Beroep op zendingspredikant

M.M. van Winkelen / geen reacties

25-11-2020, 10:07

Vraag

Ik zie op bij het beroepingswerk op gergeminfo.nl dat een zendingspredikant op tweetal staat. Maar is het überhaupt wel mogelijk dat een zendingspredikant een beroep kan ontvangen?

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Beste vragensteller,

De vraag of een zendingspredikant beroepen kan worden heeft een kerkrechtelijke kant; maar er zijn ook andere gezichtspunten die een kerkenraad kan betrekken bij het stellen van een zendingspredikant op een tweetal. Ten aanzien van de kerkrechtelijke kant is artikel 5 van de Dordtse Kerkorde (DKO) relevant. Wijlen ds. K. de Gier merkt in zijn commentaar op de DKO bij dit artikel op: ”Het beroepen van iemand die nog maar kort in dienst is, is in de regel ongewenst.” De Generale Synode geeft het advies om een predikant te beroepen nadat hij minimaal drie jaar in een gemeente heeft gediend. In het geval van een zendingspredikant ligt het wat dit betreft voor de hand om hem de eerste drie jaar na zijn uitzending niet op tweetal te plaatsen. Na deze periode zijn ook zendingspredikanten in beginsel beroepbaar.

Een kerkenraad kan echter meer gezichtspunten betrekken bij de vraag of het wenselijk is om een zendingspredikant op tweetal te stellen. Allereerst is het een goede zaak om rekening te houden met wat de ZGG (de zendingsorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten) of de predikant in kwestie communiceert over een voorgenomen beëindiging van het werk op het zendingsveld. In de regel geeft dit duidelijkheid of de weg vrij is voor een beroep op een zendingspredikant. Als een kerkenraad in andere gevallen een zendingspredikant op tweetal wenst te stellen, moet behalve de nood van de eigen (vacante) gemeente ook het belang van de voortgang van het zendingswerk zwaar wegen in een besluit hierover. Dat laatste is immers een opdracht die aan de kerk als geheel is toevertrouwd. Daar ligt immers de opdracht van Christus Zelf: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb” (Math. 28:19). Ook voor de ouderen, jongeren, vaders, moeders, kinderen die leven op de plaats waar de zendingspredikant werkt geldt: “Hoe zullen zij in Hem geloven van Welken zij niet gehoord hebben?” Rom. 10:14. Dat mag gewicht hebben voor ons, die wonen in een land dat in dit opzicht nog steeds rijk is bedeeld.  

M. M. van Winkelen

P.S. In de Saambinder stond de onderstaande verklaring rond het betreffende beroepingswerk: 

M.M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ouderling in Gereformeerde Gemeenten.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten (GerGem)
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Van der Kraan. Ik stel deze vraag aan u omdat u met regelmaat in onze gemeente preekt. Wij zijn een klassieke bo...
3 reacties
25-11-2016
Ik ben bezig met een opleiding. Het lukt niet, ik heb er niet echt plezier in, voel me lusteloos, weet niet meer wat ik ...
geen reacties
24-11-2011
Wij worstelen of we er goed aan doen als wij overgaan van Ger. Gem. naar PKN. We zijn alle twee in de Ger. Gem. opgegroe...
26 reacties
24-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering