De vrouw van Job

Ds. H. Korving / 1 reactie

11-05-2021, 15:17

Vraag

Op dit moment lees ik veel in het Bijbelboek Job. Ik lees ook af en toe over zijn vrouw. Ik kan er weinig theologische context over vinden. Hoe heeft zijn vrouw zich concreet gedragen? Is zij vreemdgegaan of wat is er met haar gebeurd? Krijgt Job later zijn vrouw van vroeger weer terug of een andere/nieuwe vrouw?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je stelt een begrijpelijke vraag, waarop de Bijbel zelf geen antwoord geeft en ik dus ook geen antwoord kan geven op de manier van ‘zo is het’. De vrouw van Job heeft zijn lijden verzwaard. Haar woorden in Job 2:9 worden immers gezien als een uiting van haar onbegrip dat Job in al deze ellende nog op God blijft vertrouwen. Zelf staat ze met gebalde vuisten.

Een klein beetje begrip mogen we wel voor haar opbrengen, want het verdriet heeft natuurlijk niet alleen Job hard getroffen, maar haarzelf niet minder. Probeer je maar eens in te denken wat het met een moeder doet om een kind te verliezen, twee kinderen, drie ... en zij verloor er tien. Zou je niet radeloos worden van verdriet en priemende vragen hebben bij het Godsbestuur?

Voordat wij met een beschuldigende vinger naar de vrouw van Job wijzen, mogen we eerst voor onszelf wel de vraag onder ogen zien hoe deemoedig wij zelf de beproevingen van het leven ondergaan. Zijn wij altijd zo volkomen vervuld van godsvertrouwen dat we midden op de puinhopen van het leven rustig en vol overtuiging zingen: in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust?

Niettemin is haar opstelling niet goed te keuren en heeft ze Job niet gesteund maar zijn lijden verzwaard. Ze staat tegenover hem in plaats van dat ze naast hem gaat zitten om samen als man en vrouw hun verdriet te delen en gezamenlijk met Gods hulp te verwerken.

Misschien zijn haar woorden wel zo bedoeld dat als Job zijn God vervloekt, de dood spoediger als straf zal intreden en dan ben je tenminste van alle ellende af. Want dit is geen leven. In elk geval moet Job sterven, dus waarom zou je nog op God hopen? Houd daar mee op en sterf dan zo. Vermoedelijk bedoelt ze dus ook: aan zo’n God heb je ook niets. Uit het antwoord van Job blijkt dat wel, omdat hij juist dat tegenspreekt. Hij vindt haar woorden dwaas. Job heeft geen voorspoedsgeloof of welvaartsevangelie.

Zij wordt nog eenmaal zijdelings genoemd in het boek Job 19: 17 en dat is ook niet in haar voordeel. 

Maar dan aan het einde van het boek Job lezen we in hoofdstuk 42 dat Job compensatie ontvangt van zijn verlies en dat geldt niet alleen de verdubbeling van zijn veestapel en bezittingen, maar ook dat hij weer tien kinderen kreeg – die werden niet verdubbeld, omdat zijn eerste tien kinderen niet als verloren werden geacht. 

Ik heb geen verklaring gevonden die ingaat op de vraag naar de relatie met zijn vrouw. De HSV studiebijbel zegt: aan het eind van het boek Job zijn de satan en de vrouw van Job van het toneel verdwenen. Van een nieuw huwelijk is echter geen sprake. Dus: was zij wel van het toneel verdwenen? 

Ik weet het niet, maar zou de geloofsworsteling van Job en de uitkomst ervan misschien toch tot zegen geworden zijn voor zijn vrouw, zodat ook de schade die hun huwelijk heeft opgelopen weer gecompenseerd werd en zij samen een nieuw begin mochten maken? 

In elk geval heeft de Heilige Geest het voor ons niet nodig gevonden om te beschrijven hoe het met de vrouw van Job is afgelopen. Maar wel hoe het met Job is afgelopen, opdat we aan zijn volharding in het lijden en aan zijn verootmoediging aan het eind van het boek een voorbeeld zouden nemen.
 
Ik wil eindigen met een verwijzing naar Klaagliederen 3:20-33.

Met een hartelijke groet, 
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

Job
1 reactie
Gracious
11-05-2021 / 18:46
We lezen ook niet hoe Job tegen zijn vrouw heeft gedaan na het verliezen van 10 kinderen...

Terug in de tijd

Sinds enkele jaren heb ik een goede vriendin waarmee ik het altijd erg gezellig heb gehad. Helaas is onze vriendschap de...
geen reacties
11-05-2006
Tot de 3e eeuw na Chr. was er sprake van de zogenaamde gnostiek. Wat was dat precies voor stroming en waarom is die verb...
geen reacties
11-05-2006
Is het afgeven van vingerafdrukken voor een paspoort als christen verantwoord of moeten we dit afwijzen? Ik denk hierbij...
3 reacties
12-05-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering