Ommekeer na angstige dromen

Ds. R. W. van Mourik / 1 reactie

22-02-2021, 10:25

Vraag

Ik ben van huis uit gelovig opgevoed, maar voelde altijd weerstand om naar de kerk te gaan. Op volwassen leeftijd wilde ik er niets meer mee te maken hebben. Sterker nog, ik hield me bezig met spirituele zaken. Ik zag niets kwaad in yoga, reiki en acupunctuur. Uit nieuwsgierigheid heb ik zelfs een keer mijn hand laten lezen. Ik ging er heel laconiek mee om. Inmiddels ben ik getrouwd en heb twee tienerkinderen. Een leven zonder God leek een tijd goed te gaan, tot niet zo lang geleden.

Ik droomde steeds vaker dat ik werd achtervolgd door een leeuw of panter. Ik werd nooit echt aangevallen, want ik kon altijd net op tijd vluchten. Niet lang daarna droomde ik over mijn dochter die ik dood aantrof, opgehangen. Afschuwelijk! De volgende ochtend was ik helemaal van slag. Daarna volgden nog twee dromen: één droom dat mijn dochter werd aangevallen door een panter en ik haar plaats overnam, vervolgens sloeg ik de panter dood met mijn blote hand. Daarna één over de eindtijd(?): ik keek uit het raam naar buiten en zag twee grote reuzen, zo groot als een flat, stampvoetend door de straat. De mensen waren erg bang. Toen ik dat zag nam ik de kinderen mee en vluchtte weg.

Nu ben ik geen dromenuitlegger, dus weet ik ook niet precies wat mijn dromen betekenen. Wel weet ik dat ik in die periode veel las uit boeken dat ging over engelen en reïncarnatie. Zouden mijn dromen misschien een waarschuwing kunnen zijn? Hoe ziet u dat? De dromen hebben mij zo geraakt, vooral die van mijn dochter, dat ik daarna voor het eerst met mijn heel mijn hart tot God bad en mijn zonden heb beleden. Daarna heb ik ontzettend veel gehuild. Het bijzondere was dat ik sindsdien nooit meer een nare droom heb gehad! Al mijn (occulte) boeken, dromenvanger etc. heb ik weggedaan en begon voor het eerst echt de Bijbel te lezen. Ik ervaar nu zoveel meer rust en liefde van God dat ik het wel met iedereen wil delen.

Mijn man is zelf ook van huis uit gelovig opgevoed, maar staat nog steeds stil in zijn geloof. Hij noemt zichzelf lauw. Laatst maakte mijn man een opmerking (waar de kinderen bij waren) dat ik teveel over het geloof praat. Ondanks dat hij het niet zo scherp had bedoeld, kwam die wel hard binnen. Daarna hebben we er gelukkig goed over kunnen praten en probeer ik er rekening mee te houden. Ik ben al blij dat mijn dochter de deur op een kier zet en enige nieuwsgierigheid toont. Toch weet ik niet zo goed hoe ik mijn geloof kan delen met mijn gezin en daarbuiten.

Mijn vraag is: hoe kan ik mijn kinderen nog het geloof bijbrengen? Ik heb ze al hun kinderjaren bijna niets over God en Jezus verteld. Verder heb ik zelf geen gelovige vrienden en van mijn kant van de familie gelooft alleen mijn moeder nog. Naar de kerk gaan is een grote stap voor mij. Ik heb er namelijk geen goede ervaringen mee. Hoe geef ik mijn christen-zijn in de praktijk vorm?

Antwoord

Wat mooi om te lezen dat God je leven is binnengekomen. Ja, daar kan God allerlei manieren voor gebruiken. Bij jou is dat gebeurd door die dromen om je tot inkeer te brengen. Bij anderen kan dat weer op een andere manier gebeuren. In ieder geval mag je heel dankbaar zijn dat God je heeft stilgezet en tot inkeer heeft gebracht.

Maar ja, dan ben je er nog niet. Dan komt de strijd. Hoe moet ik me nu verhouden richting mijn man? Hoe breng ik mijn kinderen het geloof bij? Hoe ga ik zelf de weg als christen en kan ik een voorbeeld zijn voor mijn kinderen en mijn man? Allemaal vragen waar je nu tegen aanloopt.

Gelukkig mag je weten dat diezelfde God Die je zo wonderlijk stilgezet heeft, je ook verder wil leiden. Hoe doet Hij dat? Door Zijn Woord en door Zijn Heilige Geest. Lees zelf de Bijbel veel, lees met je kinderen uit een toegankelijke kinderbijbel. Bid veel om de leiding van de Heilige Geest dat Die je wijsheid en geloof geeft om je man en je kinderen te laten zien wat het betekent om God te kennen en te dienen. Ja, dat kost strijd en weerstand, maar de Heere is bij je. Hij wil je de weg wijzen en kracht geven om vol te houden. Als kinderen niets van God weten, kan het soms heel mooi zijn dat ze als een spons alle verhalen uit de Bijbel in zich opnemen.

En gelukkig zijn er heel veel kerkdiensten online te volgen. In deze coronatijd is het niet gemakkelijk om naar de kerk te gaan, maar er zijn heel veel andere mogelijkheden, ook doordeweeks, om het Woord van God te horen. Er is een scala van mogelijkheden. Benut die en word er door verrijkt!

Een krachtige wapen is het gebed. Het lijkt zo zwak, twee gevouwen handen en twee gesloten ogen, maar God heeft al zo vaak laten zien mensen daardoor kracht en wijsheid te geven. Ook jou!

Een praktische tip zou zijn om via een site van een gemeente in je dorp of stad contact op te nemen met een voorganger of een dominee. Vaak kunnen ze je verder helpen. Kunnen ze je bezoeken of in contact brengen met christenen die je kunnen helpen en bemoedigen op de lastige en moeilijke weg die je moet gaan.

Nou, dat zijn zomaar wat tips en raadgevingen. Ik hoop dat je ermee geholpen bent, maar bovenal dat je mag weten dat die God Die je uit de duisternis getrokken heeft naar Zijn Licht, je nu ook verder wil leiden op die weg van het Licht als kind van het Licht. 

Ds. R. W. van Mourik,
Alblasserdam

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bekering
1 reactie
Sma
24-02-2021 / 09:29
Wat een mooi getuigenis!!
Bijzonder dat je de occulte zaken aan God hebt beleden. Dat ruimt dingen op in je leven.

Wat je kinderen betreft, jij bent op dit moment misschien wel de enige Jezus die ze kennen. Daar mag je ontspannen mee omgaan. Je bént een lichtje, ook zonder woorden.

Bid voor ze en leef je leven als christen. Dat zién ze, meer nog dan jijzelf. Op o.a. You Tube is ook genoeg over te vinden over je houding naar niet-gelovige kinderen.

Gods zegen, wijsheid en liefde in je nieuwe leven!

Terug in de tijd

Waren er in het paradijs al bergen? Onlangs las ik in een dagboekje dat er in het paradijs geen zee en bergen waren. Is ...
6 reacties
24-02-2018
Bij de laatste bevalling was ik heel angstig. Mag je bij een eventuele volgende bevalling dan pijnbestrijding gebruiken?...
17 reacties
22-02-2012
Wanneer je in je gebed God lofprijst, maar je bent niet persoonlijk een kind van God, kan dat dan? Ik bedoel dat in de z...
geen reacties
22-02-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering