Gedrag na de bekering

Ds. W. C. Meeuse / 8 reacties

27-07-2021, 10:07

Vraag

Is er verschil tussen een jongeling die tot inkeer is gekomen en tussen een volwassenen die tot inkeer is gekomen? Jeugd gedraagt zich toch anders dan volwassenen? Denk aan vrienden, verjaardagen, dagelijkse bezigheden etc. Een jongeling tussen de 15 en 20 jaar heeft heel andere levensstijl dan een volwassene van bijvoorbeeld 40 of 50 jaar. Is het juist om als volwassen persoon te oordelen over een jongeling als hij/zij tot inkeer is gekomen? Vaak wordt er dan gezegd “die leeft er niet naar”, omdat de kledingstijl anders is en ze nog steeds met vrienden omgaan en plezier hebben. Maar daar gaat het toch niet om? Dat zijn toch uiterlijke zaken?

Vandaag kreeg ik als dagtekst; “Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.” Vaak lijken mensen die zulke dingen zeggen op die 99 ‘rechtvaardigen.’God kijkt toch naar je hart en niet naar hoe je eruit ziet, wat voor kleding je draagt en of je niet teveel plezier hebt? Het is toch geoorloofd om te genieten als je maar je oog houdt op Hem en weet dat deze dingen tijdelijk zijn. Heeft een dominee hier uitleg voor met eventuele toepassing vanuit bijbelteksten?

Antwoord

Als Jezus zegt dat er blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert, zegt Hij daarbij niets over de leeftijd. Maar je vraagt naar verschil in gedrag na de bekering, na tot inkeer gekomen te zijn. 

Uit de vraagstelling meen ik te begrijpen dat je voor jongeren wat meer ‘ruimte’ wil voor de pleziertjes in het leven. Misschien denk je wel dat je in een leven in het geloof niets meer mag, dat het een saai leven is of zo. Maar dat is een grote vergissing. Het leven met de Heere doortrekt het hele leven: in doen en laten, in spreken en zwijgen, in handel en wandel. Dan gaat er niets meer buiten de Heere om en is het leven getekend door de vraag, “wat wilt U dat ik doen zal”, ook in de kleinste dingen. Want dan geef je je hele hart aan de Heere en houd je niet meer een gedeelte voor jezelf.

Ook in zogenoemde ‘kleine’ dingen. Jawel, God ziet ons hart. Maar weet wat uit het hart voortkomt. De buitenkant, je gedrag enz. is daarbij helemaal bij betrokken. Vroeger zei men dat je een christen kunt herkennen aan zijn gewaad, zijn gelaat, zijn gepraat en aan zijn daad. Neem de raad van Salomo bij al deze vragen mee: “verblijd u, jongeman, in uw jeugd en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. Weer dus de wereld uit uw hart, en doe het kwade weg uit uw lichaam” (Prediker 11:9,10).

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

8 reacties
Gtn
27-07-2021 / 13:03
Vraagsteller bedoelt waarschijnlijk wat anders. Even uitgaande van de refo-wereld (we zitten tenslotte op refoweb) zal er wel degelijk verschil zitten tussen het gedrag na bekeringvan van een jongere of een oudere.

Een oudere zal gemiddeld genomen meer vast zitten in de sociale druk van de omgeving welke is doordrenkt van de refo-cultuur, en daardoor waarschijnlijk meer 'gewenst gedrag' vertonen volgens de regels van dezelfde cultuur.

Jongeren zullen daar gemiddeld genomen minder last van hebben. We mogen ze echter niet beoordelen volgens onze eigen bedachte normen, dan wordt het vaak veroordelen. We zullen ze moeten beoordelen naar de norm van Gods Woord. En dan past geen veroordeling, als God dat door genade ook niet (meer) doet!
Lock
30-07-2021 / 13:17
Ik ken een relatief jong iemand die God bekeerd heeft maar die ging zich vanzelf anders gedragen, dat werd van God geleerd en zichtbaar (ja idd deze allemaal: daad praat gelaat gewaad). Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken als de bekering echt van God is.
Samanthi
30-07-2021 / 13:56
Paulus ging zich anders gedragen, eerst vervolgde hij de gemeente van Jezus, later preekte hij Diezelfde Jezus.
Eerst had hij een grimmig gezicht als hij volgelingen van Jezus zag, later vol blijdschap en vreugde als iemand in Christus ging geloven.
Eerst sprak hij tegen de Heere Jezus, later bewoog hij de mensen tot het geloof n Hem.

Of hij andere kleren aan ging trekken weten we niet.
Gtn
30-07-2021 / 16:07
Natuurlijk gaan we ons anders gedragen na onze bekering. We hebben immers een andere Vader gekregen, één die niet liegen kan, in tegenstelling tot de vader der leugens die we voorheen dienden. Maar een jongere gaat zich echt niet ineens als een oudere gedragen, hij blijft een jongere met een andere leefwereld dan de oudere. En daar is niets mis mee. We hoeven geen kopie van elkaar te worden, gelukkig mag de veelkleurigheid onder Gods kinderen er zijn.

Als het goed is gaan we ons na onze bekering niet ineens gedragen met een scheef gelaat in een zwart gewaad en galmende praat, dan hebben we het niet begrepen en dan is onze daad alleen om mensen te behagen en niet voor God!
Gtn
30-07-2021 / 16:19
@Lock, gelukkig hoeven wij ons daar niet druk over te maken, of de bekering van een ander wel echt van God is. Wij zouden ons immers kunnen vergissen, God doet dat nooit! Laten we ons er maar druk over maken of ik zelf al bekeerd ben. En als we inderdaad een kind van God zijn, of ik zelf wel tot eer van God leef... Dan hebben we genoeg aan onszelf en laten we het wel om naar een ander te wijzen...
Lock
30-07-2021 / 19:21
"scheef gelaat in een zwart gewaad en galmende praat"

Daar heb ik het ook niet over maar in minder extreme maat die jij gelijk benoemd er is hoe dan ook een verandering. Bidden voor het eten waar we ons voor schaamden bij collega's, Schunzige praat en schelden/vloeken kan niet meer, roklengtes worden anders, netflix gaat de deur uit en de radio blijft uit, bijvoorbeeld.. en er komt een honger naar Gods Woord en goede boeken.

Ze zullen zich niet exact gaan gedragen zoals ouderen maar in de Geestelijke basis net als de ouderen in een vernieuwde wil om toch heilig voor God te leven naar Zijn geboden (proberen).
De Vruchten van de Geest zullen wel dezelfde zijn
Gtn
30-07-2021 / 22:13
Het spijt me als ik het te zwart-wit heb neergezet. Ik kom dat helaas toch tegen, dat mensen het geloof van een ander verdacht maken omdat het niet aan het standaard schema voldoet. Daar reageer ik tegen, maar realiseer me nu dat jij dat waarschijnlijk niet bedoeld heb in je antwoord. Sorry daarvoor.
Samanthi
31-07-2021 / 11:59
@Gtn en Lock
Toch geloof ik dat het het meest uitkomt in de dingen die we doen.
Je zedig kleden, geen popmuziek luisteren, geen lelijke woorden zeggen kan ook voortkomen uit opvoeding of zich conformeren aan je groep/ gemeente, in de brieven van Johannes staat veel over de liefde voor God en je naast.
In de bergrede spreekt de Heere Jezus over het onbaatzuchtig en barmhartig zijn. Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.

Lucas 6

33 En indien gij goed doet dengenen, die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde. 34 En indien gij leent dengenen, van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen den zondaren, opdat zij evengelijk weder mogen ontvangen. 35 Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets weder te hopen; en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn; want Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen. 36 Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.


Daar zit mi de verandering, je gaat goed van God spreken tegen je collega's.

Ik heb zelf eens met iemand gesproken die lelijk deed over de kerk, dat waren allemaal kindermisbruikers, ik was er door geraakt en werd en beetje boos, achteraf heb ik de Heere om vergeving gevraagd om mijn reactie.
Ik had misschien kunnen vragen waarom hij dit zei, had hij misschien niets naars meegemaakt of had hij veel pijn aan de kerk. Ik had kunnen zeggen dat mensen je teleurstellen, maar dat de Heere nooit teleurgesteld.

In je daden/reacties ligt het verschil en je moet steeds afhankelijk zijn van de Heere, omdat je er zelf niets van bakt.

Terug in de tijd

Hoe denkt u over het lezen van strips als Donald Duck. Mijn nichtje (7) is er dol op en wil als ze bij ons is bijna niet...
1 reactie
27-07-2012
Is het mogelijk om wanneer je bent opgegroeid binnen de gereformeerde gezindte en je nooit met occulte zaken bezig gehou...
geen reacties
28-07-2016
Mijn man en ik zijn acht jaar getrouwd en we hebben twee kinderen. Vorige week betrapte ik mijn man op zelfbevrediging (...
31 reacties
27-07-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering