Kinderen naar de hel

Ds. P.C. van Keulen / Geen reacties

26-02-2021, 10:52

Vraag

Kunnen jonge kinderen ook naar de hel gaan? En als God terugkomt op de oordeelsdag, zullen er dan ook kinderen naar de hel gestuurd worden?


Antwoord

Beste vragensteller,

De vraag die je stelt is op zich een heel aangrijpende vraag en tevens een vraag die vanuit verschillende achtergronden gesteld zou kunnen worden. Het kan uit pure interesse zijn om vanuit het Woord een antwoord te krijgen, namelijk wat staat er over in het Woord met betrekking tot een kindje over het eeuwig wel of eeuwig wee als het sterft, of, zoals je vraagt: kunnen jonge kinderen ook naar de hel gaan? De vraag kan even goed voortkomen uit een worsteling over een dierbaar kind dat ontvallen is, want dat kan een vraag zijn, die een ouder zo bezig houdt wanneer bijvoorbeeld een kindje voor de geboorte sterft of kort er na of op zeer jonge leeftijd: “Waar is het nu?” Daarbij kunnen ook weer andere vragen spelen, zoals bijvoorbeeld hoe je als ouder(s) bezig bent geweest met en voor je kindje, over kinderen van gelovige ouders, over het in Christus geheiligd zijn en nog vele andere zaken. Vragen vaak, die heel teergevoelig liggen en een pastorale benadering behoeven. Voor dit soort vragen, voortkomend uit een worsteling met betrekking tot het eeuwige leven van het kindje, verwijs ik graag naar het behartigenswaardige boekje van wijlen ds. H. Visser: “Al jong naar huis” (Bijbelse troost over de zaligheid van jonggestorvenen).

Ik beperk mij nu tot wat het Woord zegt met betrekking tot jouw vraag. Er staat in Psalm 51:7: “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.” In de Romeinenbrief lees ik dat door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Het klassieke doopformulier begint er dan ook mee: “Dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen.” Er mag gelukkig in het Woord en in het formulier nog veel meer staan, maar wij worden als kinderen van de eerste (gevallen) Adam ontvangen en geboren in deze wereld en de erfzonde is in een ieder van ons.

Natuurlijk, het is voor ons zo moeilijk te bevatten, dat zo’n kindje in wording (genese/Genesis), of zo’n lief baby’tje, of zo’n schattig peutertje als het sterft verloren zou kunnen zijn, maar God is vertoornd over de zonde en het loon van de zonde is de dood, tijdelijk, eeuwig en geestelijk. De grond van het behoud ligt daarom nooit in een mens zelf, in een kindje, maar altijd buiten hem of haar in Christus Jezus. Dat geldt voor het stervensuur als voor de oordeelsdag. Daarom is mijn antwoord op jouw vragen: ja. En als ik nu bevestigend antwoord op jouw vragen dan doe ik daarmee geen enkele uitspraak over het eeuwig wel of eeuwig wee van een jong gestorven kind, want grote voorzichtigheid is daarin geboden.

Ik denk hierbij aan het kind van Jerobeam, zijn zoon Abia, die ziek was en ging sterven. Ik weet niet hoe jong of oud hij was, maar hij wordt in ieder geval ook het kind van Jerobeam genoemd. Ik laat hierbij de context achterwege, want er is veel over dit gedeelte te zeggen (1 Kon. 14), maar ik lees dat toen de HEERE van Jerobeam alle mannen in Israël ging uitroeien, door de honden gegeten zouden worden en door de vogels opgegeten, over de zoon Abia zei: “Heel Israël zal over hem rouw bedrijven en hem begraven, want hij zal als enige van Jerobeam in het graf komen, omdat in hem (in dit kind) wat goeds voor de HEERE, de God van Israël, in het huis van Jerobeam gevonden is.” Daarom moeten wij niet op de rechterstoel van God gaan zitten, maar ons maar veel neerbuigen voor de troon van Zijn genade voor ons kindje reeds van het uur van zijn of haar ontvangenis af en het maar veel van de baarmoeder af op de HEERE werpen (Ps. 22:11). Er werd wat goeds in het kind Abia gevonden, en dat was een wonder van Gods genade.

Naar het Woord kan dus ieder mens, hoe jong of oud ook verloren gaan, naar de hel gaan, “maar welzalig de mens, die het mag gebeuren, dat God naar recht hem of haar niet wil schuldig keuren.” En dat om Christus, Die ook in de baarmoeder is geweest als nog ongeboren leven, Die als jong baby’tje lag in een stal, Die ook peuter is geweest, Die we als 12-jarige tegenkomen, Hij is hen allen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, en Wiens offer van Zijn ontvangenis af genoeg is geweest voor ieder mens, en voor ieder kindje om ook hen te stellen bij het koor van de gezaligden, om ook uit de mond van hen, van zuigelingen en jonge kinderen eeuwige lof te bereiden.

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Ds. P. C. van Keulen

Lees meer artikelen over:

jonggestorven kinderen
Dit artikel is beantwoord door

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
138 artikelen
Ds. P.C. van Keulen

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. W. Harinck. Geachte dominee, u schrijft op dit moment stukjes in de Saambinder over de Matthew Henry-verklaring. Zelf ben ik (moeder van drie kinderen) deze verklaring stukje voor stukje gewoo...
1 reactie
26-02-2013
Ik ben een meisje van 16 jaar en ik heb verkering met een jongen van 17 jaar. Mijn ouders vinden dat ik pas op mijn 18e verkering mag, maar de ouders van mijn vriend vinden het goed dat hij verkering ...
6 reacties
26-02-2011
Hoe ga je om met boosheid tegen je vriend? Ik word boos om de kleinste dingen. Als hij zegt: “we kunnen dit gaan doen.” Ik denk, ja leuk (het idee dat we het al gaan doen). Vervolgens gebeurt het niet...
3 reacties
26-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering