Beroep op zendingspredikant

M.M. van Winkelen / Geen reacties

25-11-2020, 10:07

Vraag

Ik zie op bij het beroepingswerk op gergeminfo.nl dat een zendingspredikant op tweetal staat. Maar is het überhaupt wel mogelijk dat een zendingspredikant een beroep kan ontvangen?


Antwoord

Beste vragensteller,

De vraag of een zendingspredikant beroepen kan worden heeft een kerkrechtelijke kant; maar er zijn ook andere gezichtspunten die een kerkenraad kan betrekken bij het stellen van een zendingspredikant op een tweetal. Ten aanzien van de kerkrechtelijke kant is artikel 5 van de Dordtse Kerkorde (DKO) relevant. Wijlen ds. K. de Gier merkt in zijn commentaar op de DKO bij dit artikel op: ”Het beroepen van iemand die nog maar kort in dienst is, is in de regel ongewenst.” De Generale Synode geeft het advies om een predikant te beroepen nadat hij minimaal drie jaar in een gemeente heeft gediend. In het geval van een zendingspredikant ligt het wat dit betreft voor de hand om hem de eerste drie jaar na zijn uitzending niet op tweetal te plaatsen. Na deze periode zijn ook zendingspredikanten in beginsel beroepbaar.

Een kerkenraad kan echter meer gezichtspunten betrekken bij de vraag of het wenselijk is om een zendingspredikant op tweetal te stellen. Allereerst is het een goede zaak om rekening te houden met wat de ZGG (de zendingsorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten) of de predikant in kwestie communiceert over een voorgenomen beëindiging van het werk op het zendingsveld. In de regel geeft dit duidelijkheid of de weg vrij is voor een beroep op een zendingspredikant. Als een kerkenraad in andere gevallen een zendingspredikant op tweetal wenst te stellen, moet behalve de nood van de eigen (vacante) gemeente ook het belang van de voortgang van het zendingswerk zwaar wegen in een besluit hierover. Dat laatste is immers een opdracht die aan de kerk als geheel is toevertrouwd. Daar ligt immers de opdracht van Christus Zelf: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb” (Math. 28:19). Ook voor de ouderen, jongeren, vaders, moeders, kinderen die leven op de plaats waar de zendingspredikant werkt geldt: “Hoe zullen zij in Hem geloven van Welken zij niet gehoord hebben?” Rom. 10:14. Dat mag gewicht hebben voor ons, die wonen in een land dat in dit opzicht nog steeds rijk is bedeeld.  

M. M. van Winkelen

P.S. In de Saambinder stond de onderstaande verklaring rond het betreffende beroepingswerk: 

Lees meer artikelen over:

Gereformeerde Gemeenten (GerGem)
Dit artikel is beantwoord door

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
55 artikelen
M.M. van Winkelen

Bijzonderheden:

Ouderling in Gereformeerde Gemeenten.

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Hoe ga ik om met iemand die veel prikkels op mij afstuurt, waardoor ik snel geïrriteerd terug reageer? Ik vind het heel lastig omdat ik dan al snel een onaardige houding ga aannemen tegenover deze per...
1 reactie
24-11-2016
Ik val maar gelijk met de deur in huis. Ik kan me er soms zo aan irriteren dat mijn vriend God nog niet heeft gevonden. Ik word dan vreselijk ongeduldig. Hij weet het soms zo goed als het over andere ...
3 reacties
24-11-2021
Gisteren las ik in de Bijbel het stuk waar Jakob vocht met God (Genesis 32). In het stukje ervoor wordt verteld dat Jakob bang is voor zijn broer Ezau en een geschenk voor hem samenstelt (dit gebeurt ...
Geen reacties
24-11-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering