Moeilijke uitdrukkingen om geloof te omschrijven

Ds. A. Kot / 1 reactie

28-04-2022, 12:30

Vraag

Graag zou ik wat uitleg willen van termen die veel bij ons in de kerk gebruikt worden. Bijvoorbeeld: aan de voeten van de Heere Jezus terecht komen. Hoe moet dat? Wat ervaar je dan? Krijg je dan een visioen waarbij je de Heere Jezus ziet?

Onze dominee bidt ook vaak: laat het zo zijn dat we onder de preek niemand anders zien dan Jezus alleen. Wat wordt daarmee bedoeld?

Of als het gaat over de toe-eigening van het geloof: zie op het kruis van Golgotha, vlucht tot Christus. Zie je dan in gedachten het kruis waaraan de Heere Jezus hangt en voel je dan: dat is ook voor mij?

Deze vraag komt misschien wat oneerbiedig over, maar zo bedoel ik het echt niet. Het is een worsteling voor mij, ik pieker me suf over hoe ik dit kan ervaren. Om het met de Emmausgangers te zeggen brandt mijn hart van verlangen naar de Heere Jezus. Ik zou zo graag van vergeving van zonde willen weten, maar ik zie geen plaatjes/beelden in mijn hoofd onder de preek of hoor geen stem van God.

Ik hoop dat u mij wat meer uitleg kan geven. Stel dat ik het verkeerd interpreteer, dan wacht ik op iets wat misschien nooit komt en mij dus door een dwaalbeeld afhoudt van de Heere.

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

Het is goed dat je je worsteling deelt. Ik hoop dat ik je enigszins helpen kan.

Om zalig te worden is het nodig dat onze zonden vergeven worden en wij in de gunst van en gemeenschap met God hersteld worden. Dat gebeurt als de verdienste van Christus ons wordt geschonken, dat is Zijn gerechtigheid en heiligheid ons worden toegerekend. En dat gebeurt als een mens met een waar geloof in Christus gelooft. Dit geeft wel aan hoe belangrijk het ware geloof is. Vandaar dat de Heidelbergse Catechismus er in zondag 7 uitgebreid aandacht aan besteedt. Lees die zondag maar eens aandachtig door. Ook zondag 23 is in dit verband trouwens van groot belang.
 
Nu worden in de Bijbel verschillende woorden en uitdrukkingen en beelden gebruikt om het ware geloof te omschrijven of uit te drukken. Zo wordt gesproken over geloven in Christus maar ook over het komen tot Christus, het zien op Christus (koperen slang), het vluchten tot Christus (vrijstad), het zich wenden naar Christus, het ingaan in de ark (der behoudenis) enz. Wij hebben er in spraakgebruik en prediking nog meerdere aan toegevoegd zoals het terecht komen aan de voeten van de Heere Jezus enz. Zakelijk willen ze allemaal hetzelfde zeggen, namelijk het geloof in Jezus Christus, dat is Hem nodig krijgen in je leven, zonder Hem niet meer kunnen leven, het vertrouwen op Zijn volkomen offer. Het is dus duidelijk dat het ware geloof onmisbaar is om zalig te worden. Allen die zalig worden komen tot Christus, dat is geloven in Hem met een waar zaligmakend geloof.

Het is belangrijk dat je beseft dat het dus om dit geloof gaat. Dit is het geloof dat door de Heilige Geest in het hart gewerkt wordt met behulp van het Evangelie. Dit geloof vertrouwt zich geheel aan Christus toe. Het is een hartelijk vertrouwen op Hem. Het schuilt bij hem en steunt op Zijn offer tot vergeving van de zonden en vernieuwing van het leven. De Heere roept ons in Zijn Woord tot dit geloof. Hij nodigt ons om tot Christus te komen. Hier is het niet de vraag wat wij in gedachten zien of in onze emotie voelen, maar of wij gehoorzaam schuilen achter het bloed, dat is vertrouwen op het offer van Christus. Wat wij daarbij in gedachten zien of in ons hart gevoelen mogen wij aan God over laten. Het is de grote vraag in ons aller leven of we het met deze Christus wagen als Zaligmaker van zondaren. Ps. 84:6 berijmd.

Nu kan het dus duidelijk zijn dat er niet gewacht moet worden tot wij iets zien of voelen of ondervinden, maar dat we zonder uitstel tot Christus mogen gaan en in Hem geloven, dat is Hem geloven op Zijn Woord en beloften, namelijk dat ieder die het met Christus waagt niet beschaamd zal uit komen, niet zal worden uitgeworpen, niet verloren zal gaan, maar behouden, zalig, zal worden.

Wat moest de Israëliet doen die in de woestijn door de slangen gebeten en ten dode opgeschreven was? Hij moest zonder uitstel zien op de koperen slang. Welnu, ben jij ten dode opgeschreven omdat je gebeten bent door de oude slang en het gif van de zonde door je aderen vloeit? Zie dan zonder uitstel op Christus, geloof in de Heere Jezus en je zult zalig worden. Het wordt je gepredikt, aangezegd, geproclameerd. Dit Evangeliewoord moet omhelsd, aangenomen en geloofd worden. De vergeving van zonden wordt beloofd aan een ieder die de Evangeliebelofte van vergeving van zonden aanneemt (zondag 31). Doe het en je hebt het. Doe het elke dag weer en je zult er elke dag troost uit mogen putten. Doe het tot het einde van je leven en je zult getroost leven en zalig sterven. 

Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

1 reactie
Samanthi
10-05-2022 / 12:46
Ga op je knieën, leg Hem deze vraag voor, vertel Hem dat het niet begrijpt, dat je niet weetwat het is dat je hart brandt, vraag Hem om vergeving van je zonden en onbekeerlijkheid en vraag Hem in je hart te komen.
Zo aan Zijn voeten in je gebed Hij stuurt niemand weg...
Het is de wil van de Vader dat je tot Hem komt en de Heere Jezus aanneemt als je Verlosser.

Het is zelfs een gebod geworden
 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 16 jaar oud, katholiek opgevoed en heb nu een relatie met een oud-gereformeerde jongen. Helaas ben...
6 reacties
28-04-2012
Mijn vriendin en ik kampen even met een aantal vragen. Zij gelooft dat zonde enkel van de duivel komt; ik geloof dat het...
geen reacties
28-04-2015
Afgelopen week werden we opgeschrikt door het overlijden van drie predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Velen zijn...
3 reacties
28-04-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering