Consulent bij Gereformeerde Gemeente

J.P. van den Brink / geen reacties

12-05-2021, 10:40

Vraag

Is het bij de Gereformeerde Gemeenten gebruikelijk dat een consulent voorzitter is van zijn consulentgemeente of heeft hij slechts een adviserende taak? Is het tevens toegestaan dat de consulent in een appelcommissie zit en daarna voorzitter is van de consulentgemeente?

Antwoord

Beste vraagsteller,
  
De toonzetting van de vraag doet vermoeden dat achter deze vraag een lopend geschil met de kerkenraad speelt, waarbij inmiddels de consulent betrokken is. Ik kan het natuurlijk mis hebben, maar het lijkt mij dat u vragen hebt bij de (grote) mate van betrokkenheid van de consulent in deze kwestie. Ik weet van de onderhavige zaak natuurlijk niets af, maar ik vind het altijd wat onplezierig om een vraag te moeten beantwoorden waarbij de eigenlijke (onderliggende) vraag niet gesteld wordt. Ik ben geen kerkjurist, dus je moet mijn antwoord dan ook niet ‘misbruiken’  in het geschil.

Ten aanzien van de rol van de consulent, schrijft ds. K. de Gier in zijn toelichting op de Dordtse kerkorde: “In een vacante gemeente staat de door de classis aangewezen consulent de kerkenraad bij.  Maar in de kerkenraad heeft de consulent slechts een adviserende stem. Kerkenraden zijn bevoegd tot zelfstandig optreden en kunnen ook zonder hem vergaderen, hoewel het in het belang van de gemeente altijd geraden is, zoveel mogelijk in overleg met de consulent te handelen.”

De consulent maakt dus geen deel uit van de kerkenraad, die geheel zelfstandig is, maar hij treedt bij de kerkenraad op als adviseur. In die rol kan de kerkenraad overigens wel aan de consulent vragen om in voorkomende gevallen als (gast)voorzitter op te treden, en zo gebruik maken van de kennis en ervaring van de consulent als er bijvoorbeeld een ledenvergadering over een moeilijke kwestie moet worden gehouden.

Als er een geschil is met de kerkenraad en dit geschil wordt als appelzaak op de classis besproken, is het niet ongebruikelijk dat de classis een onderzoekscommissie benoemt  die de opdracht krijgt om de classis in een vervolgvergadering te rapporteren en een classisbesluit voorbereidt. Omdat de consulent formeel dus geen partij in deze zaak is (hij is geen lid van de kerkenraad in kwestie) zou hij formeel lid kunnen zijn van de appelcommissie en kan daarvan zelfs als voorzitter fungeren. Naarmate de betrokkenheid van de consulent bij het adviseren van de kerkenraad in de betreffende kwestie groot is, acht ik het wijs en verstandig om in een appelcommissie de consulent geen rol te geven. 

De opzet van de regering van de kerken waarvan de kerkorde afgeleid is van de Dordtse Kerkorde is zodanig dat de kerk niet door een of enkele personen geregeerd wordt, maar dat er altijd meerdere personen bij betrokken zijn. 

Maar nogmaals, omdat ik de onderliggende zaak niet ken, kan ik er geen bindende uitspraak over doen of hier juist  en verstandig is gehandeld.

Ik hoop hiermee de vraag enigszins te hebben beantwoord. Opdat alles in goede orde tot een besluit mag  komen tot eer van God en tot welzijn van de gemeente.

J. P. van den Brink,
Eindhoven

J.P. van den Brink

J.P. van den Brink

 • Geboortedatum:
  10-06-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Eindhoven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Ouderling

Tags in dit artikel:

consulentGereformeerde Gemeenten
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vader heeft het afgelopen weekend een boek  gekocht over hooggevoelige mensen. Dit omdat mijn moeder het dus heeft....
geen reacties
11-05-2009
Is er een specifieke reden dat God heeft gezegd dat de seksuele kant van de mens alleen met één persoon én onder bepaald...
geen reacties
11-05-2020
Deze vraag is voor mevr.  J. de Jongh-van Hoof. Ik las in het archief een vraag die u heeft beantwoord, maar daar had ik...
geen reacties
11-05-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering