Downsituaties

Ds. G. van de Groep / geen reacties

13-08-2021, 16:28

Vraag

Genieten van dingen in dit leven vind ik lastig dezer dagen, door alle nieuwsberichten die elke dag voorbij komen en de coronapandemie. Ik ben zo erg gefocust op mezelf, op mijn bekering en op die van mijn geliefden, dat ik mezelf begin te verliezen en in ‘downsituaties’ terecht kom. Maar verlangt God dit ook van mij? Dat ik me zo gedraag? Hoe gaat een dominee om met de dagelijkse dingen en op deze wereld?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Hartelijk dank voor de openhartige manier waarop je de problemen waarmee je worstelt te kennen geeft. Als ik het goed heb zijn er twee dingen die je bezighouden en die min of meer met elkaar te maken hebben.

Allereerst de negatieve berichten van alles wat door de wereld spoelt aan ellende, ramp en leed. We worden er door de media dagelijks mee geconfronteerd. De toenemende opwarming van de aarde waardoor het leven op aarde bedreigd wordt, waarover trouwens pas een alarmerend rapport is verschenen, de doorgaande mutatie van het coronavirus waardoor de pandemie schijnbaar niet te stuiten is, om maar iets te noemen, maakt velen en ook jou bang. Het genieten van de mooie dingen in het leven wordt erdoor belemmerd. Mede als oorzaak daarvan ben je erg gefocust op jezelf en daarbij met name op de bekering van jezelf en die van je geliefden. Deze dingen bewerken dat je geen grip meer op jezelf hebt en gedeprimeerd wordt. Dit alles roept bij jou de vraag op: verlangt God dit ook van mij, vindt Hij het goed dat ik me zo gedraag?

Laat ik maar gelijk zeggen: ik denk niet dat God dit allemaal van je verlangt. Jij bent zo gefocust op jezelf, op de dingen om je heen die in de wereld gebeuren en op je geliefden, dat God als Degene Die alles in Zijn hand heeft en bestuurt uit je gezichtsveld verdwijnt. Hoe zit het met je persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus in Wie we God leren kennen als een God van genade, een God Die zondaren zoekt, redt en door Zijn Geest vernieuwt? Door het geloof dat de Heilige Geest in ons hart werkt (wat Hij trouwens ook graag doet: lees Lukas 11: 5-13 maar) wordt onze bezorgdheid over de dingen weggenomen en komt er een hartelijke vertrouwen op Gods bestuur over de wereld en de toekomst van Zijn wereld, maar ook op die van jezelf in een chaotische wereld.

Prachtig wordt dat vertrouwend geloof in God de Vader in Zondag 9 en 10 van de Catechismus beschreven. Lees en herlees. Dat alles maakt je niet onverschillig wat betreft de ontwikkelingen in het wereldgebeuren, maar ze geven wel rust in je hart en vertrouwen in de toekomst. “God de Heer’ regeert.”

Door het geloof gaan we trouwens ook de goede dingen zien die de Heere nog altijd geeft en doet. Ik denk aan wat Paulus aan Timotheüs schrijft in 1 Tim. 4:4 en 5: “Want alles wat God geschapen heeft is goed en er is niets verwerpelijk, met dankzeggen genomen zijnde.” Als de Heilige Geest je oog ervoor opent, dan zien en ervaren we Gods goed hand in alle dingen. “Zijn goedheid ligt verspreid  op al zijn werken.” Wie de dingen uit Gods hand ontvangt als blijken van Zijn goedheid en genade, mag er ook van genieten. Begin maar bij de kleine dingen: eten, drinken, de dingen die we nog mogen en kunnen doen, ons leven, onze gezondheid en wat al niet.

Als we iets van de liefde en genade van de Heere hebben geproefd, dat maakt dat blij en diep dankbaar. Paulus, die in de gevangenis zit, spoort de lezers van zijn brief in Flippensen 4:4 aan: “Verblijdt u in de Heere te allen tijd.” Dus ook als het tegen zit.

En wat betreft jezelf en je geliefden: focus ook daarbij niet allereerst op jezelf en hen. Breng jezelf en je geliefden maar als arme, verloren zondaren bij de troon van Gods genade en laat de uitwerking dan maar aan Hem over. We moeten beseffen dat we God niet mogen dwingen als het om Zijn werk in ons leven gaat. We mogen wel de dichter van Psalm 130 volgen die eerlijk belijdt dat als God naar recht zou handelen, hij niet voor Hem zou kunnen bestaan. Maar dan ook belijdt dat Hij een vergevend God is. Daarom blijft hij de Heere verwachten en hopen op Zijn onfeilbaar Woord. En dan komt het goed.

En hoe een dominee met de dingen in de wereld en zijn persoonlijk leven omgaat? Van andere dominees weet ik dat niet. Wat mezelf betreft heb daarvan iets in het bovenstaande weergegeven. 

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Voor ds. Harinck. Ik heb een vraag naar aanleiding van uw antwoord op de vraag 'Verhouding doop, verbond en verkiezing'....
geen reacties
13-08-2020
Kun je zien of iemand die nog geen verkering heeft, verliefd is?
geen reacties
13-08-2020
N.a.v. "twijfelende verkering." Als je soms perioden heb dat je zeker bent van de liefde voor je vriend en je voelt hoe ...
2 reacties
12-08-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering