Al ruim 2 jaar geen Heilig Avondmaal meer

C.A. Hoekman / 9 reacties

02-12-2021, 08:07

Vraag

Momenteel volg ik belijdeniscatechisatie in de Gereformeerde Gemeente. Ik heb het naar mijn zin in de kerk en voel mij er thuis. Ik loop er nu echter tegenaan dat er bij ons al ruim twee jaar geen Heilig Avondmaal gevierd is in verband met de coronacrisis en het ziet er naar uit dat dit pas weer zal plaatsvinden wanneer alle maatregelen opgeheven zijn. Hier ben ik het niet mee eens. Gods gebod om Zijn dood te gedenken moet gehoorzaamd worden en staat boven deze crisis. Mijn vraag is echter, kan ik belijdenis van het geloof afleggen wanneer dit sacrament niet bediend wordt?

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Antwoord

Beste jongere,

Uit je vraag kan ik niet precies opmaken waarom jouw kerkenraad geen ruimte meer geeft om het Heilig Avondmaal te vieren. Is het vanwege het feit dat de hele gemeente niet meer naar de kerk kan/komt en/of is het vanwege het feit dat het Heilig Avondmaal niet meer bediend kan worden zoals we het uit Gods Woord lezen: “Drinkt allen daaruit”, omdat dan alle aanzittende gasten niet meer uit één beker kunnen drinken vanwege corona?  Ik denk dat voor jouw kerkenraad het laatste doorslaggevend was voor hun besluit. Op dit bezwaar ben ik in gegaan bij mijn antwoord ('Heilig Avondmaal aanpassen tijdens coronacrisis') in september 2020, toen hierover een vraag gesteld is op Refoweb. Lees het nog eens rustig na.

Nu je vraag. Kan ik belijdenis van het geloof afleggen wanneer dit sacrament niet bediend wordt? Voor het antwoord heeft Gods Woord het laatste Woord en kijken we ook naar onze belijdenis (Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 29).

Ik wil heel hoog beginnen. We lezen samen 1 Kor. 11:26: “Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren, totdat Hij komt.” Dit is het testament van onze stervende Zaligmaker. Paulus juicht het uit: Gemeente van Korinthe, zo dikwijls als je dit brood eet en deze drinkbeker drinkt verkondig je de dood van je Heere en Zaligmaker. Hoelang? Totdat Hij komt. Jezus’ dood verkondigen, niet met woorden, maar met je daad. Daar belijd je met heel je hart: ik lig midden in de dood, maar ik leef op kosten van mijn Heiland. Immers, U Heere Jezus, bent alles voor mij, Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Totdat U komt. Hier nodigt Hij Zijn kinderen aan Zijn tafel en mogen ze rusten in het zien op hun Jezus. Straks mogen ze eeuwig met Hem aan Zijn tafel eten en drinken (Math. 26:29; Luk. 22:16, 18). En zal Zijn gemeente dan Zijn dood niet verkondigen? Zijn liefdesbevel versmaden?  

Er kunnen redenen zijn dat de bediening van het Heilig Avondmaal niet plaats kan vinden, zoals zeker in het begin van de coronacrisis is ervaren. Maar gelukkig is in veel Bijbelgetrouwe gemeenten het Heilig Avondmaal weer gehouden, al is het wat de vorm betreft wat anders dan vóór corona, toch een eerbiedige en waardige sacramentsbediening (zie ook mijn antwoord op Refoweb, sept. 2020). Ruim twee jaar geen Heilig Avondmaal vieren zie ik als een terzijdestelling van het liefdesgebod van de Heere Jezus, die Zijn gemeente nadrukkelijk heeft bevolen tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal te houden, totdat Hij komt. Bovendien is het ook in strijd met onze belijdenis. Artikel 29 van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis zet uiteen wat het verschil is tussen de ware kerk en de valse kerk. 

De kenmerken van de ware kerk zijn de reine (zuivere) prediking van het Evangelie, de reine (zuivere) bediening van de sacramenten, zoals Christus ze heeft ingesteld en de handhaving van de kerkelijke tucht. Woord en sacrament zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wanneer je deze band loslaat, wel het Woord en slecht één sacrament, scheid je wat God samengevoegd wil hebben. Dat kan niet, dat mag niet en het behoeft ook niet. Ik hoop dan ook dat je kerkenraad op zijn besluit terugkomt en dat in jullie gemeente het Heilig Avondmaal weer bediend zal worden.

Kan ik belijdenis van het geloof afleggen wanneer dit sacrament niet bediend wordt? Ja, doe het en verlang biddend naar het moment dat je jouw jawoord mag uitspreken voor God en Zijn gemeente en je met heel je hart Zijn Naam mag belijden. Waarom? Omdat jullie kerk geen valse kerk is. Het besluit van je kerkenraad is niet lichtvaardig genomen, ze hebben hun eerlijke argumenten.

Toch kan deze situatie niet blijven voortduren en daar mag je de kerkenraad op (blijven) aanspreken. Ik hoop dat ook de Avondmaalsgangers hierover hun kerkenraad zullen aanspreken. Soms denk ik wel eens, is er wel behoefte om het Heilig Avondmaal te houden in de gemeente? Is de (eerste) liefde niet te veel verlaten? En juist dan is het temeer nodig om Jezus’ liefdesbevel te gehoorzamen. “Doet dat tot Mijn gedachtenis” is niet vrijblijvend, maar het testament van de stervende Zaligmaker. Jezus zegt: “Gij zijt Mijn vrienden, zo u doet wat Ik u gebied” (Joh. 15:14). En liefde heeft maar één verlangen: gehoorzamen. Het zal ons dichter bij Christus brengen.

Aan Zijn tafel mag Zijn kind het zingen:
In het kruis zal ’k eeuwig roemen!
En geen wet zal mij verdoemen;
Christus droeg den vloek voor mij!
Christus is voor mij gestorven,
heeft genâ voor mij verworven!
’k Ben van dood en zonde vrij!
  (Da Costa)

Zing jij ook mee? 

Hartelijke groet,
C. A. Hoekman, Kapelle

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Dhr. Hoekman was ruim 40 jaar ouderling in de Ger. Gem.

  Bekijk ook: 

Tags in dit artikel:

coronavirusHeilig Avondmaal
9 reacties
Samanthi
02-12-2021 / 11:31
Het is al treurig dat het maximum 4x per jaar gevierd wordt, Calvijn wilde het minstens een keer per week, nu zijn we er nog langer van verstoken.
sydneylover
02-12-2021 / 22:16
Beste vraagsteller,

In mijn gemeente (ook Gergem) is sinds de covid tijd al een aantal keren het Avondmaal gevierd. Vorig jaar als een van de eerste en daarna zijn er verschillende gemeenten gevolgd, die de benodigde aanpassingen (wijn alvast in cupjes etc.) hebben doorgevoerd.
Hoofdreden was wat dhr. Hoekman ook al aangeeft in zijn antwoord.

Het zou me niet verbazen dat het besluit van jouw kerkenraad om geen avondmaal te vieren voortkomt uit een bredere neiging om van bijzaken hoofdzaken te maken. Of uit een algemene neiging om 'alles bij het oude te laten'.
Helaas is de praktijk dat dergelijke standpunten vaak moeilijk te wijzigen zijn. Persoonlijk zou ik me in zo'n gemeente allang niet meer thuisvoelen vermoed ik..
naam
03-12-2021 / 11:38
@sydneylover; misschien dat desbetreffende kerkenraden de woorden van de Heere Jezus Zelf 'drinkt allen hieruit' niet durven aan te passen?
Een gebod van de Heere Jezus Zelf niet durven aanpassen is toch geen bijzaak?
(bij ons overigens wel avondmaal, maar op de gebruikelijke manier...)
sydneylover
03-12-2021 / 14:10
@naam

Dank voor je reactie. Toch denk ik dat jouw voorbeeld over 'drinkt allen daaruit' een bijzaak is als het over het avondmaal gaat.
Voordat de wijn wordt uitgedeeld is eerst het 'brood dat gebroken wordt'.
Echter: toen Jezus het laatste avondmaal vierde voor Zijn dood was het Pesach, de week van de ongezuurde broden.
Als 'drinkt allen daaruit' alleen zou gelden vanuit 1 beker, waarom gebruiken vrijwel alle kerken dan gewoon witbrood met gist voor het avondmaal en geen matzes?
Snap je wat ik bedoel? Het gaat toch om een veel hoger doel in het avondmaal dan om een te groot punt te maken over hoe brood en wijn worden uitgedeeld?

(waarbij de heiligheid van het sacrament wel belangrijk blijft trouwens)
Samanthi
03-12-2021 / 14:12
@naam
Bij lange tafels heb je twee bekers die rond gaan, zonder probleem, soms heb je met weinig ruimte twee tafels achter elkaar.
Het lijkt me dan geen argument.
Still4wake
03-12-2021 / 15:35
Overigens wel bijzonder dat dhr Hoekman zijn antwoord begint met de zinsnede "Uit je vraag kan ik niet precies opmaken waarom jouw kerkenraad geen ruimte meer geeft om het Heilig Avondmaal te vieren", maar vervolgens wel tot deze conclusie komt: "Omdat jullie kerk geen valse kerk is. Het besluit van je kerkenraad is niet lichtvaardig genomen, ze hebben hun eerlijke argumenten".

Waar komt deze tweede opmerking dan vandaan?
pannenkoek
03-12-2021 / 15:42
Hier gelukkig wel. We hebben een predikant kunnen vinden die het drinken uit cupjes geen probleem vind. En zoals eerder gezegd, anders hebben we 2 bekers, nu heeft iedereen een eigen beker (cupje) dus begrijp het probleem niet. Hebben die andere gemeentes dan altijd 1 beker?
Lijkt mij dat het wel vieren van.... hoger staat dan het achterwege laten.
tja, traditie.....
Zv70
03-12-2021 / 23:35
Hier ook een gg, waar het pas na anderhalf jaar pas weer avondmaal was met nu dan 4 ipv de gebruikelijke 2 bekers per tafel.
Hoe oprecht de intentie ook is (en dat geloof ik echt), we gaan voorbij aan het doel en de opdracht als we die zin over die ene beker (drinkt allen daaruit) zo uitleggen. Dan zouden we ook aan moeten liggen, toch? Nee, want dat was toen de gebruikelijke wijze van tafelen. Geldt dat wellicht ook voor het gezamenlijk uit een beker drinken?
Ali636
04-12-2021 / 13:27
Gelukkig heeft onze kerk zo gauw mogelijk na de eerste lockdown weer het avondmaal laten vieren. Onze gewoonte is de eerste zondag van de maand.
Persoonlijk voel ik veel voor matzes. Hoe meer de Bijbel letterlijk gehoorzamen hoe beter. Te vaak zeggen buitenkerkelijken : "dat doe je toch ook niet" hoofddoek, broederlijke kus etc. Nu dat doen we dus wel. Einde discussie wat ik ervan vind. Gewoon God gehoorzamen. Onze daden getuigen van ons geloof.
Onze eerste preek van dit jaar was weer:
Dit moet: onderlinge samenkomsten, onderwijs der apostelen, breken van het brood en de gebeden.

Terug in de tijd

Wanneer heb je de Heilige Geest in je? Ontvang je de Heilige Geest alleen als je wedergeboren bent?
1 reactie
01-12-2017
Ik heb een vraag over Melchizedek. Ik heb een kleine studie gedaan naar wie hij was, maar kom er niet uit. Het wordt uit...
geen reacties
01-12-2004
Aan ds. Simons. Ik weet niet hoe ik u anders kan bereiken, vandaar dat ik mijn vraag via deze site stel. Ik heb heel kor...
6 reacties
01-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering