Terug naar de Gereformeerde Gemeenten

mr. J.H. Doeven / 5 reacties

04-03-2021, 09:36

Vraag

Als baby ben ik gedoopt in de Gereformeerde Gemeente en jarenlang actief in de Ger. Gem. naar de kerk geweest. Uiteindelijk zijn mijn ouders daar weggegaan (en ik automatisch ook) om persoonlijke redenen. Nu (jaren later, ik ben inmiddels mid-twintig) voel ik dat ik langzaam weer de behoefte heb om terug te gaan.

Ik vroeg me af wat de eisen zijn waaraan ik moet voldoen om eventueel weer lid te worden in de toekomst. We zijn inmiddels wat jaren verder en ik weet niet of er veel veranderd is (bijvoorbeeld op het gebied van tv-bezit). Ook vroeg ik me af of je lid mag worden als je man een ander geloof aanhangt en geen lid gaat worden.

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Allereerst wil ik je zeggen dat ik blij ben dat je tot inkeer bent gekomen en na jaren de behoefte hebt om terug te keren naar de kerk en je weer aan te sluiten bij een kerkelijke gemeente waar een Schriftuurlijke prediking wordt gehouden, gebaseerd op Schrift en belijdenis. Ik schrijf dit bewust zo algemeen, omdat terugkeer naar een Gereformeerde Gemeente wellicht op verschillende barrières kan stuiten. Bijvoorbeeld, je man hangt een ander geloof aan, schrijf je. Ik weet niet of hij bij een kerkelijke gemeenschap behoort. Als hij tot een kerkelijke gemeenschap behoort, waarom sluit je je niet aan bij zijn kerkelijke gemeenschap? Want het is naar mijn mening niet verstandig dat man en vrouw tot een verschillende kerkelijke gemeenschap behoren. Dat zou zo maar tot spanningen in jullie huwelijk kunnen leiden. 

Een andere barrière is het bezit van televisie. Daar wordt in de Gereformeerde Gemeenten op een verschillende manier mee omgegaan. De officiële lijn is dat het bezit van tv wordt afgeraden dan wel niet is toegestaan en een reden is tot kerkelijke vermaning. Door kerkenraden wordt hier verschillend mee omgegaan, mede in het licht van het gebruik van de moderne media.

Wat te doen als je lid wilt worden in een gemeente van Gereformeerde signatuur, bijv. een Gereformeerde Gemeente. Je moet allereerst je doopbewijs opvragen bij de scriba (secretaris) van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente waar je destijds gedoopt bent en waar je ouders toen lid waren. Neem daarna contact op met de scriba van de kerkenraad van de gemeente waar je lid wilt worden en maak met hem een afspraak om met een afvaardiging van de kerkenraad te spreken over je verzoek om dooplid te worden van hun gemeente. Tijdens dat gesprek zullen diverse vragen over de reden van terugkeer, je mogelijke tv-bezit, een lidmaatschap van je man en hoe jullie aan je christelijk gezinsleven gestalte geven aan de orde komen. Ook zal je verteld worden dat je/jullie na je terugkeer de belijdeniscatechisatie zult/zullen moeten gaan volgen.
 
Tenslotte zal je verteld worden hoe de procedure om toegelaten te worden tot dooplid van de gemeente na het gehouden gesprek verloopt.

Ik wens jou -en je man- wijsheid en de leiding van God de Heilige Geest toe bij de te nemen beslissing.

J. H. Doeven,
Houten

mr. J.H. Doeven

mr. J.H. Doeven

 • Geboortedatum:
  01-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Was 42 jaar lang ouderling.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten (GerGem)
5 reacties
Samanthi
07-03-2021 / 14:17
Een ander geloof?
Is hij moslim?
Of bedoel je een andere kerkgenootschap?
Dat is heel iets anders namelijk.
Samanthi
10-03-2021 / 23:38
Nog even dit, als vrouw moet je je man volgen, dat is de Bijbelse boodschap, daar moet je als eerste aan denken, mits je man bij een kerk is waar de Heere Jezus niet verkondigt wordt.
Still4wake
11-03-2021 / 07:51
@Samanthi:
Je zegt "mits je man bij een kerk is waar de Heere Jezus niet verkondigd wordt"
Ik hoop toch echt dat je "tenzij" bedoelt in plaats van "mits"...
Samanthi
11-03-2021 / 18:26
@Still4wake
Uiteraard dankjewel
MUS
13-03-2021 / 19:09
Probeer inderdaad samen een christelijke gemeente te zoeken.
(TV bezit is in veel GG geen issue meer, omdat iedereen met internet ook TV kan kijken. Verantwoord mediagebruik natuurlijk wel.)

Terug in de tijd

Na een beroepsopleiding te hebben voltooid, ben ik verder gaan studeren. De eerste jaren verliepen nagenoeg probleemloos...
geen reacties
03-03-2009
Ik zit al een tijdje met het volgende probleem. Ik heb God eigenlijk helemaal niet nodig, alleen als ik denk aan de hel ...
1 reactie
04-03-2016
Je bent als ouder niet verplicht om met je kinderen naar het consultatiebureau te gaan. Hoe zit het met de schooldokter?...
geen reacties
03-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering