Zijn Het Boek en de Bijbel gelijk? (...) Het is toch beiden Gods Woord?

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

08-02-2006, 00:00

Vraag

Zijn Het Boek en de Bijbel gelijk? Ik begrijp veel meer van Het Boek, voel hierin mijn leven verklaard. Terwijl ik dezelfde teksten in de Bijbel niet zo begrijp. Het is toch beiden Gods Woord?

Antwoord

Wij zijn vanouds vertrouwd met de Bijbel in de zogenaamde Statenvertaling. De vertalers van toen (17e eeuw) probeerden nauwkeurig woord-voor-woord (concordant) te vertalen. Zij werden gedreven door een grote eerbied voor God en Zijn Woord. De Bijbel is geen mensenwoord, maar Gods Woord. Gods gedachten aangaande de verheerlijking van Zijn Naam en aangaande onze zaligheid worden daarin geopenbaard. Gods gedachten! En die versta je niet zomaar, maar alleen door verlichting met de Heilige Geest (zie 1 Kor.2:14) . De Statenvertalers hebben bij het vertalen het grote verlangen voluit recht te doen aan het Woord. Zij willen zo vertalen, dat Gód er Zijn goedkeuring over kan geven! Dat geldt het vertalen als zodanig, alsook het eindproduct.
 
Het Boek is blijkens het voorwoord “een bijzondere uitgave van de Bijbel; het spreekt een duidelijke taal, omdat het een gedachte-voor-gedachte-vertaling is. In plaats van de originele Hebreeuwse en Griekse tekst woord voor woord te vertalen, worden de verhalen verteld voor mensen van deze tijd met taal, woordspelingen en uitdrukkingen van nu.” De vertalers zijn erg op de lezer gericht. Dat lijkt een grote vooruitgang, maar betekent ook een groot gevaar: in een poging het Woord van God dicht bij de lezer te brengen passen we ons taalkundig wat aan en brengen we onze visie en uitleg reeds aan in de gegeven tekst. De weerbarstigheid van de tekst wordt zoveel mogelijk te niet gedaan. Hobbels en kuilen worden waar mogelijk uit de weg geruimd. Dat lijkt winst, maar is het dat ook?
 
Het beste is: een nauwkeurige woord-voor-woord-vertaling lezen en onderzoeken, biddend om het geestelijk verstaan door de Heilige Geest. Kortom: houd het maar bij de Statenvertaling. Zonder erbij te zweren! Ook de Statenvertaling is principieel voor taalkundige herziening vatbaar. Vandaar ook het herzieningsproject dat gaande is.
Kand. G. A. van Ginkel
Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zoek contact met de groep thuislezers die in Nederland groeiende is. Mijn doel is niet om thuis te gaan lezen. Ik gel...
6 reacties
08-02-2012
Een paar jaar geleden kreeg te horen dat er nog (verstands)kiezen zaten die vanwege mogelijke ontstekingen verwijderd mo...
geen reacties
09-02-2017
Waar ligt de grens tussen op/tegen elkaar aanliggen en seks met kleren aan?
geen reacties
08-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering