Broeders van Jacob

Ds. W. Arkeraats / geen reacties

10-11-2020, 08:05

Vraag

Onlangs las ik een paar verzen uit Genesis 27. Daar staat iets waar ik graag meer uitleg over zou willen. Er staat namelijk het volgende: “Toen antwoordde Izak, en zeide tot Ezau: Zie, ik heb hem tot een heer over u gezet, en al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven; en ik heb hem met koorn en most ondersteund; wat zal ik u dan nu doen, mijn zoon?”

Nu vroeg ik me af: had Jakob meer broers dan alleen Ezau? Omdat er in de tekst staat: “en al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven?” Ik hoop dat u hier uitleg aan kunt geven.

Antwoord

Beste vriend(in),

Fijn dat je je in de Bijbelse geschiedenissen verdiept. Ze blijven immers altijd nieuw. Maar soms kom je dingen tegen die -begrijpelijk- een vraag oproepen. Soms kun je deze niet beantwoorden omdat de Bijbelschrijver er verder niet op ingaat.

Als je de tekst uit Genesis 27:37 leest, zou je je inderdaad afvragen of Izak méér kinderen had dan alleen Ezau en Jacob. Dat is duidelijk niet het geval. Als er toch over “broeders” gesproken wordt moeten we bedenken dat het woord broeder een bredere betekenis had dan alleen de andere kinderen van de ouders. Zo was het toen al, zo is het nu eigenlijk óók nog. In de kerk wordt wel een gesproken over broeders (en zusters), waarmee dan de mede-gemeenteleden worden bedoeld. Zo gaat het in Genesis 27 over familieleden of verwanten in bredere zin.

Trouwens, zo wordt in de Bijbel ook het woord vader soms gebruikt. Dan wordt over een vader gesproken, als het in werkelijkheid om een grootvader of zelfs overgrootvader gaat.

Voor het wat bredere gebruik van het woord broeder kan ik ook verwijzen naar Exodus 2:11, waar van Mozes wordt gezegd dat hij uitging, om “zijn broeders te bezoeken.”

Ik vind het fijn even met je mee te denken. Veel vreugde gewenst bij het lezen en overdenken van het Woord dat een Licht op ons pad wil zijn!

Ds W. Arkeraats

Lees ook: 'Broers en broeders'

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Als je verkering hebt, en de opa's van elkaar zijn neven, wat dan? Kan dat schadelijke gevolgen hebben bijv. bij kindere...
geen reacties
09-11-2006
De vrienden van Daniel beleden God hartelijk, ook al stond de doodstraf er op. Er zijn ook veel verhalen bekend uit de t...
1 reactie
09-11-2012
Mag je hypnose gebruiken om beter te worden?
1 reactie
10-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering