Ongelovige vriend in christelijke onderneming

Ds. C. Budding / geen reacties

23-06-2021, 12:07

Vraag

Sinds een paar jaar is mijn leven veranderd door God en ben ik bekeerd. Mijn vriend, de vader van onze zoon (we wonen samen), is dit niet overkomen. Hij gelooft niet in God en geeft mijn zoon ook een andere opvoeding. Nu wil hij me heel graag helpen met mijn aankomende christelijke onderneming: hij is accountmanager (vertegenwoordiger) en het houdt in dat hij contact zal hebben christelijke zakenrelaties om een christelijk product te vertegenwoordigen vanuit mijn online onderneming. Als ik heel eerlijk ben kan ik zijn hulp goed gebruiken, want ik ben niet goed in praten en gemakkelijk contacten leggen. Mijn vriend is hier wel goed in wel want dat is zijn vak.

Maar in de Bijbel staat dat licht en duisternis niet samengaan en dat christenen (en ik ga nu uit van de christelijke relaties waarmee hij in contact komt) geen gemeenschap moet hebben met ongelovigen. Maar het is mijn vriend, we hebben samen een zoon. Daarnaast: In de kanttekeningen 2 Kor. 6:14-15 staat dit: “Dat is, een juk of gemeenschap met degenen die van ongelijke religie zijn, gelijk de afgodische heidenen waren. Waarmede hij niet allerlei gemeenschap verbiedt, want dat zou strijden met hetgeen hij gezegd heeft 1 Kor. 5:10, maar alleen zulke gemeenschap, waardoor zij ook tot de gemeenschap van hun afgoderij of andere zonden zouden worden gebracht, of de ongelovigen in hun zonden gesterkt; en is een gelijkenis genomen uit de wet.”

Mijn vriend wordt niet tot zondigen gebracht en doet het graag voor me, maar hij heeft een andere motivatie dan ik. Als mijn vriend straks als verkoper een christelijk product vertegenwoordigt en hij zit tegenover een christen, hoe moet hij dan vanuit liefde voor en van God over zo’n product praten? Hoe moet ik dit zien volgens Gods Woord?

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vragensteller, 

Bedankt voor je bijzondere vraag. Ik heb deze een paar keer moeten doorlezen om je te kunnen antwoorden. En daarom vat ik jouw vraag even samen om (ook voor mijzelf) helderheid te krijgen. Volgens mij is dit wat je vraagt: Kan mijn onchristelijke vriend mij helpen met een onderneming die christelijke producten verkoopt? En naast deze vraag geef je een inkijkje in je denkwijze over datgene wat de Bijbel zegt over 2 Korinthe 6. 

Om je vraag te beantwoorden wil ik teruggaan naar het begin. Je schrijft dat jouw leven is veranderd door God en je bekeerd bent, terwijl je samenwoont met je vriend en jullie inmiddels een zoontje gekregen hebben. Heb jij er al wel eens over nagedacht hoe de Bijbel spreekt over huwelijk en samenwonen? Voor samenwonen laat de Bijbel geen ruimte. Het voert te ver om dit hier uitgebreid te onderbouwen, maar God geeft in al in het begin van Bijbel aan dat Hij man en vrouw schiep, die elkaar in het openbaar trouw beloven. Lees Gen. 2: 24 maar eens: “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.”
 
Naar deze tekst wordt steeds verwezen als er gesproken wordt over de heiligheid van het huwelijk. Lees daarnaast ook maar eens Mattheus 19: 1-12. En voor verdere verduidelijking zou je ook het huwelijksformulier kunnen lezen achter in je Bijbel. Daarom zou ik je willen vragen: moet je het niet eerst over deze vragen hebben met je vriend? Ik hoop van harte dat je vriend bereid is die weg met jou te gaan, zodat jullie in die zin zuiver voor God mogen leven.
 
Dit gezegd hebbend wil ik je vraag beantwoorden naar aanleiding van 2 Korinthe 6. Je moet weten dat het hier gaat om een situatie waarin gelovigen zich verbonden met de heidense afgodendienst. Mensen werden soms lid van een heidense tempel, deden mee aan heidense offermaaltijden waar zelfs tempelprostitutie werd bedreven en soms ook gemengde huwelijken aangingen. Men deed dit vaak om er toch nog bij te kunnen horen in een maatschappij die haaks stond op het christelijke leven. 

Daarbij is in het kort de waarschuwing: doe dit niet! Blijf zuiver! Zondig niet! Dan zal de Heere tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige (2 Kor. 6:18). Maar kun je deze tekst nu zomaar één op één toepassen op jouw situatie? 

Eigenlijk heb jij geen keus meer. Jij hebt ervoor gekozen om de weg met je vriend te gaan. Dit was vóór je bekering. Maar jullie hebben samen een kind gekregen en zijn daardoor ook samen verantwoordelijk. Ik proef uit je antwoord dat je vriend oprecht van je houdt en je ook in alles wil helpen. Mag je dan een juk aan gaan met een ongelovige? Je kunt niet van je vriend verwachten dat hij ook ineens christen wordt. Maar ik zou je toch een Bijbeltekst willen noemen die eventueel helpen kan: “En als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt er van harte mee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig” (1 Kor.7: 13-14). 

Ik zou nog veel uitgebreider kunnen antwoorden, maar voor de helderheid geef ik je met inachtneming van bovenstaande de volgende adviezen: 

1. Zoek een kerkelijke gemeente (als je die al niet gevonden hebt) om hierover door te praten en deze (zeker niet makkelijke!) vraag, neer te leggen. Ga samen met een predikant en kerkenraad gesprekken aan om jullie te onderwijzen in datgene wat de Bijbel leert over het huwelijk. 

2. Vraag aan je vriend of hij bereid is om met je te trouwen en elkaar je ja-woord te geven om samen een duurzame relatie aan te gaan. 

3. Spreek er met elkaar over de opvoeding van jullie zoontje en zoek naar de ruimte om jullie zoontje het belangrijkste in het leven mee te geven: het woord van God dat leert wie de Heere Jezus is.
 
4. Bid elke dag of je vriend ook geraakt mag worden door de zoektocht in het Woord van God. Van de Heere mag je grote dingen verwachten! 

Tenslotte kom ik dan nog terug op je échte vraag: Kan mijn onchristelijke vriend mij helpen met een onderneming die christelijke producten verkoopt? Ik zou zeggen: als hij bereid is om bovenstaande weg met je te gaan, dan staat een gezamenlijke onderneming van christelijke producten niets in de weg. Daarbij biddend of de Heere jullie gezamenlijke inspanning zegenen wil. Hij doet wonderen, ja Hij alleen! 

Ds. C. Budding,
Goudswaard 

Ds. C. Budding

Ds. C. Budding

 • Geboortedatum:
  20-04-1973
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Goudswaard
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

relatie met niet-gelovige
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over het boek van William Paul Young genaamd “De Uitnodiging.” Ik heb dit boek cadeau gehad voor het do...
4 reacties
23-06-2014
Ik ben al enige tijd depressief en dat legt behoorlijke druk op mijn geloofsleven. Vorige week zondag deed ik belijdenis...
3 reacties
23-06-2010
N.a.v. 'Voorkeur voor christelijke trouwambtenaar'. Mag de ambtenaar Gods naam wel noemen in zijn toespraak? In het eerd...
geen reacties
24-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering