Bekering zo moeilijk

J.W.N. van Dooijeweert / 9 reacties

06-04-2021, 14:27

Vraag

Al heel lang wil ik Jezus gaan volgen en me tot God bekeren. Ik weet dan ik dan alles wat in de weg staat op moet geven en met mijn zonden stoppen. Dit wil ik dan ook doen, maar ik weet niet hoe ik die leegte en tijd die dan vrijkomt op kan vullen. Natuurlijk begrijp ik dat die leegte dan met God wordt opgevuld, maar je kan toch niet bijvoorbeeld de hele avond gaan Bijbellezen en bidden enz.?

Nu vul ik mijn vrije tijd bijvoorbeeld vooral met social media en hier wil ik mee stoppen, omdat ik weet dat het tussen God en mij in staat, maar hoe moet je de tijd die dan vrijkomt opvullen? Andere mensen in mijn omgeving (familie en vrienden) zijn helaas namelijk vaak alleen maar bezig met hun eigen leven, aan hen kan ik dus geen tijd besteden.

Ik vind het ook een heel moeilijk punt jezelf tot God bekeren, of dat God je bekeert. Er wordt vaak vaag over gedaan en daarom wil ik er graag een concreet antwoord op. Ik zelf bid ‘s avonds vaak om bekering en ik zeg dat ik Hem wil volgen etc., maar de volgende dag vergeet ik het al en leef ik gewoon mijn leven. Zo gaat dat eigenlijk elke dag bij mij. Ik meen het echt wat ik bid en ik wil ook echt mijn leven aan Jezus geven, maar waarom lukt het dan telkens niet? Ik weet dat ik het niet in eigen kracht kan, maar hoe moet je het dan in Gods kracht doen? Ik begrijp heel goed dat er op beide vragen niet een heel concreet antwoord is, het is niet zwart of wit, wel of niet.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik twijfel geen moment aan je goede gedachten. Ik twijfel ook geen moment aan je goede voornemens. En ook niet aan de ernst waarmee je bezig bent. Maar je begint aan de verkeerde kant. Je begint met alles uit te leggen waarom het niet lukt en niet gaat. Je weet wat God wil dat je doet, enzovoort. Maar begin nu eens aan de andere kant.

Het lijkt me dat je heel veel tijd verbeuzelt met sociale media en dergelijke dingen. Daar wil je mee stoppen, maar dat lukt slecht of helemaal niet. Dat begrijp ik: je zit al zolang in dat kringetje. De duivel heeft je van lieverlee helemaal te pakken en hij rooft alle genadetijd bij je weg. En jij blijft geloven dat je het niet kunt en je geeft de Bijbel gelijk dat je het zelf niet kunt. Dat het alleen maar kan met en door de kracht van Gods Geest. Allemaal heel prachtig, maar je brengt jezelf helemaal op de verkeerde weg.

Waar je mee moet beginnen? Je schrijft: “En hoe moet je dan je tijd die vrij komt besteden?” Je zou mensen kunnen helpen, vrijwilligerswerk doen. Er is zoveel wat handen vraagt en nodig heeft. Maar vooral ook je privétijd is belangrijk. En vooral een soort dagschema maken. Daarin mag in eerste instantie zeker niet meer dan een half uur per dag sociale media voorkomen. Dat is één van de meest verderfelijke terreinen van dit moment. Waarom? Omdat het je helemaal in beslag neemt en je geen tijd laat voor goede dingen.

In dat dagschema moet veel tijd zijn voor studie. Studie in Gods Woord. Je zegt wel dat je niet uren in de Bijbel kunt gaan zitten lezen. Vraag aan alle mensen die oprecht tot geloof in Jezus Christus gekomen zijn hoeveel tijd zij per dag gebruiken om zich te verdiepen in de Bijbel. Het zal je verrassen. Ga er ook mee beginnen, want alleen langs die weg leer je God en Jezus kennen en dat is het eerste wat je nodig hebt. Dan ga je ook begrijpen dat je zonder de Heere Jezus nooit iets zult bereiken.

Toen de mensen in Numeri 21 gebeten waren door de slangen en stierven, had Mozes maar één medicijn: kijken naar de slang. De Heere Jezus zegt in Johannes 3:14,15 en 16 dat er nu ook slechts één medicijn is: Jezus Zelf. Hem heb je nodig!

Ga lezen in de Bijbel WIE God is, HOE God is, wat God van je wil. Hoe de Heiland jou aanspreekt. Hoe ga je dat doen? Gewoon gericht. Begin maar met Genesis 1, 2, 3; schepping door God en heel goed. Van God afgevallen. Maar door God weer opgezocht. Genesis 3. Dan ga je naar het Evangelie naar de beschrijving van Lukas. Lukas was een geleerde man. Hij ging niet “in een mandje melken”. Hij wilde alles haarfijn weten. Daardoor leer je in het Lukasevangelie zoveel over Jezus.

Begin bij Lukas 1 vers 1 en ga zo het hele boek lezen. Lees het eerst maar als verhaal gewoon door. En begin dan opnieuw om alles over Jezus te lezen.  Vers voor vers met aandacht lezen. Geen Bijbelverklaring er bij, maar de Bijbel zelf om uitleg vragen. Vaak staan er verwijsteksten bij het vers dat je leest. Zoek die allemaal op. Ga niet verder voor je alles over het bewuste vers weet. Het begint dan al voor de geboorte van Jezus. Heel mooi en heel interessant.

Ik hoor je al sputteren, maar stop daar mee. Je wilt je toch serieus tot God bekeren? Leer dan eerst Hem kennen. De Heiland zegt daarover: “Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.”

Loop je tussendoor vast op moeilijke stukjes... zoek dan contact met iemand die je antwoord kan geven. Zo doe je verstandelijke kennis op over God en over Jezus en ook over het werk van de Heilige Geest. Langs die weg werkt God. Let maar eens op hoe er over de hele wereld gewerkt wordt om de mensen een Bijbel in hun taal te bezorgen. WAAROM? Omdat er buiten de Bijbel om geen zaligheid te vinden is.

Je kunt gerust contact met me opnemen als je vragen hebt. De redactie van Refoweb weet mijn adres. Laat je tijd niet voorbij gaan. De Heere roept je nu: bekeer je, geef Mij je hart en je leven! 

Nog even een moeilijk punt: jezelf tot God bekeren, of je door God laten bekeren? Het is veel beter om daar niet over na te denken. Dan maak je er zo gemakkelijk een theologische brij van. Volg de stem van je hart, strijd tegen de zonde, ontworstel je aan verkeerde gewoonten. Wen je aan om tegen de Heere te praten in plaats van een mooi gebed op te zeggen. Ik heb wel eens mensen de raad gegeven om een stoel tegenover je te zetten. Daar zit niemand op. Maar God is overal, ook waar die stoel staat. Stel je voor dat God daar zou zitten, tegenover je, wat zou je dan tegen Hem zeggen? Maar waarom lukt het dan telkens niet?

Misschien is dat worstelend bezig zijn een deel van je bekering. Bekering brengt je niet in een afgewerkte toestand. Je bent nooit af-bekeerd. Het geeft je geen gesetteld gevoel! Bekering is een weg die je gaat.

Eigenlijk ben ik nu nog lang niet klaar met je, maar je hebt voor eerst genoeg om over na te denken.

Gods zegen en een hartelijke groet,
Evangelist Jan van Dooijeweert
 

Meer over dit onderwerp besprak evangelist van Dooijeweert onlangs bij het programma 'Pastorie online':

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

bekering
9 reacties
kevinskinner
06-04-2021 / 20:11
Als je 3 uur per dag bijbel leest dan sla je toch niks meer op? Of bedoel je eerst het lezen om het lezen en later studerend lezen?
Sma
06-04-2021 / 20:45
Relax!!! Een kind van God is ook gewoon een mens. Je kunt dus genieten van heel veel.

Bovendien, als je je leven in Gods handen legt, gaat hij je stapje voor stapje veranderen. Dat betekent ook dat je anders gaat denken en van andere dingen gaat houden. En er zullen vast ook dingen hetzelfde blijven.

Het mooie van God is jij hoeft niet van alles krampachtig proberen te veranderen, dat doet Hij! Vertrouw dus maar op Hem!

Nogmaals: relax!!
emaildfj1atgmailpuntcom
08-04-2021 / 13:50
De eerste christenen kwamen elke dag samen (Hand. 2:42-47) en Jezus was ook elke dag samen met zijn discipelen. De christenen deelden alles met elkaar als 1 lichaam (1 Cor. 12:12-27). "Als 1 lid lijdt, lijden alle leden mee ...". Als je zo hechte gemeenschap met mensen hebt, die Jezus werkelijk volgen dan heb je geen probleem meer hoe je je tijd moet gebruiken. Hier kun je bijvoorbeeld iets daarover lezen: christenen.net/het-leven-van-de-eerste-christenen/
Het is jammer als de mensen om je heen zich met allerlei andere dingen bezighouden. God moet op de eerste plaats staan. Het is natuurlijk niet zo dat het "saai" kan worden je met de dingen van God bezig te houden. De vreugde wordt juist steeds dieper als je hem eerlijk zoekt. Laat je niet ontmoedigen!
PS.: In Mat. 12:43-45 staat dat als de onreine geest weggegaan is, dat hij dan weer terugkomt. Als hij het huis leeg vindt, dan komt hij weer terug. Dus moet je je huis vullen met de goede dingen van God. Dan blijven de slechte dingen weg. Begrijp je?
Ali636
10-04-2021 / 14:40
Bekeren? Meteen doen! De Bijbel zegt bekeert u! Dan Gods heilig Woord lezen en gaan gehoorzamen. Op den duur is er geen tijd meer voor tijdverdrijf.. .
Zoveel jaar later gaan we zien dat God ons tot bekering gebracht heeft door Zijn Geest. Maar eerst moeten wij de stap zetten.
In al mijn spreken wil ik het over Christus hebben. En dat kan ook heel goed op sociale media. (wordt door velen niet gewaardeerd!) zegen toegebeden !
jewannes
10-04-2021 / 15:21
Beste vraagsteller, ik denk dat je het goed ziet en begrijpt, dat de bekering zo moeilijk is. Het is voor de mens eigenlijk onmogelijk! Want door de werken der wet zal je niet zalig worden en hoe meer je probeert, hoe meer je er achter komt dat je er niets van terecht brengt. Jezelf bekeren lukt nooit! Maar weet je wat je wel kan doen en ook mag doen? Dat is om als een onbekeerde zondaar, die het maar niet lukt om de goede kant op te komen, in alle eenvoudigheid aan de Heere te vragen of je een bedelaar mag worden aan de troon der genade. Dan gebeurd er geen onmiddellijk wonder, maar dan hoort God zéker je gebed. Dan mag je wel eens ervaren dat goddeloze bedelaars een opening naar de Heere krijgen. Als zulk eenvoudig bidden niet lukt, (want dat is eigenlijk ook al een genade wonder), zucht er dan maar om. Dat zei vroeger al eens een predikant. En als zuchten niet helpt, sla dan je ogen maar eens naar Boven! In Psalm 22 v 25 staat: Want Hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn aangezicht voor hem verborgen; maar Hij heeft gehoord, als die tot Hem riep. Is het nood geworden voor je ziel? Klopt dan maar op de hemelpoort. Houd maar aan. En om je tijd aangenaam te vullen, leest dan ook eens hoe of God met Zijn volk gehandeld heeft. Lees eens dat boekje van Huntington. God de Kassier der Armen. http://www.theologienet.nl/documenten/10.%20Hunt,%20de%20Kassier%20en%20Levensbesch.pdf

Dat was voor mij bijzonder leerzaam en vertroostend. Niet om je daaraan af te meten hoor, maar om te zien hoe goed de Heere voor Zijn volk is, terwijl er zoveel gemis is. Je kan er zo jaloers op worden. De Heere heeft immers Zijn Kerk hier op aarde gebouwd, tot onderwijs en voorbeeld voor de nieuwelingen in de genade. Lees Hooglied 1 v 8 maar eens met de kanttekening daarbij.
Ik wens je het allerbeste toe en wordt maar onbekeerd, dan zal God je bekeren!
WP78
10-04-2021 / 20:49
Markus 2:17 ... Naar mijn idee weet je dat je het zelf niet kunt doen. Maw je bent reeds bekeerd want je zoekt Zijn wil....
Ushi
11-04-2021 / 17:34
Ten eerste. God houdt van jou.
Hij ziet jouw struggles met het geloof.

Ik herken zoveel in jouw verhaal.
Het is niet makkelijk om (moderne) verleidingen te weerstaan...

Dan krijg je weer een appje, een leuk bericht op facebook...
Let wel! Het is volgens mij niet persé slecht om bijv. actualiteiten te volgen op social media en contact te onderhouden met mensen.

Het is immers ook een manier om met anderen te communiceren en biedt zelfs opening om over God te vertellen... Het persé definieren als slecht is mijn inziens te kort door de bocht.

Zo staan er prachtige gospels van Keith Green, Don Moen op o.a. Youtube en kan je kijken of luisteren naar preken van EO beam.
Ik zet geregeld een plaatje op als ik stille tijd neem met God.

Tuurlijk is er ook het gevaar van misleiding, maar ik bid dat de Heer je daarvoor beschermt.
Je mag ook bidden om de wapenrusting van God.
Er staat een mooi vers in Efeziers 6:16
Als je niet afgeleid wil worden. Zet je mobieltje dan even uit.

Je kunt de hele dag door tijd hebben met God. Ik betrap me er de laatste tijd op dat ik onder de douche een liedje in hoofd krijg en zing.
Op de fiets af en toe in gedachten ben met God als ik bijvoorbeeld naar de vogels kijk of de bomen. Ik maak tijd om me te verbazen over de schoonheid ervan.
Laten we eerlijk zijn. Het is wel heel mooi gemaakt.
Je kunt God ook vragen een loflied in je hart te geven.

Je schreef dat je geen contact kunt hebben met kennissen, familie en daar maak ik uit op dat zij misschien niet geloven. Maar ik geloof dat het goed is dat je in algemeenheid contact met hen hebt, want vroeg of laat zullen zij zijn grootsheid zien in jou.

Tenzij het je zwaar tot twijfelen brengt over je geloof. Ik denk dat je sowieso mensen om je heen moet hebben die je in het geloof kunnen opbouwen, zodat je met vragen die op je worden afgevuurd bij hen terecht kan. Het is om die reden ook goed een gemeente te bezoeken.

Maar als het om stille tijd gaat doe je dat best in je uppie. Praat maar tegen God.
Vertel hem alles dat je dwars zit, maar vooral ook wat je fijn vind en wat er op een dag goed is gegaan, waar je dankbaar voor bent. Hij is je vader en houdt van je.

Helaas zien nog teveel mensen hem als een boeman, wat angst geeft. Dat is verdrietig...
Denk niet dat je daar op doelde, maar samengevat is het volgens mij helemaal niet verkeerd om met ongelovige mensen om te gaan.

De Heere Jezus ging om met hoeren en tollenaars om hen te kunnen bekeren. Hij had juist hart voor hen en een hekel aan de hoogdravende schriftgeleerden die het raar vonden dat hij zich het lot van die mensen aantrok. Van ons allemaal dus. Geen van ons is zonder zonde.
"Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen". Johannes 8:7

Je wil niet weten wat ik allemaal sjouwde voordat iemand een (collega en) christen mij door God tot bekering bracht. Ik ben blij dat hij ervoor gekozen heeft bevriend met mij te blijven anders had misschien nooit iemand mij over God verteld. En ik was de makkelijkste niet hoor :-)

Al weet ik dat er in de bijbel ook staat
dat als mensen niet naar je willen luisteren je het stof van je voeten moet schudden. Matteus 10:11-14
Ik vind dat soms een lastige, omdat die boven vernoemde vriend desondanks mijn tegenwerpingen wél is aan blijven houden.
Ik denk wel dat als er discussies plaats gaan vinden waar jouw eigen geloof echt schade van ondervindt het wel gerechtvaardigd is om pas op de plaats te maken.
Ik geloof dan oprecht dat als de Heer door jou of iemand iets gezaaid heeft, het vroeg of laat tot wasdom zal komen. Gebed is een krachtig wapen.

Veroordeel jezelf a.u.b. niet. Schuldgevoel is echt niet goed. (Ik spreek uit ervaring) De duivel gebruikt het vaak om je aan te klagen dat je niet goed genoeg bent voor God of tot twijfelen te brengen over je geloof.

Tuurlijk overtuigd God ons ook als we iets verkeerd doen.

Geen van ons is perfect en we maken allemaal fouten. Het is de kunst om het volgende keer niet meer te doen. Fouten zijn er echter om van te leren.

Probeer het geloof niet teveel te beredeneren of te rationaliseren.
Je gelooft in God en dat is goed en teken dat je bent bekeert, Prijs God!
Soms is het moeilijk, omdat we geloven in iets dat niet altijd zichtbaar is, maar Hij is er...

Voel je niet schuldig als je een dag niet de bijbel hebt gelezen.
Nogmaals vertel God over je twijfels, angsten, alles.

Ik bid dat als jij in Hem gelooft, hebt aangenomen als jouw verlosser zal de heilige geest jou maken als een parel in Gods hand en een licht zal opgaan in de duisternis...

Uit ervaring met mensen die ongelovig zijn, weet ik dat over God praten vaker wel dan niet tegenstand opwekt.
Vaak krijg je dan een hoop "waarom" vragen. Vragen waar ik ook niet altijd een antwoord op heb.

Vaak krijgt God de schuld van dingen die misgaan. Dit was voor mij persoonlijk een harde les.

Even een getuigenis:
Ik heb jarenlang vet junkfood gegeten en werd erg ziek. Was woest op God, terwijl ik genoeg waarschuwingen had gehad. Jarenlang ging ik van ziekenhuis naar ziekenhuis en artsen stonden voor een raadsel.
Ik kreeg trombose, leed vreselijke pijnen, had verlammingsverschijnselen etc. Men dacht aan kanker en ander vreselijks.

Ik dacht naar God, waar is dit allemaal goed voor. Had jaren ervoor gestruggled i.v.m. pesterijen op school en werk, zorg voor verslaafde vader die van me stal, zieke moeder, verkrachting, auto ongeluk...
Ik was woest...

Totdat ik er achter kwam dat ik ben gered. Hoe benard de situatie ook is (was) telkens kwam er op de een of andere manier verlossing.

Sterker nog. Door zelf ziek te worden, ben ik het leven ècht gaan waarderen en sta ik stil bij elke dag dat het goed gaat. Vroeger dacht ik niet na bij opstaan en naar werk fietsen. Nu is het een zegen.

Door de ervaring die ik heb opgedaan en het noodgedwongen lezen van kruidenboeken etc.. heb ik door Gods genade meedere mensen kunnen adviseren wat te ondernemen tegen hun pijn. Meerdere zijn net als ik ermee van de pijn bekomen. Zo ben ik er bijv. achter gekomen dat veel diabetici pijn in voeten, zenuwen ervaren door o.a. B12 tekorten. Meestal veroorzaakt door het middel metformine en gebruik maagzuurremmers.

Bovenal heb ik ontdekt wat een wonderlijke geneeskracht in kruiden en planten is gestopt. Zo is er tegen nagenoeg elke ziekte wel een kruid gewassen. Al is het maar voor pijn verlichting.

Helaas ben ik er ook achter gekomen dat de mens veel van God geschonken goede genezende voeding vernietigd, maar broodnodig heeft. Zo zijn bijvoorbeeld druivenpitten met het stofje resveratrol eruit gekweekt. Terwijl deze juist zo goed zijn voor hart en vaten en zo kan ik nog wel even doorgaan...

Door de treiterijen kan ik anderen nu veel beter begrijpen en dat ten positieve inzetten in mijn vrijwilligerswerk. Ik denk aan de vergelijking van Jozef. Soms ga je door een heel diep dal, maar hij is er altijd. Soms zie je pas dat hij er was als je de tunnel uit bent. Ik heb lang getwijfeld aan mijn geloof en de misvatting gehad dat een gelovig leven over rozen gaat, haha :-)
Ook ik heb getwijfeld of ik wel bekeerd was o.a. omdat er mensen in de kerk waren die konden praten in tongen en ik niet. Nu weet ik dat de Heer voor ieder unieke gaven heeft en dat je je mag uitstrekken om de tongentaal te krijgen, maar het is geen wet van Meden en Perzen.

Door mijn ziekte was ik letterlijk stop gezet en gedwongen me los te maken van o.a. social media. Ik mis het gelukkig niet meer, maar zou liegen als ik zeg dat ik het helemaal niet meer gebruik.

Een ding is duidelijk. Als je niet geloofde zou je hier niet zijn gekomen. Je bent duidelijk een kind van God. Lees dit maar eens.
Matteus 7:8

God is goed, maar de wereld is gebroken. Toch draagt hij ons.
Blijf dicht bij hem. Toets het woord via de bijbel. Mensen kunnen je van alles vertellen. Allicht goed bedoeld, maar zijn woord is de enige waarheid.

Dikke knuffel & Gods zegen,
kip
14-04-2021 / 12:36
vragensteller u krijgt een duidelijk antwoord..


doe er wat mee...


wat ben ik blij dat er staat geschreven...IK ben gevonden van degene die naar Mij niet zochten.


daarom blijft t n wonder een eeuwig wonder.....als de Heere een mens opzoekt
net als n geboorte=ook zo,n wonder
we zien het maar doorgronden t niet
kip
14-04-2021 / 12:39
Vragensteller, doe iets met dit mooie duidelijke antwoord van de evangelist.

Terug in de tijd

Ik heb een aderontsteking in mijn been. Wat kun je daar het beste aan doen, wel veel beweging of juist niet? De berichte...
geen reacties
07-04-2016
Na diverse coronapatiënten in mijn familie, rijst de vraag hoe het verloop van de ziekte is. Ik kan hier op internet nie...
5 reacties
07-04-2020
Hoe kan het dat de geboorteverhalen van Jezus in Mattheus en Lukas niet met elkaar overeenstemmen, elkaar zelfs tegen li...
geen reacties
06-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering