Bekend maken van stille censuur

mr. J.H. Doeven / 1 reactie

11-10-2021, 12:36

Vraag

Wat zijn de gevolgen als een kerkenraad aan de gemeente vertelt wie er onder stille censuur staat? Dit is mij overkomen en onder censuur staan vind ik loodzwaar en nu na het bekend maken nog zwaarder. Mag dat wel? Dan is het toch geen stille censuur meer? Wat kan ik daar tegen doen?

Antwoord

Stille censuur is een vorm van kerkelijke vermaning, ook wel genoemd de kleine ban. Deze wordt beschreven in artikel 76 van de Dordtse Kerk Orde. Alle kerken die de DKO hanteren kennen deze vorm van kerkelijke vermaning. Hoe dat in de PKN en de HHK gebeurt, weet ik niet. Zij hebben een andere kerkorde.

Naast broederlijke vermaningen volgens de regels van Mattheus 18 bestaan er kerkelijke vermaningen. Deze worden ook wel de kleine ban of stille censuur genoemd. Deze kerkelijke vermaningen gaan vooraf aan de afsnijding met de (grote) ban. Je kunt hierover meer lezen in het boek van ds. K. de Gier “De Dordtse Kerkorde, Een praktische verklaring” en in het boek van ds. W. Silfhout “Gereformeerde Kerkrecht in kort bestek, Toelichting op de Dordtse Kerkorde”.
 
Ds. De Gier schrijft over de vraag die hier gesteld wordt in zijn boek klip en klaar het volgende: “De kerkelijke vermaningen (= de stille censuur) die door de kerkenraad opgelegd worden, een zaak moet blijven tussen de gecensureerde en de kerkenraad. De kerkenraadsleden mogen hierover geen enkele mededeling doen naar buiten (ook niet aan hun eigen vrouwen). Vandaar dat de kerkelijke vermaningen worden aangeduid als de ‘stille censuur’. Verbreken de kerkenraadsleden hun stilzwijgen, dan heeft de gecensureerde terecht een reden om de kerkenraadsleden hierover te vermanen.”

Het is niet te aanvaarden dat een kerkenraad(slid) zijn geheimhouding schendt. Alle vertrouwen is dan verdwenen. De Heere is een stille aanschouwer.  Wat de vragensteller te doen staat is een gesprek met de voorzitter van de kerkenraad aangaan of met het desbetreffende kerkenraadslid om hem duidelijk te maken wat de schending van de geheimhouding bij de vraagsteller heeft aangericht. Ook een gesprek met de consulent van de gemeente is een mogelijkheid.

Ik ken de concrete situatie niet, maar een gemeentelid onder de stille censuur plaatsen is geen geringe zaak. Dat blijkt ook uit wat de vraagsteller/-stelster zelf schrijft (“ervaren als loodzwaar”). Daar moeten voldoende redenen voor zijn en er moet sprake zijn van iemand die hardnekkig de vermaning van de kerkenraad verwerpt, idem (= of van iemand) die een openbare of anderszins een grove  zonde gedaan heeft. Daarom een vraag aan de vraagsteller/vraagstelster om zichzelf te onderzoeken of hij/zij de reden van het opleggen van de stille censuur kan wegnemen, zodat die opgeheven kan worden.

Maar nogmaals, het schenden van de geheimhouding door een kerkenraad(slid) is onaanvaardbaar en moet de broeder(s) tot erkenning van schuld brengen. Ook dit kan het resultaat zijn van een gesprek met de broeder(s). Wat zou het reden tot dankbaarheid zijn, als de vraagsteller/ster en de kerkenraad voor en met elkaar in de schuld komen voor de Heere.

J. H. Doeven,
Houten

mr. J.H. Doeven

mr. J.H. Doeven

 • Geboortedatum:
  01-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Was 42 jaar lang ouderling.

Tags in dit artikel:

censuur
1 reactie
CrA
13-10-2021 / 14:52
Vraagsteller, het zou kunnen dat de kerkenraad een volgende stap heeft gezet, namelijk die van de afsnijding. In dat geval wordt het wel bekend gemaakt in de gemeente. Eerst zonder je naam te noemen, later met je naam. Maar dan moet de kerkenraad je van te voren van dit besluit op de hoogte hebben gesteld.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

In mijn jeugd ben ik langere tijd seksueel misbruikt door mijn broer. Dit heb ik gedeeld met mijn ouders en heb hier met...
1 reactie
11-10-2018
Ds. Van Rossem. Eenzaam, zo voel ik mijzelf steeds meer. Ik kan nergens echt van genieten. Ik vind het zo moeilijk te ze...
6 reacties
11-10-2010
Beste dominee C. Harinck. Afgelopen zondag had u het in uw preek over het geloof dat we in de Heere Jezus Christus moete...
geen reacties
11-10-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering