Ik overweeg diensten te bezoeken van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (...) Wat...

Ds. L.W. Smelt / geen reacties

06-02-2006, 00:00

Vraag

Ik overweeg diensten te bezoeken van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Hier zou Christus duidelijker en openlijk worden gepredikt. Niet alleen de weg tot God wordt gepreekt, maar ook de oproep om Hem aan te nemen. Wat kunt u zeggen over deze kerken? Ik voel dat God mij hierin wil leiden, maar doe ik er goed aan?

Antwoord

Ik lees o.a. het Nederlands Dagblad, wat van ouds de krant is van de Gereformeerden Vrijgemaakt. Dus ik weet aardig goed hoe die kerk is. In Hengelo (O) waar ik opgroeide ging mijn zus (vanwege de afwezigheid van een Gereformeerde Bondspredikant) met haar Vrijgemaakte vriendin naar de catechisatie waar ze de Catechismus ook leerden.

De Ger. Kerk Vrijgemaakt (ontstaan o.l.v. K. Schilder in Kampen op het ergst van de oorlog in 1944) hoort bij de orthodox-gereformeerde bloedgroep. Zij nemen de geref. belijdenisgeschriften en de traditie van Calvijn serieus. Jij komt waarschijnlijk uit de bevindelijk-gereformeerde hoek.
 
Wat de valkuil is van de laatste (te grote focus op het subjectieve of een bepaald soort bekeringsweg) is de kracht van de eerste (nadruk op de vastheid van het verbond; het heil ligt objectief vast in Christus). Maar de valkuil van de eerste (risico van goedkope genade als je maar alles doet wat de kerk van je vraagt; weinig persoonlijke beleving van het geloof, hoewel er nu een inhaalslag plaatsvindt via de evangelische invloed) is de kracht van de tweede (God is er niet vanzelfsprekend; ernst en eerbied voor de heilige God; niet de kracht zoeken in een geoliede organisatie van de kerk). Dus je laat wat en je krijgt wat.
 
Elke kerk is eenzijdig, hoewel de Vrijgemaakten lange tijd gedacht hebben dat ze de ware, zuivere Geref. Kerk waren en dat de afscheidingen van 1834, 1886 en 1944 echt moesten van God. Vorig jaar zijn de meest felle Vrijgemaakten eruit gestapt. Een kleine groep. Groter was de groep die er in 1968 uitgezet werd: de Nederlands Gereformeerden. Nu heb je zoals in elke gemeente een conservatievere groep (die bang is voor vernieuwing) en een open groep (die vernieuwing wil als dat verdieping met zich meebrengt).
 
Je moet niet snel van kerkverband veranderen. Praat met je predikant of kerkenraad over wat je bezielt en wat je goed vindt bij de Vrijgemaakten. Ga alleen over als je er heilig van overtuigd bent dat dit Gods weg is met je. Onderzoek je motieven. Als je niemand van die kerk kent en niet echt mee wilt gaan doen in catechese en kringwerk moet je je niet over laten schrijven. Dan zou het ook goed zijn een andere orthodox en/of bevindelijk-gereformeerde kerk te onderzoeken.
 
Het belangrijkste is dus dat je God leert kennen, Jezus leert volgen en je laat vervullen door de Geest. Maar dat kan nooit los van een concrete gemeente waar je bij hoort of bij gaat horen. Wie gelooft hoort bij een gemeenschap. Het is zelfs tegenwoordig zo dat “belonging” aan “believing” vooraf gaat. M.a.w. : je hebt een band gekregen met een groep christenen en een concrete kerk en dan ga je gaandeweg bewuster en persoonlijker geloven.
 
Wanneer ga je belijdenis doen?
 
Ds. L. W. Smelt, Dorpskerk De Bilt

Ds. L.W. Smelt

Ds. L.W. Smelt

 • Geboortedatum:
  01-06-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Is er ook een lijst met alle dingen die je tijdens een verkering besproken zou moeten hebben voordat je gaat trouwen?
geen reacties
06-02-2008
Ik heb een vraag over 1 korinthe 7:14. Deze vraag wil ik stellen aan dominee Heikamp. Er staat in deze tekst dat de onge...
geen reacties
06-02-2016
Ik heb een vraag over het ervaren van de aanwezigheid van overleden dierbaren. Vanuit mijn christelijke opvoeding heb ik...
2 reacties
06-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering