Daar heb ik mijn dochter niet voor over!

C. M. Chr. Rots - de Weger / 4 reacties

11-06-2021, 10:25

Vraag

Ik heb een vraag over mijn oudste dochter. Ze heeft via een vriendin een jongen leren kennen waarmee ze inmiddels dagelijks appt. Zij is net 16, hij een paar jaar ouder. Ze wil met hem afspreken en nu is daar op zich niets mis mee, ware het niet dat het een jongen is die onkerkelijk is en volledig opgaat in een bepaalde tak van sport. Als moeder heb ik daar zo mijn zorgen over, ook over de levensinvulling van deze jongen. Veel drinken, uitgaan en sport is alles waarvoor hij leeft. Daar heb ik mijn dochter niet voor over!

We hopen voor haar op een leven met een gelovige jongen waarmee ze dicht bij God en Zijn Woord mag leven. Hoe moeten we hier tegenover staan? Wanneer ze echt verliefd raakt kunnen we haar niet tegenhouden, dat besef ik ook wel. Ik vind haar alleen nog zo jong. Ze zit net voor haar examen en zou zich eigenlijk eerst een paar jaar moeten richten op haar vervolgopleiding. Hoe kan ik haar hierin sturen zonder dat ze van ons vervreemdt en haar eigen weg gaat? Kan ik hierin überhaupt iets betekenen? Naast op mijn knieën gaan natuurlijk...

Antwoord

Beste bezorgde moeder,

“Daar heb ik mijn dochter niet voor over!” Hoe herkenbaar zal deze zin zijn voor vele moeders-met-dochters... met zoons wellicht ook, maar dan anders.
 
U schrijft erachteraan dat u voor uw dochter hoopt op een leven met een gelovige jongen waarmee ze dicht bij God en Zijn Woord mag leven. Hoe ziet daarbij de ideale schoonzoon er voor u uit? Misschien ook liefst nog iemand met een goede opleiding, vast werk, flink salaris en zo meer. U wenst ze een mooi huis, lieve kinderen en alle goeds toe? Natuurlijk! We willen immers het beste voor onze kinderen. Vraag is alleen: wat ìs het beste? En een antwoord daarop is nog niet zo eenvoudig te geven. Juist omdat wíj het niet kunnen maken. 

U vraagt: hoe moeten we hier tegenover staan? Tegenover deze jongeman, die vooreerst nog niet lijkt te voldoen aan ùw verwachtingen cq wensen? Welnu: uw dochter is inmiddels 16 jaar. Nog niet volwassen en uw opvoeding zal zeker nog niet klaar zijn, maar de basis is toch gelegd? Door ú, uw echtgenoot, haar school, haar omgeving (kerk, catechisatie) en de vriendinnen met wie ze omgaat. Dat mag ook ú toch vertrouwen geven in háár, in wat zij in die 16 jaren heeft geleerd?
 
U schrijft dat u haar uiteindelijk niet kunt tegenhouden. Nee, zelfstandige dochters kiezen zelf. Het gaat tenslotte om háár leven, háár geluk. Zèlfs al zijn ouders het niet eens met de keuzes van hun kinderen. Hoe u haar kunt sturen in de richting van de júíste keuze (die dus niet vanzelfsprekend ook úw keuze is!)? Naar mijn idee door dóór te gaan op de ingeslagen weg van vóórleven in een ‘leven met de Heere’, waarbij open en eerlijke communicatie met dochterlief niet vergeten mag worden. Zij is op weg naar volwassenheid, waarbij zij van ouders een àndere houding mag verwachten dan toen zij nog een kind was.
 
Een spannende tijd nietwaar, als de oudste verliefd lijkt te worden! Het geeft aan u en uw man de gelegenheid te laten zien wat liefde tussen partners inhoudt, precies zoals u dat al die jaren al hebt gedaan. Realiseert u zich dit? Praat er met haar maar eens over: dat kan voor allemaal heilzaam zijn! 

U eindigt uw brief met “op de knieën gaan”: ik zou daar maar mee begìnnen. Geeske Wiersma heeft het zo prachtig verwoord in haar gedicht: “Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.” Dat is geen sluitstuk, maar een stártpunt!  

Tot slot een gedicht van Geert Boogaard dat ik in zijn geheel weergeef. Omdat het zoveel zegt. Leest u het maar meerdere keren!
 
Gedicht voor ons kind

Je bent gedragen om verlost te worden, gekomen om te gaan
de streng die je bond aan het lichaam van je moeder 
moest verbroken worden om je te laten leven.
Dit mogen we nooit vergeten: je bent geen bezit.
Wij hebben jóu niet, jij hebt óns
om je te leiden, te beschermen, te bewaren voor angst
om je te zeggen dat we niet bang zijn als het onweert
en met je te zingen in de nacht.
Wij zijn toeschouwers aan de rand van je leven
we mogen je gadeslaan terwijl je speelt
en naar je lachen terwijl je verloren bent in wat je ziet en doet.
We zien je langzaam worden wat je bent
we houden de weg open naar je geluk en trachten te verhinderen
dat je wordt wat je niet zijn kunt.
Als je naar God vraagt vertellen we van Jezus
als je naar de dood vraagt vertellen we van het leven
vraag je waar je vandaan komt dan zullen wij zeggen: 
uit de wereld der liefde.
Je mag ons eenmaal verlaten, je bent er om dat te doen
je mag je heengaan voleindigen.
Al wat wij voor je deden is voorlopig.
Je moet ons niet worden. Je moet jezelf worden.
Je moet worden waarheen je wijst: je eigen wonder.
We hopen voor je, altijd
je verschijnt in onze gebeden.
We hopen dat je blij zult worden levend in de schepping, man en vrouw
wandelend in licht van vergeving en wachtend op het Rijk.
Je mag gaan. Je zult het. Het is een gebod, een belofte.
Ga heen in vrede.

 
Marijke Rots

C. M. Chr. Rots - de Weger

C. M. Chr. Rots - de Weger

 • Geboortedatum:
  18-02-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Marijke leverde op 25-05-2017 haar 1000ste antwoord in de vragenrubriek af. Lees hier het jubileuminterview.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

dochteropvoeding
4 reacties
drj
11-06-2021 / 17:45
Tieners zijn vaak min of meer verliefd op het verliefd zijn. Voordat begonnen wordt met verbieden, waarom niet in de zomer voor afleiding zorgen en naar een christlijk kamp, de camping, o.i.d.?
Jess
12-06-2021 / 18:59
@drj: moeder kan toch niet aldoor haar 16 jarige entertainen. Natuurlijk kan het kind op vakantie gaan. Maar als dochterlief wil dan zoekt ze aan alle kanten naar een mogelijkheid om de date door te laten gaan.

@Lieve moeder, ik herken je zorgen. Het is zo moeilijk om onze kinderen los te laten, ze de keuzes te laten maken waarvan wij denken dat ze niet de juiste zijn. Het enige wat ik hen probeer mee te geven: ga met God en Hij zal met je zijn.

sterkte hoor!
AHHK76
13-06-2021 / 22:02
Als ouders hun kinderen waarschuwen voor een relatie, kan dat verschillende gevolgen hebben. Het kan zijn dat het kind luistert maar het kan ook zijn dat het kind zich verzet en (uit verlangen of juist verzet) wel een relatie aangaat.
Weerstand van de ouders kan het kind ook juist toedrijven naar anderen toe. Wij hebben onze kinderen er niet voor over, dat zij zo'n relatie aangaan, maar volgens mij kunnen we het ook niet voorkomen!
Mijn kinderen gaan (helaas) meer en meer hun eigen weg, los van het feit of ze christelijke of onchristelijke vriend(inn)en hebben. Dus wees open in gesprekken, benoem je zorg, stel je vragen... maar geef ze ook de ruimte!
Een relatie met een christen is geen garantie dat zij (blijven/gaan) geloven en een levende relatie met God hebben. Andersom een relatie met een niet-christen wil niet zeggen dat zij ongelovig zijn/blijven.
Ik pleit niet voor een relatie met een ongelovige, totaal niet! Maar ik geloof dat we onze kinderen niet kunnen bekeren en dat we onze kinderen ook niet af kunnen houden van een relatie met een ongelovige.. Dit is ook mijn dagelijkse worsteling als moeder. Dus ik begrijp je heel goed. Dagelijks bid ik om bekering van mijn kinderen en hun vriend(inn)en. Al hun vriend(inn)en zijn hier welkom
en aan tafel lezen we uit de Bijbel/dagboek en bidden we.
Helaas weet ik ook dat het op dezelfde (geloofs)golflengte geen garantie is voor een goed en gezond huwelijk. Sterkte en wijsheid en rust toegewenst!
CrA
14-06-2021 / 11:25
Beste vraagsteller, natuurlijk kunt u hierin iets betekenen: Bid en werk. Abraham bad niet alleen (Gen. 17:18), maar hij werkte ook. Abraham gaf bevel aan zijn huis, opdat God Zijn belofte vervullen zou, die Hij aan Abraham gedaan had (Gen.18:19). God sluit ons handelen niet uit, maar juist in! Ik neem aan dat u uw dochter als kind heeft laten dopen. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor de christelijke opvoeding. Ze is nog minderjarig. U vertelt haar waarom ze geen juk mag aangaan met een ongelovige. Ook wat voor grote gevolgen het kan hebben voor een eventueel nageslacht. Hopelijk buigt ze daarvoor. Buigt ze daar niet voor, dan gaat u een stap verder. U bent als ouder gezagdrager en u bent bevoegd om op te treden. Maak daar ook gebruik van, uiteraard binnen de wettelijke kaders. Wat kunt u doen? Het klinkt ouderwets en achterhaald en veel ouders durven het niet eens meer: Gewoon het contact verbieden, of ze ernaar luistert is iets anders, maar u moet het gewoon zeggen. U kunt de jongen aanspreken en het e.e.a. uitleggen. U kunt ook de vriendin aanspreken. En leg het voor de Heere neer, niet alleen in uw persoonlijk gebed maar ook in het openbare- en gezamenlijke gebed in uw gezin.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik ben 16 en heb een vraag over de wederkomst. Ik ben niet bang voor de wederkomst, maar ik wil nog zoveel doen hier op ...
geen reacties
11-06-2018
Tegen mij werd eens gezegd: “De Heere zal brullen in jou leven als een leeuw. Om je al bevende uit Assur te doen komen.”...
1 reactie
12-06-2018
Ik heb van mijn 12e tot mijn 17e normaal gemenstrueerd (7 dagen per maand ongeveer, waarvan 6 dagen veel bloedverlies). ...
geen reacties
11-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering