God als stopwoord (2)

Ds. H. van der Ham / geen reacties

22-07-2008, 00:00

Vraag

Geachte ds. Van der Ham. Graag wilde ik nog reageren op uw antwoord over vloeken. Bedankt voor uw antwoord. In het dagelijkse leven kan de communicatie met de medemens heel plezierig verlopen. Je kunt het goed met iemand vinden. En dan ineens komt daar de naam van God tussendoor. Als je op dat moment gaat bidden, ben je te laat. Soldaten worden getraind voor het oorlogsveld. En liefst door mensen die zelf reeds betrokken zijn geweest bij gewapende conflicten. Daarom zou het mij zo handig lijken om van een veteraan een aantal mogelijke antwoorden te krijgen om die paraat te hebben in het heetst van de strijd.

Antwoord

Dag jongere,
 
Hartelijk dank voor je reactie. Je schrijft: "Ineens komt daar de Naam van God tussendoor. Als je op dat moment gaat bidden, ben je te laat." Als je op dat moment voor het eerst gaat bidden, ben je (inderdaad) wel laat. Toch bad Nehemia zelfs voor de koning. Zo'n gebed/schietgebed is niet te laat!!  (Nehemia 2:4b). Beslist is het heel nodig ook al veel eerder de zaken/problemen aan de Heere voor te leggen in smeekgebed en hem om de nodige wijsheid te vragen. De Heere God kan ook een opening geven - een bijzondere gelegenheid om met de ander te spreken. Daar komt bij: Hij kan de zaken zo sturen en leiden dat je woorden niet verkeerd vallen.
 
Zoek het zomaar/ondoordacht/klakkeloos gebruiken van de Naam van God bespreekbaar te maken. Als de ander daar tijd voor geeft  -voor open staat- zijn er mogelijkheden. Bovendien: er wordt veel te weinig gewaarschuwd. Je weet nooit hoe de Heere je woorden c.q. waarschuwingen gebruiken wil. Een recept (dat altijd werkt) is hiervoor niet te geven. De personen (die Gods Naam klakkeloos gebruiken) en omstandigheden kunnen bijvoorbeeld heel veel van elkaar verschillen.
 
Van harte wijsheid toegewenst.
 
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

Tags in dit artikel:

vloeken
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is de reden voor het dragen van een rok? Zelf ben ik van gereformeerde komaf en begrijp het nooit zo. Is het mogelij...
22 reacties
22-07-2011
Laatst was ik samen met een goede kennis van me aanwezig bij een kerkdienst van een PKN-gemeente. Daar werden de liedere...
geen reacties
22-07-2019
Onlangs lazen we als gezin 1 Korinthiërs 14. Daarin lijkt het vanaf vers 26 alsof elke broeder spreekrecht in de gemeent...
2 reacties
23-07-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering