Rijke jongeling in onze cultuur

Redactie Refoweb / 5 reacties

12-02-2021, 08:05

Vraag

In Lukas 12:33 staat dat we al onze bezittingen moeten verkopen. Ook zegt Jezus dat tegen de rijke jongeling. Hoe moeten we dit toepassen in onze cultuur. Moeten we dan werken voor andere mensen en alles wat we verdienen maar weg geven? En zelf rond komen van het minimum en elk kwartje wat we hebben omdraaien en de rest weggeven?

Hoe gaan we om met geld? We hebben het zo goed hier in het westen! Jezus zegt dat het makkelijker is voor een kameel door het oog van de naald te gaan dan dat een rijke binnenkomt in Gods koninkrijk. Dat betekent dan toch dat bijna iedereen die hier in het westen verloren gaat? Kan iemand me dit uitleggen aub.

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

5 reacties
Rembrand
12-02-2021 / 19:42
Wanneer ik alles wat geschreven is de bijbel letterlijk op mag vatten moet ik inderdaad alles wat ik niet echt nodig heb aan de armen geven. Iets anders kan ik er echt niet van maken. Confronterend!
CorsdeKort
12-02-2021 / 23:41
Je bent met niets geboren en gaat met niets (van het aardse) weg / terug.
Tussendoor mogen we RENTMEESTER zijn van wat ons wordt toevertrouwd. Niets is feitelijk van ons, we mogen het allen tijdelijk gebruiken / beheren.

Laten we dat dan ook zo doen dat dat God ook daarover t.z.t. kan zeggen:"weggedaan mijn knecht. Over weinig (het aardse) heb ik u gesteld en was u trouw, maar nu zal ik u over veel (het hemelse) stellen.
Samanthi
13-02-2021 / 11:12
Beste vragensteller
Het is enerzijds anderzijds... In  de Bijbel staat: Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.

Toch mag je hier ook zeggen dat de Heere Jezus de vinger op de zere plek legt.

Dat doet Hij , bij de Samaritaanse vrouw: ga uw kan halen...
Bij Levi op de plaats delict: volg Mij.
Bij de Kananeese vrouw... Bij Petrus...
Hij weet wat we nodig hebben én waar onze zwakheden cq zonden liggen.

Daartegenover ook vergader u geen schatten die vergaan, en deel uit aan wie het nodig heeft.
Jesaja40
14-02-2021 / 20:51
Beste vraagsteller,

De vraag die de rijke jongeling stelde aan de Messias was een toets voor die jongeling zelf. Op het doorvragen van de Messias naar zijn handel en wandel kwam naar voren dat deze rijke jongeling een voorbeeldige Israëliet was.

Hij voldeed aan alle verwachtingen, de discipelen, de meeluisterende omstanders hebben met bewondering naar hem gekeken. Deze jongeman is heel oprecht, dat blijkt uit de vraag en zijn antwoorden.

Hij diende in zijn ogen uitsluitend de Eeuwige en was wars van afgoderij. Het antwoord van de Messias was kort en krachtig: verkoop je bezit en volg Mij. Alles loslaten? Mijn rijkdom weggeven aan de armen? Maar dan word ik zelf arm, net zoals de armen. Hoe zal dat zijn voor mijn oudedagsvoorziening? Ik moet daar ook aan denken. Dat offer was te groot voor hem. Die zekerheid wilde hij niet opgeven. Dat was de zwakke schakel, de verborgen afgoderij: het bezorgd maken voor zijn royale bezit.

Aanschouwelijk onderwijs krijgen de discipelen van onze Messias. Zij moesten leren om zich niet bezorgd te maken voor het aardse. Er was in die turbulente tijd zeer veel armoede in Israël. Door de vele overtredingen tegen de Eeuwige kwam de vijand als een gesel onder mijn volksgenoten. Zeer veel werden door de zware Romeinse belastingen nog armer. Een zeer kleine bovenlaag was rijk. Zij handelden niet naar de Thora dat er onder mijn volksgenoten geen arme diende te zijn. Het was zelfs een gebod om naar de arme om te zien.

Deze rijke jongeling handelde in zijn ogen correct. Hij hield zich aan alle geboden en bleef daarbij ook nog zijn rijkdom te behouden. Die rijkdom was zijn zekerheid, ik noemde het al.

Hoe vertalen wij dit naar onze tijd? Moeten wij, als wij baden in rijkdom, alles verkopen? Is het een gebod om onze volledige rijkdom te gelde te maken? Het is een persoonlijke keuze hoe men met zijn/haar rijkdom vandaag de dag mee omgaat. Niets daarvan kan men meenemen in het graf.

Hoe zit dat dan als wij geen geldelijke rijkdom bezitten? Het kan niet aangewend worden ten goede van de armen. Zit er dan in het antwoord van de Messias geen dubbele bodem in? Welke geestelijke rijkdom hebben velen ontvangen. Het brengt u en mij op de volgende gedachte: wat doe ik met mijn geestelijke rijkdom? Mag ik die voor mijzelf houden? Of is het ook zo dat ik de geestelijke rijkdom aan anderen mag uitdelen? Ook dat is alles geven op een verrassende wijze. Puttend uit een nimmer opdrogende bron uit te mogen delen aan de armen. Wij mogen nimmer kijken naar het rendement van het uitdelen. Dat is de Eeuwig die onze harten en die van anderen kent.

Moeten wij alles te gelde maken? Nee dat hoeft niet direct, maar het mag wel. Onze parate kennis om het Evangelie te verkondigen en een zichtbare brief te zijn van de Messias naar onze directe omgeving heeft ook een directe opbrengstwaarde. Heel veel wijsheid met het nemen van uw beslissing om een goede verantwoorde keuze te maken. Bent u gehuwd en heeft u een gezin te verzorgen en te onderhouden is dat uw eerste roeping om zorgzaam voor hen te zijn. Zij zijn afhankelijk van u, de eerste cirkel voorafgaand aan de bredere kring: de armen.
kevinskinner
23-02-2021 / 11:48
@rembrandt. En doe je dat ook?

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van in de twintig. Ik heb drie jaar een relatie gehad met een meisje dat heel veel problemen had. Ik h...
geen reacties
11-02-2008
Op een rouwkaart wordt weleens Psalm 39:10 vermeld: "Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het ...
1 reactie
11-02-2013
Mijn vriend en ik hebben een kleine drie jaar verkering. Het was voor ons allebei de eerste serieuze verkering. We zijn ...
geen reacties
11-02-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering