderen daardoor hun geloof versterken en hun verbond  met God vernieuwen. Deze dingen moeten het Heilig Avondmaal beheersen.
 
Ds. C. Harinck 

Lees meer artikelen over:

Heilig Avondmaal
Dit artikel is beantwoord door

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
252 artikelen
Ds. C. Harinck

Bijzonderheden:

Emeritus

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Als christenen belijden wij dat God drie in één is. De Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar de Bijbel zegt dat Jezus de Zoon "VAN" God is. Dus is Jezus dan wel God? En niet dat alleen de Vader God is, w...
Geen reacties
08-08-2023
Ik ben gescheiden en hertrouwd. Inmiddels is mijn oudste zoon 20 jaar en is hij een aantal keer met een vriendin uit geweest. In een gesprek met mij gaf hij aan dat hij eigenlijk onzeker is in het aan...
1 reactie
08-08-2011
Waarom worden de klokken geluid bij een begrafenis? Vroeger was dit om de demonen en kwade geesten te verjagen, maar is dat nu nog de achterliggende gedachte? Of is het zomaar een gewoonte waarbij nie...
3 reacties
08-08-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering