Schuldgevoelens over verkeerde dingen

Ds. W. C. Meeuse / 1 reactie

13-05-2022, 10:39

Vraag

Onlangs overdacht ik mijn zonden. Ik dacht terug aan mijn ontrouw bij een ouder echtpaar waar ik vrijwilligerswerk deed. Ik schaam mij enorm dat ik daar gebruik van heb gemaakt door bijvoorbeeld er mijn was te doen. Ik woonde daar eerst en mocht er de was doen. Ik dacht dat het nog steeds kon, ook al woonde ik daar niet meer. Ik heb het later volgens mij wel aan de man gevraagd of ik het mocht, maar ik ben er niet helemaal zeker van of ik het ook aan hem beleden heb.

Ik herinner mij ook dat wanneer ik de nachtdienst deed en het zo koud kon zijn, dat ik dan de verwarming heel de nacht aan liet. Ik voel mij schuldig dat ik als christen God zo ontrouw ben geweest door zoiets te doen. Ik heb dit beleden aan God. Ben ik dan vergeven? Maar de schuldgevoelens blijven.

Nu is mijn vraag: moet ik het ook aan de dochter vertellen over de verwarming? Want de man is ondertussen overleden. Moeten we onze zonden aan ongelovigen belijden? Ik schaam me enorm, ook al is het enkele jaren geleden. Ik vind het verschrikkelijk dat ik hierdoor de naam van Christus schade heb toegebracht. Ik zie zo veel zonden die ik mijn leven heb gedaan als christen en raak er door ontmoedigd.

Antwoord

Het kan niet verkeerd zijn je zonden te overdenken. In het Avondmaalformulier staat: “Laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat Hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan Zijn lieve Zoon Jezus Christus.”

Nu wil ik verkeerde dingen (de was doen en de kachel laten branden) niet direct bagatelliseren. Want ik denk dat deze lijst wel uit te breiden is als we zien wat we verkeerd deden en doen  t.a.v. onze naaste. Maar toch gaat zondekennis over wat anders. Zondige daden zijn een gevolg van het zonde-zijn. Zondekennis is geen optelsom van alles wat we verkeerd deden. Ons bestaan is zonde. Daarvan moeten we doordrongen zijn. Jezus zei: “De Heilige Geest komt om ons te overtuigen van zonde, omdat ze in Mij niet geloofd hebben” (Johannes 16: 8-9).
 
Ongeloof is de wortel van alle zonde. Jezus niet op Zijn woorden geloven: dat is zonde. En God vraagt liefde tot God en tot onze naaste. Ongehoorzaamheid en ongeloof: daarmee begon de zonde in het paradijs. En het is er bij ons mensen sindsdien niet beter op geworden. Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden (zie ook Spreuken 28:13). Maar ook: de zonden belijden tegenover hen tegen wie zij gezondigd hebben. Lees over vergevingsgezindheid bijvoorbeeld Lukas 17:3-4 en Mattheüs 18:21-35.

Johannes geeft de belofte door: “Als we onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig (!) om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1: 9). De belofte van vergeving in de weg van het belijden, Psalm 32: 5: “Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE, en U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.” En vergeven is bij de Heere ook vergeten. 

Ik denk niet dat je het vertellen van de was doen en de verwarming aansluiten door iemand verkeerd kan worden opgevat. Maar als het je geweten ontlast, praat erover. Maar maak van een mug geen olifant... Het is waar: kleine zonden bestaan niet. Maar we moeten wel inzien waar het zondigen vandaan komt: door onze verdorven zondige aard. 
 
Daarom, met alle zonden, van bedrijf en nalatigheid, van spreken en zwijgen, van doen en denken, van handel en wandel moeten we bij Jezus zijn. Maar vooral met de zonde van het ongeloof! Hij  heeft de zonde aan het kruis genageld en gedood (Handelingen 2: 23).

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

1 reactie
AHHK76
13-05-2022 / 11:21
Je ziet je zonden en je belijdt je zonden aan God. Volgens mij is dat voldoende in deze situatie. Zie 1 Johannes 1 : 9. Vertrouw erop dat deze zonden vergeven zijn! Volgens mij kan de duivel je ook afhouden van het vertrouwen op God, door je te laten piekeren! De duivel wil graag dat we zondigen, maar ook dat we in schuldgevoel erover blijven zitten.
Als je al je zonden tot in de kleinste details moet gaan belijden aan mensen... kun je daarin ook dwangmatig worden of een dagtaak aan krijgen... Hoe vaak denken wij negatief over anderen of doen wij iets wat beter (anders) had gekund?
Ik zeg niet dat wij nooit aan anderen onze zonden hoeven te belijden. Dat is de andere kant. Maar ik denk dat je hierin ook een stukje nuchterheid mag leren oefenen! Lukt dat niet praat er dan eens over met iemand van de kerk of christelijke hulpverlening.
Ik wens je toe dat je durft vertrouwen op Gods liefde en vergeving! Zijn zegen toegewenst!
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik heb al wel eens eerder een vraag gesteld over het huwelijk. Maar af en toe is het gewoon ingewikkeld en valt het leve...
4 reacties
13-05-2021
Geachte ds. Harinck. N.a.v. uw laatste antwoord 'Christus’ offer is algenoegzaam voor allen' het volgde. Ik neem aan dat...
geen reacties
13-05-2020
Als je in je gedachten bidt, kan en wil God het dan ook horen en verhoren? Als ik bijvoorbeeld op school ben, of ergens ...
geen reacties
12-05-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering