Na geboorte van meisje dubbel zo lang onrein

Redactie Refoweb / 9 reacties

17-08-2021, 12:46

Vraag

Waarom is volgens Leviticus 12:4-5 een vrouw na de geboorte van een meisje dubbel zo lang onrein als na de geboorte van een jongen?

Antwoord

Het antwoord is te lezen in het artikel '(On)reinheid'. Zie ook de vragen en antwoorden onder de tag 'Onrein'.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

9 reacties
CrA
17-08-2021 / 17:04
Het zou te maken kunnen hebben met het feit, dat een vrouw als eerste misleid is geworden en zo tot overtreding is gekomen, nl dat zij ook de man heeft misleid. Dus eerst zichzelf laten misleiden en daarna ook nog eens een ander misleiden. Dat is dubbel op.
VeritasQuaesitor
07-09-2021 / 21:55
@CrA
Ik vind dit eigenlijk een kwetsende reactie richting vrouwen. Uw reactie lijkt te suggeren dat vrouwen een zondiger aard zouden hebben dan mannen. Want waarom zou men anders bij elke geboorte van een meisje aan de zonde van Eva herinnerd moeten worden, maar bij de geboorte van een jongetje niet aan de zonde van Adam?

Het is overigens niet waar dat de vrouw (in Genesis 3) de man misleidde. Eva werd misleid door de slang (ze zegt in vers 13 dat de slang haar bedroog). Van Adam staat nergens vermeld dat hij bedrogen/misleid was. Hij wist waar de vrucht vandaan kwam en in tegenstelling tot Eva had hij rechtstreeks van God gehoord dat hij niet van die boom mocht eten. Ook 1 Timotheus 2:14 zegt dat Adam niet misleid werd. Adam zondigde dus doelbewust. Stellen dat Eva Adam misleidde, lijkt mij dus misplaatst.
CrA
08-09-2021 / 10:01
@VeritasQuaesitor
Ook bij de geboorte van een jongetje wordt men herinnerd aan de zonde van Adam. Een moeder was 7 dagen onrein en moest na de besnijdenis 33 dagen blijven in het bloed van haar reiniging (Lev. 12:2-4).
1 Tim 2:9-15 gaat het over de vrouw in de gemeente. Paulus geeft daar 2 redenen aan waarom een vrouw zich moet laten onderwijzen en de man niet mag overheersen (vers 11-12), namelijk dat Adam als eerste is geschapen (vers 13) en dat Eva, hoewel als laatste geschapen, als eerste in overtreding is geweest (vers 14). Als er dan staat dat Adam niet misleid is geworden dan betekent dit, dat hij niet als eerste misleid geworden is, zoals de vrouw. Zij heeft namelijk als eerste gegeten en is daarmee als eerste in overtreding geweest.
Eva was trouwens ook op de hoogte van het feit dat zij niet mocht eten van de boom van kennis en kwaad (Gen 3:2-3).
Verder zeg je: “Van Adam staat nergens vermeld dat hij bedrogen/misleid was.” De Heere God maakt hem wel het verwijt dat hij geluisterd heeft naar de stem van zijn vrouw (Gen. 13: 17).
CrA
08-09-2021 / 10:03
Correctie: De verwijzing is niet Gen. 13: 17 maar Gen. 3: 17
VeritasQuaesitor
10-09-2021 / 01:17
@CrA
"Ook bij de geboorte van een jongetje wordt men herinnerd aan de zonde van Adam."
Sorry, het zou (als uw theorie klopt) inderdaad niet zo zijn dat men bij de geboorte van een jongetje niet aan de zonde van Adam herinnerd wordt. Dat heb ik inderdaad verkeerd geschreven in mijn eerste reactie. Verder blijft mijn punt echter staan. Uw theorie zegt dat Eva bij de zondeval 2 keer zo zwaar zondigde als Adam, en dat daarom de moeder bij de geboorte van een meisje 2 keer zo lang onrein is als bij de geboorte van een jongetje. Uit die theorie lijkt dan voort te vloeien dat meisjes met 2 keer zoveel erfzonde geboren zouden worden als jongetjes, en dat de aard van vrouwen dus 2 keer zo zondig is als de aard van mannen. Daar zie ik helemaal geen Bijbelse grond voor, en in het dagelijks leven zie ik ook geen aanleiding voor de gedachte dat vrouwen meer tot zonde geneigd zouden zijn dan mannen.

U stelt dat 1 Timotheüs 2:14 niet zegt dat Adam niet misleid is geworden, maar dat de tekst zegt dat hij niet als eerste misleid is geworden. Ik zie echter nergens in deze tekst een chronologische volgorde staan. Er staat hier geen volgorde, maar een tegenstelling beschreven: Eva viel in zonde doordat zij misleid was, Adam niet. Adam viel wel in zonde, maar niet door misleiding.

"Eva was trouwens ook op de hoogte van het feit dat zij niet mocht eten van de boom van kennis en kwaad (Gen 3:2-3)."
Ik zeg niet dat Eva er niet van op de hoogte was. Zij wist inderdaad dat zijn niet van die boom mocht eten. Mijn punt is echter: De Bijbel vermeldt duidelijk dat God aan Adam vertelde dat hij niet van die boom mocht eten (Genesis 2:16-17) voordat Eva gemaakt werd (Genesis 2:22). Nergens vermeldt de Bijbel dat Eva dit verbod ook persoonlijk van God gehoord heeft. Het lijkt er dus op dat Adam het aan Eva doorverteld heeft namens God. Dat zou verklaren waarom God niet Adam en Eva tegelijkertijd ter verantwoording roept, maar Adam als eerste. Ook laat dat zien waarom het mogelijk was dat Eva misleid werd, maar Adam waarom daar bij Adam geen sprake van kan zijn. Voor Eva was het namelijk het woord van Adam versus het woord van de slang. Voor Adam was het het woord van God versus het woord van de slang/Eva. Dan is er geen ruimte meer voor misleiding, maar moet het zondigen van Adam doelbewust zijn geweest, want is voor een ieder duidelijk dat God veel betrouwbaarder is dan enig schepsel.

Het woord "misleiden" houdt bovendien in dat iemand een ander willens en wetens bedriegt/onwaarheden verkondigd. Degene die een ander misleidt, doet dat bewust (vertelt bewust onwaarheden). Degene die misleid wordt, wordt dat onbewust (is zich er niet van bewust dat het onwaar is). Het feit dat Eva misleid werd door de slang, houdt dus per definitie in dat zij zich op dat moment niet bewust was van het feit dat de slang loog. Zij kon op dat moment dus niet (bewust) een ander misleiden. Pas nadat Adam ook van de vrucht gegeten had (Genesis 3:6) werden zij zich beiden bewust van de gevolgen van hun zonde (Genesis 3:7).

"De Heere God maakt hem wel het verwijt dat hij geluisterd heeft naar de stem van zijn vrouw (Gen. 3: 17)."
Dat klopt, maar ook hier wordt nergens gesuggereerd dat Adam niet beter wist en dat hij misleid werd. Het probleem was niet in het algemeen dat Adam naar zijn vrouw luisterde, maar dat hij naar haar luisterde, terwijl hij heel goed wist dat God iets anders gezegd had. (Of denkt u dat dit vers betekent dat een man nooit naar zijn vrouw mag luisteren?)

Wat precies de reden is dat een vrouw na de geboorte van een dochter 2 keer zo lang onrein was als na de geboorte van een zoon, weet ik niet. Maar het lijkt me duidelijk dat uw theorie mank gaat, en het gevaar in zich heeft om vrouwen als zondiger en slechter te zien dan mannen, en daar ga ik niet in mee, en anderen hopelijk ook niet.
CrA
14-09-2021 / 11:19
@VeritasQuaesitor, het is niet mijn theorie dat Eva 2 maal zwaarder zondigde bij de zondeval als Adam. Lees mijn reactie van 17 augustus. Vrouwen hoeven zich dus niet gekwetst te voelen.
Erfzonde is het gevolg van Adams overtreding, niet die van Eva. Een tweemaal langere periode van onreinheid na de geboorte van een meisje is dan ook niet het direct gevolg van Adams overtreding, maar m.i. die van Eva. Het zou getuigen van partijdigheid als het een gevolg zou zijn van Adams overtreding, gezien er geen verschil is in de mate van erfzonde tussen jongen en meisje en dan behoort het ook niet in het gevolg daarvan te zijn. Voor beiden was ook eenzelfde offer nodig.

Uw uitleg van 1 Tim. 2:14 pleit in het voordeel van de vrouw hetgeen daar juist niet bedoeld kan zijn.

Misleiden is iemand mis leiden, op het verkeerde spoor leiden, dit kan met of zonder opzet zijn.

Eva erkent dat het verbod het woord van God was (Gen.3:3). Dus ook voor Eva gold: het woord van God versus het woord van de slang. Uiteraard had God het eerst met Adam afgesproken. Hij was meer verantwoordelijk. Maar hij was niet als eerste in overtreding. Eva wel. Zij at en gaf ook haar man. En dit was niet alleen een stil gebaar maar ze gebruikte er ook woorden bij, want God geeft Adam het verwijt dat hij geluisterd heeft. Ze zal haar man niet met opzet op het verkeerde spoor hebben geleid. Ik denk dat Adam het ook van die kant helemaal niet verwachtte.
Jesaja40
15-09-2021 / 15:00
Bij de wetgeving heeft de Eeuwige de duur van de onreinheid van een vrouw na de geboorte van haar kind.

In de scheppingsorde heeft de Eeuwige bepaald wat de samenstelling is van de moedermelk. Voor de jongens bevat de hoeveelheid vet en eiwit 2,8 procent. Voor de meisjes is dat beduidend lager 1,7procent.

Recent onderzoek heeft dat uitgewezen. Het kan dus een van de redenen zijn dat de onreinheid van de moeder te maken heeft met de melkgift aan haar kind. Overigens is het de Eeuwige die het geslacht bepaald en ook de bepaling geeft omtrent de tijdelijke onreinheid.

Ik heb er grote moeite mee om aan te nemen dat de vrouw het eerste heeft gezondigd en daarom van een meisje een dubbele onreine periode moet ondergaan. Dan gaat men voorbij aan de scheppingsorde en de instructie van de Eeuwige.
CrA
16-09-2021 / 14:13
@Jesaja40, wil je dat eens uitleggen, want de onreine periode is er toch niet krachtens schepping? Er was een offer nodig om het weg te nemen, en een dubbele periode is dat al helemaal niet, lijkt me.
Samanthi
16-09-2021 / 15:06
@jesaja 40
Dit zijn onderzoek komt van een bioloog die heel veel onzin verkondigd.

Terug in de tijd

Hoe belangrijk is berouw bij bekering?
6 reacties
17-08-2015
Ik heb een complexe vraag waar ik me erg voor schaam. Op 18-jarige leeftijd ben ik door mijn toenmalige vriend verkracht...
6 reacties
17-08-2013
Dit is eigenlijk een extra uitleg bij een vraag die ik al eerder gesteld had. Bedacht te laat dat ik misschien wat meer ...
geen reacties
17-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering