Pesters haten

Ds. C. Budding / geen reacties

09-12-2020, 15:45

Vraag

Ik heb een vraag n.a.v. 1 Johannes 2:9-11. In de Bijbel met Uitleg staat bij deze teksten dat “broeder” hier ook kan vervangen worden door “naaste”. Er staat ook bij dat wie God dient zijn/haar naaste lief heeft en zich niet ergert aan de ander, de naaste ook geen aanstoot geeft of laat struikelen. Nu is het zo dat er mensen zijn die ik haat. Ik weet dat het niet mag, maar hoe kan ik dit veranderen? Bijvoorbeeld mensen die mij gepest hebben? Soms denk ik dat ik een kind van God ben, maar als ik dan deze tekst lees, kan dat toch niet zo zijn?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vragensteller, 

Je stelt een goede en herkenbare vraag. Bedankt daarvoor. Het is waar, de apostel Johannes windt er geen doekjes om. Die zijn broeder (lees inderdaad: naaste!) haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis. En de apostel Johannes heeft het niet van zichzelf. Is het niet de Heere Jezus die het zegt: “Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder (lees ook hier naaste!) die zal strafbaar zijn door het gericht” (Matth. 5:22).

Je moet de Bergrede maar eens in Mattheus 5 lezen, dan is het klip en klaar: Als iemand je op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe... Hebt uw vijanden lief! Zegent hen die u vervloeken, doet wel degenen die u haten. De Heere Jezus zet de wet van God op zijn scherpst neer! En daar is geen speld tussen te krijgen. Daarin zit ook geen enkele ruimte. Dit is wat de Heere van ons vraagt. 

Maar ik snap heel goed dat bij deze teksten het zweet je uitbreekt! Want hoe moet dat dan? Zeker als mensen je iets aandoen die jou onherstelbaar beschadigen. Want dat is wat pestgedrag met je doet. Dat is verschrikkelijk! Dat blijft je levenslang achtervolgen. En nu worstel jij ermee dat je hen maar niet kunt vergeven. Kijk, dat is ook precies het meest moeilijke wat de Heere van ons vraagt! Het is zelfs onmogelijk... jij kunt niet vergeven. Ja, mensen die goed voor je zijn, dat lukt nog wel. Maar vijanden, pesters, dat is onmogelijk. En daarom kom jij in geestelijke nood en vraag je jezelf af of je wel een kind van God bent. 

Nu zou ik jou kunnen aanraden en zeggen: Doe je best! Ga ermee aan de slag! En probeer het te vergeten en te vergeven, probeer het pestverleden achter je te laten en sla een nieuwe weg in. Maar helaas, dat is een doodlopende weg. Op die weg staat van God uit zo’n rood verkeersbord met een witte balk erdoorheen: Verboden in te rijden. Dat is ook nog eens een doodlopende weg.
 
Nee, ik wijs je een andere weg. De weg die de apostel Petrus je wijst. Lees maar: “Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt” (1 Petrus 2: 21-23). Zegt Petrus dit? Ja! Dat is diezelfde Petrus die het oor van Malchus afsloeg. Hij zou het wel even regelen... Maar door genade mocht hij het gaan leren. 

Geef daarom de duivel geen kans in je leven. Allereerst om de duivel van de haat en vergelding in je te zaaien. En als je jezelf daar in gedachten weer helemaal aan overgeven hebt, dan probeert hij je wijs te maken: Zie je wel? Je hebt geen heil bij God! En daardoor word je nog meer ten prooi aan twijfel en drijf je verder van de Heere af. 

Ik zou je met klem aan willen raden: Ga met je lege handen, ga met al je haat en bitterheid naar de Zoon van God: Jezus Christus, die zelfs aan het kruis het uitriep: “Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen!”
 
Leef daarom vanuit de vergeving die je van God ontvangen hebt. Het kindschap van God ligt niet vast in jouw (haat)gevoelens, maar het ligt vast in het werk en offer van Jezus Christus. Hij maakt je werkelijk vrij! 

Ds. C. Budding, Goudswaard

Ds. C. Budding

Ds. C. Budding

 • Geboortedatum:
  20-04-1973
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Goudswaard
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

pestenvergeving
geen reacties

Terug in de tijd

Ik verlang er zo vaak naar om bij God te zijn en niet meer te zondigen. En voor altijd God groot te maken. En dan hoop i...
geen reacties
09-12-2006
In Lukas 8 staat de gelijkenis van de zaaier. Dan zegt de  Heere Jezus in vers 10 dat Hij in gelijkenissen spreekt opdat...
geen reacties
09-12-2006
Naar aanleiding van de vraag over mycrogynon 30: betekent dit dat de eicellen blijven zitten? Dus je komt later in de ov...
geen reacties
09-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering