Het geloof achtervolgt me

Ds. A.J. Schalkoort / 1 reactie

04-12-2020, 10:10

Vraag

Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Het geloof achtervolgt me elke dag. Het weegt als een loden last op me. Bekeerd te moeten worden en niet te willen. Ik heb helemaal niets met het geloof. U zult zeggen, zoek het bij Jezus, maar daar zie ik dus juist niets in. Ik snap er niets van. Door een psychische stoornis lijkt het wel of ik dingen gewoon niet snap of op de juiste manier niet zie... Zoveel vragen. Zoveel ongeloof, zoveel onwil, verzet en verharding. Ik ga met open ogen verloren. Door eigen schuld. Wie kan mij helpen?

Antwoord

Beste vriend/-in

Je hebt niets met het geloof, schrijf je en toch ga je met open ogen verloren en dat om eigen schuld. Als iemand niets heeft met het geloof lijkt het mij dat zo’n iemand zich niet bekommert om de vragen waarmee je zit. De Heere Jezus mogen we altijd bidden om licht en leiding uit deze duisternis waarin je verkeert. Je vraag openbaart een hele complexiteit aan allerlei problemen die je hebt. Moeilijk om langs deze weg te beantwoorden. Dat zou beter kunnen in een persoonlijk gesprek met iemand. Ik zou als ik je was toch een christelijke psycholoog raadplegen. De Heere geeft ons ook deze mensen om op een kundige wijze er achter te komen wat je probleem ten diepste is.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

1 reactie
jaop
04-12-2020 / 10:56
Gelukkig:
'Ik wil en zij zullen'
'een zeer gewillig volk op de dag van Mijn heirkracht'
'Allen die de Vader Mij gegeven heeft zúllen tot Mij komen'
'Ik zal maken dat...' 'Ik zal...' 'Ik zal..' 'Ik zal...'
Lees Ezechiël 36 eens, tel de 'Ik zal's' en kijk of er eentje voor je bij zit.
'Vijanden worden met God verzoend'
'Als wij nog krachteloos waren... voor de goddelozen gestorven...' Romeinen 5. Echte goddelozen, die God haten (Romeinen 1, 3), die vijanden zijn, die weglopen, die niet zalig willen worden.
Gode zij dank: Mij is gegeven álle macht. Alle macht. 'Heft uw ogen op omhoog en ziet Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten en omdat Hij sterk van vermogen is; er wordt er niet één gemist' (Jesaja 40). Die God dus, Die macht. Zou Hij die de hemel en de aarde schiep, jou niet kunnen buigen?

Terug in de tijd

De laatste tijd ben ik vooral tot de ontdekking gekomen dat ik veel bevestiging van anderen nodig heb. Vooral in nieuwe ...
geen reacties
03-12-2007
Ik heb net de vragen en antwoorden over muziek doorgelezen, maar ik heb toch nog een aantal vragen. Popmuziek wordt in i...
3 reacties
03-12-2009
Aan ds. Harinck. Onze dominee zei pas in preek: “Bemoedigd worden door het Woord of door het lezen van een goed boek, da...
4 reacties
03-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering