Geniet van de begrensde vrijheid die God geeft

Ds. C. Budding / 1 reactie

03-03-2021, 12:15

Vraag

Ik mag weten dat God mijn leven leidt en dat als ik op Hem vertrouw dat er niets verkeerd kan gaan. Ik ben jong (19) en ik vind het lastig om te peilen wat ik in mijn jeugd wel en niet mag doen. Vroegere dingen (feesten etc.) wil ik niet meer en kan ik ook niet meer omdat ik weet dat ik God daar zo intens verdriet mee doe en Hem zo beschaamd zet, en mezelf trouwens ook. Maar in de Bijbel staat wel dat je mag en misschien ook wel moet genieten van de jeugdtijd.

Even een voorbeeld: ik vind het erg leuk om ‘s avonds of in mijn vrije tijd een (woon)programma te kijken of gezellig met vrienden wat te drinken, zomers te varen etc. Is dat zondig? Doe ik Hem daar verdriet mee? Persoonlijk vind ik het niet verkeerd zolang ik maar zorg dat het niet tegen Gods Woord in gaat (seks in films, vloeken, dronkenschap etc.) Soms gebeurd het weleens dat er in een programma ineens een vloek voorbij komt, maar verder niets. Toch schrik ik dan en ben ik bang dat ik nu heel fout bezig ben, terwijl ik het zelf niet uitspreek. Nu ben ik benieuwd of dit de juiste houding is of dat ik er te makkelijk over denk.

Het is niet zo dat ik dit alles ten koste laat gaan van het lezen uit Gods Woord, want daar trek ik elke dag tijd voor uit. ‘s Avonds en ‘s ochtends in bed bijvoorbeeld en soms ook nog weleens tussendoor op de dag. God vraagt toch ook niet hoeveel tijd je eraan besteedt, als je het maar wel elke dag en oprecht doet? Ik heb al verschillende antwoorden hier gelezen, maar ik wil graag concreter uitleg met het liefst een bijbeltekst. Ik ken het stukje al uit Prediker 11 over de jeugd maar dat is het juist, er staat niet in dat je geen tv-programma mag kijken etc.

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vragensteller, 

Wat een mooie belijdenis schrijf je al in de eerste zin van je vraag. Dat is het allerbelangrijkste in je leven. Weten en vertrouwen! Dat is uiteindelijk een waar geloof: niet alleen een stellig weten, waardoor je alles voor waar houdt wat in de Bijbel staat, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in je hart werkt, dat persoonlijk je zonden vergeven zijn! Daar gaat het om! En alleen op die manier komt er een hartelijk verlangen om naar Gods wil te leven! 

Ik vind het mooi om te lezen dat je oprecht zuiver wil leven voor de Heere. Dat is ook precies wat God van ons vraagt. En daarbij geeft de Bijbel een duidelijke richtlijn aan over de manier waarop wij dienen te leven voor Zijn Aangezicht. Ook jij hoort waarschijnlijk elke zondag de wet voorlezen. Daar hoef ik niet over uit te weiden. Het is dus geheel duidelijk dat films en programma’s waar Gods geboden met voeten getreden worden of waar Zijn naam belasterd of gevloekt wordt dus écht niet kunnen. 

En toch... wij leven in het jaar 2021 en je vraagt je af: Mag je dan niets meer? Je daagt mij uit om Bijbelteksten te noemen die jou de weg wijzen in datgene wat je wel kan en wat je niet kan kijken. Daarbij zou ik willen beginnen met een tekst uit Romeinen 12:2 “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Misschien merk je best dat heel veel (praat-)programma’s de geest van deze wereld uitademen en niet de geest van God. Daarom: let dan duidelijk op wat de intenties van deze programma’s zijn. Als deze een informatief karakter hebben, dan kun je dat mijns inziens best kijken en zijn er best heel wat(woon)programma’s e.d. niet per definitie verkeerd. Maar tegelijkertijd roep ik je op om waakzaam te blijven. Blijf het jezelf voortdurend afvragen wat de wil van God hierin is. Daarbij geeft God je ook een geweten om een keuze te maken wat wel of niet kan. 

Je ziet in de Bijbel voortdurend een strijd die gaande is, enerzijds de strijd met de wereld waarin we leven en hoe we als christenen hierin moeten wandelen. In die zin hadden ook de eerste christenen daar al mee te maken. De apostel Paulus roept bijvoorbeeld de Filippenzen ertoe op om heilig te leven in deze wereld (Fil. 2). Tot die christenen werd niet gezegd om uit die wereld te gaan. Zo hoef jij jezelf ook niet helemaal te onttrekken aan deze wereld. Sterker nog: dat red je zelf ook niet al zou je het willen. Maar je wordt opgeroepen om heilig te leven ín deze wereld. Daarom hoef je jezelf niet direct schuldig te voelen als je ergens een verkeerd woord hoort vallen, want dat gebeurt om je heen ook vaak genoeg. Het blijft wel de vraag: Wat doe ik daar dan mee? Als dit een structureel probleem is een programma, dan moet je eerlijk zijn dat je het niet meer kijken kunt. Ga er dan bij vandaan. 

Ook wil ik je nog wijzen op dat wat de apostel Jakobus schrijft: Jakobus 1:12: “Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.” Hij schrijft dan dat die verzoeking niet van God komt, maar ieder mens wordt verzocht door zijn eigen begeerte en wordt meegesleurd en verlokt. En dat is eigenlijk het grootste probleem: de zonde (die ik zo sterk in mijn eigen hart voel) smaakt altijd naar meer... en zie dan ook de veelheid van verleidingen die op je afkomen in allerlei programma’s. 

En ik denk dat je de strijd heel goed voelt: hoe meer je aangeboden wordt, des te meer wil je zien. En dit alles schreeuwt om de aandacht van... de mens en niet van God. Daarom zou ik je willen zeggen: Wees waakzaam. Want voordat je het weet is je avond alweer voorbij. Daarom is ook de tijd die je eraan besteed een grote factor van betekenis. Je kunt je een hele avond “vol laten lopen” met allerlei op zich onschuldige programma’s, maar je mag je werkelijk afvragen of dat Gods doel met je leven is. 

Tot slot zou ik je nog een Bijbelgedeelte ter overweging willen meegeven: Efeze 5:15-17: “Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.” Staat hierin concreet in wat je wel en niet mag? Nee. Maar toch geloof ik vast, dat je in verbinding met de Heilige Geest mag onderscheiden wat de wil van de Heere is. 

Sta daarom in de begrensde vrijheid die God je geeft! Genietend van de mooie dingen die de Heere geeft. Daarbij geeft God je jonge tijd om te genieten van je vrienden en samen te varen. Wees dankbaar dat je die tijd van Hem gekregen hebt! Ook in de dingen die je ziet en hoort en die er (jawel!) ook op internet te vinden zijn. En tegelijkertijd blijf je vragen: Heere Jezus wat wilt U wat ik doen zal? Leg je (kijk)gedrag maar elke dag biddend voor Hem neer en Hij zal je het leren. Stap voor stap aan Zijn Hand! 
 
Ds. C. Budding, Goudswaard

 

Deze vraag werd ook besproken in het programma 'Pastorie online':

Ds. C. Budding

Ds. C. Budding

 • Geboortedatum:
  20-04-1973
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Goudswaard
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

geloofslevenvrijetijdsbesteding
1 reactie
kevinskinner
04-03-2021 / 00:32
Mooi antwoord! Er is een hoop troep op tv. Denk wel 90% van wat er wordt uitgezonden. Maar ik vind het persoonlijk ook wel lekker om af en toe ff niet na te moeten denken en een reis programma bijv te kijken. Moet het altijd van informatieve aard zijn? Kun je het niet als een uurtje ontspanning zien bijv? Hoe denken jullie hierover?

Terug in de tijd

Je bent als ouder niet verplicht om met je kinderen naar het consultatiebureau te gaan. Hoe zit het met de schooldokter?...
geen reacties
03-03-2014
Wat betekent Spreuken 18:20,21: "Van de vrucht van ieders mond zal zijn buik verzadigd worden; hij zal verzadigd worden ...
1 reactie
03-03-2010
Kun je als je onwetend occult belast bent, toch bekeerd worden? Of moet die occulte belasting eerst doorbroken worden en...
geen reacties
03-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering